Reklama
Naslovna Koronavirus Ulazak u Srbiju bez ograničenja

Ulazak u Srbiju bez ograničenja

667
0

Otvoreni su svi granični prelazi Republike Srbije i funkcionišu u uobičajenom režimu od 22. maja.Vlada Republike Srbije je na sednici 21. maja ukinula ranije izrečene obavezne epidemiološke mere za sve kategorije domaćih i stranih državljana, kao i zabranu ulaska za strance.

Više nije potrebna dozvola/saglasnost za ulazak domaćih, ni za ulazak stranih državljana u R. Srbiju. Umesto ranijih mera izolacije i PCR testa, prilikom pasoške kontrole svima koji ulaze u R. Srbiju uručuje se pismeno obaveštenje – zdravstveno upozorenje o merama kojih se treba pridržavati radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID 19.

Na graničnim prelazima vrše se standardne granične provere, koje u skladu sa zakonom, između ostalog, mogu obuhvatiti i proveru uslova za ulazak stranaca (verodostojnost navoda u vezi mesta polaska, mesta nameravanog boravka, svrha putovanja, povratak u državu porekla, tranzit do treće države u kojoj je garantovan prihvat, potrebna novčana sredstva i drugo).

Doneta je odluka da se, svim licima kojima je prilikom ulaska u R. Srbiju ranije određena mera stavljanja pod zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima), a koja nije istekla, danom stupanja na snagu ove odluke (22. maj) izrečena mera (izolacije u kućnim uslovima) obustavlja od daljeg izvršenja.

Ukoliko državljani Republike Srbije u inostranstvu imaju potrebu za dobijanjem tranzitne dozvole pojedinih država, i dalje je obavezno da se jave nadležnom diplomatsko konzularnom predstavništvu u državi kroz koju se vrši tranzit.

TESTIRANJE NA LIČNI ZAHTEV U REPUBLICI SRBIJI

Vlada Republike Srbije donela je odluku da testiranje na lični zahtev počinje od 22. maja. Test na lični zahtev košta 6.000 dinara, uplaćuje se na jedinstveni žiro-račun koji se može naći na veb-sajtu https://covid19.rs/ , kao i na veb-sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Procedura je takva da građani prvo uplate novac na žiro-račun, a zatim testiranje, odnosno uzimanje brisa iz grla i nosa mogu obaviti u najbližem institutu, zavodu ili domu zdravlja. Termin za testiranje građani mogu zakazati pozivom na broj telefona: 011/362-0000. Vreme čekanja na rezultat je od 24 sata do 48 sati od uzimanja brisa. Takođe, na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu navedeno je i da građani termin za testiranje mogu zakazati putem imejla info@zdravlje.org.rs, sa molbom da se ostavi broj telefona kako bi se preciziralo vreme testiranja.

Pravo na besplatno testiranje imaju svi građani sa simptomima koronavirusa koji su bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom, kao i pacijenti koji odlaze na operacije i određene intervencije poput bronhoskopije. Besplatno testiranje je omogućeno svim studentima ili maloletnim licima koja putuju u zemlje koje ne dozvoljavaju ulaz bez prethodno urađenog PCR testa.