Plaćena reklama

Nove mere za ulazak u Švajcarsku

0

Od ponedeljka, 20. septembra 2021. godine, sva lica starija od 16 godina pre ulaska u Švajcarsku, bez obzira na prevozno sredstvo kojim dolaze, moraju popuniti elektronski formular  (Einreiseformular/Entry form) koji mogu naći na linku https://swissplf.admin.ch/formular.

Nevakcinisana lica i lica koja nisu preležala COVID-19, moraju pri ulasku u Švajcarsku prezentovati negativan PCR ili antigenski test. Dodatno imaju obavezu da se od četvrtog do sedmog dana nakon ulaska u Švajcarsku ponovo testiraju o sopstvenom trošku i rezultat dostave nadležnom kantonalnom organu.
Kazna za neposedovanje negativnog testa prilikom ulaska u Švajcarsku iznosi 200 švajcarskih franaka i 100 švajcarskih franaka za nepopunjavanje formulara za ulazak.

Od obaveze posedovanja negativnog PCR ili antigenskog testa prilikom ulaska u Švacjarsku izuzeta su:

1. lica koja su vakcinisana nekom od vakcina koje su odobrene od strane švajcarske agencije za lekove i medicinska sredstva (Swissmedic) i Evropske agencije za lekove (EMA): Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson) i Vaxzevria (AstraZeneca) ili nekom od vakcina koje se nalaze na listi SZO za hitnu upotrebu (Sinovak i Sinofarm) i poseduju važeću potvrdu o tome.

2. lica koja su preležala COVID-19 i poseduju važeću potvrdu o tome;

3. maloletna lica mlađa od 16 godina;

4. lica koja tranzitiraju kroz Švajcarsku bez zaustavljanja (ova lica su izuzeta i od obaveze popunjavanja formulara za ulazak);

5. vozači motornih vozila i autobusa prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju (ova lica su izuzeta i od obaveze popunjavanja formulara za ulazak );

6. žitelji pograničnih područja i lica koja zbog posla svakodnevno prelaze granicu (ova lica su izuzeta i od obaveze popunjavanja formulara za ulazak).

Savezno veće je donelo i odluku da lica vakcinisana u inostranstvu mogu dobiti švajcarski COVID-sertifikat, ali samo pod uslovom da su vakcinisana nekom od vakcina koje su odobrene od strane švajcarske agencije za lekove i medicinska sredstva (Swissmedic) ili Evropske agencije za lekove (EMA).

Uslovi za ulazak u Srbiju

0

(ažurirano 24.07.2021)

REŽIM ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU – ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE I STRANE DRŽAVLJANE SA REGULISANIM BORAVKOM U REPUBLICI SRBIJI

Državljani Republike Srbije i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, prilikom ulaska u Republiku Srbiju, potrebno je da prilože jedan od sledećih dokumenata:

1. Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti/izbeći – kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju);

2. Sertifikat o potpunoj vakcinaciji koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova Republike Srbije, odnosno nadležni organ strane države u kojoj se lice vakcinisalo;

3. Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata.

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 23. jula 2021. godine utvrđen je faktički reciprocitet i priznate potvrde o preležanoj bolesti (pozitivan Real Time PCR ili antigen test od koga nije prošlo manje od 14 dana, ni više od 6 meseci) koje izdaju nadležni organi: Luksemburga, Andore, Španije, Austrije, Bugarske, Grčke, San Marina, Slovenije, Tunisa, Turske, Hrvatske, Rumunije, Nemačke, SAD, Švajcarske i Danske. Licima koja poseduju ovu potvrdu nije potreban negativan PCR test ili potvrda o vakcinaciji za ulazak u Srbiju.

Licima koja ne poseduju jedan od navedenih dokumenata, prilikom pasoške kontrole, uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana, od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice (putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs).

Deci mlađoj od 12 godina i licima koja tranzitiraju kroz Srbiju (tranzit mora trajati kraće od 12 časova) nije potreban negativan PCR test za ulazak u Srbiju.

Maloletna lica (domaći ili strani državljani) starosti od 12 do 18 godina, mogu ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2, odnosno bez potvrde o vakcinaciji ili potvrde o preležanoj bolesti, ukoliko u roku od 48 časova od časa prelaska državne granice, dostave teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u Republici Srbiji RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

Napominjemo da je neophodno sa avio kompanijama proveriti eventualno posebne uslove putovanja (obavezan PCR test ili drugi dokument).

 

REŽIM ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU – ZA STRANE DRŽAVLJANE

Stranim državljanima je dozvoljen ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da poseduju jedan od sledećih dokumenata:

1. Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti/izbeći – kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju);

2. Sertifikat o potpunoj vakcinaciji izdat od Republike Srbije, odnosno strane države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju vakcinacije (GRČKA, MAĐARSKA, RUMUNIJA, SLOVENIJA, TURSKA, UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI, ČEŠKA) ili sa kojom postoji faktički reciprocitet u priznavanju sertifikata o vakcinaciji (GRUZIJA, MAROKO, KIPAR, LIBAN, MOLDAVIJA, SAN MARINO, TUNIS, HRVATSKA, SLOVAČKA);

3. Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdala ovlašćena institucija Republike Srbije, odnosno države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata.

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 23. jula 2021. godine utvrđen je faktički reciprocitet i priznate potvrde o preležanoj bolesti (pozitivan Real Time PCR ili antigen test od koga nije prošlo manje od 14 dana, ni više od 6 meseci) koje izdaju nadležni organi: Luksemburga, Andore, Španije, Austrije, Bugarske, Grčke, San Marina, Slovenije, Tunisa, Turske, Hrvatske, Rumunije, Nemačke, SAD, Švajcarske i Danske. Licima koja poseduju ovu potvrdu nije potreban negativan PCR test ili potvrda o vakcinaciji za ulazak u Srbiju.

Deci mlađoj od 12 godina i licima koja tranzitiraju kroz Srbiju (tranzit mora trajati kraće od 12 časova) nije potreban negativan PCR test za ulazak u Srbiju.

Maloletna lica (domaći ili strani državljani) starosti od 12 do 18 godina, mogu ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2, odnosno bez potvrde o vakcinaciji ili potvrde o preležanoj bolesti, ukoliko u roku od 48 časova od časa prelaska državne granice, dostave teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u Republici Srbiji RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

Napominjemo da je neophodno sa avio kompanijama proveriti eventualno posebne uslove putovanja (obavezan PCR test ili drugi dokument).

Detaljnije informacije o režimu ulaska i izuzecima možete pogledati na sledećem linku:
https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/ulazak-u-srbiju/covid-19-uslovi-za-ulazak

Uslovi za ulazak građana Srbije u Švajcarsku

0

Švajcarska od 26.juna omogućava ulazak turistima iz Srbije, ali uz određene uslove.

Švajcarska vlada donela je odluku o relaksiranju uslova ulaska u Švajcarsku u okviru dalje faze otključavanja, koja stupa na snagu od 26. juna i prema njoj državljanima Srbije dozvoljen je turistički ulazak u Švajcarsku.

Ko želi da uđe u Švajcarsku avionom, ukoliko je u prethodnih šest meseci preležao koronavirus, mora o tome posedovati potvrdu (11. dan od dana izdavanja pozitivnog PCR testa i mora biti u poslednjih šest meseci), ko je vakcinisan nekom od vakcina koje je odobrila Švajcarska – Fajzer, Moderna i Džonson i Džonson, Evropska agencija za lekove (EMA) – Astrazeneka, ili Svetska zdravstvena organizacija – kineski Sinofarm, mora imati odgovarajući sertifikat.

Građani koji nisu preležali koronavirus i nisu vakcinisani nekom od tih vakcina, a dolaze avionom moraju imati negativan PCR test i popuniti formular za ulazak u Švajcarsku.

Ukratko:

Prema ovoj odluci državljanima R. Srbije (koji putuju iz Srbije) dozvoljen je turistički ulazak u Švajcarsku avionom ukoliko su u prethodnih šest meseci:

 • Preboleli korona virus i o tome poseduju potvrdu (11 dan od dana izdavanja pozitivnog PCR testa mora biti u poslednjih šest meseci);
 • Vakcinisani nekom od vakcina koje je odobrila Švajcarska („Pfizer/BioNTech“, „Moderna“, „Johnson&Johnson“), Evropska agencija za lekove – EMA (+ „AstraZeneca“) i/ili se nalazi na „WHO’s Emergency Use Listing“ (+ „Sinopharm“) i o tome poseduju potvrdu.

Građani koji nisu preležali korona virus i nisu vakcinisani nekom od gore navedenih vakcina, a dolaze avionom, moraju imati negativan PCR test i popuniti formular za ulazak u Švajcarsku (Entry form)

Putnici koji koriste autobus ili voz za ulazak u Švajcarsku moraju popuniti formular za ulazak (Entry form), ukoliko ne poseduju potvrdu o preležanom korona virusu u prethodnih šest meseci ili potpunoj vakcinaciji nekom od gore navedenih vakcina.

Za sve kategorije naših državljana koji iz Srbije u Švajcarsku dolaze automobilom nema posebnih preduslova za ulazak, dakle nije potreban negativan PCR test, niti popunjen formular.

Državljani Srbije ponovo mogu turistički u Švajcarsku

0

Savezna vlada Švajcarske je odlučila da ublaži uslove za ulazak u Švajcarsku, kako je predloženo na konsultacijama sa kantonima.

Ukida se obaveza karnatina za putnike koji dolaze iz država koje su članice šengen zone.

Takođe su ublažena ograničenja ulaska za državljane trećih zemalja — poput Srbije, koji imaju dokaz da su potpuno vakcinisani. 

Od subote 26. juna 2021. godine državljani Republike Srbije mogu ponovo turistički da ulaze u Švajcarsku.

Srbija skinuta sa švajcarske liste rizičnih zemalja

0
Foto: Lukas Ondreka

Savezna kancelarija za javno zdravlje (BAG) ažurirala je listu rizičnih zemalja i regiona, koja stupa na snagu 20. maja 2021. godine.

Pored Srbije sa liste su skinute Poljska, Katar, Palestina i Mađarska.

Lista zemalja za koje važi mera obaveznog karantina nakon ulaska u Švajcarsku

0

Lista zemalja sa visokim rizikom zaraze za datum 19. maj 2021. godine. Spisak važi od 20. maja 2021. godine.

Regioni zemalja koji se graniče sa Švajcarskom:

Francuska:
 • Region Centre-Val de Loire
 • Region Hauts-de-France
 • Region Île-de-France
 • Region Normandie
 • Region Occitanie
 • Region Pays de la Loire
 • Region Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nemačka:

 • Land Sachsen
 • Land Thüringen

Italija:

 • Regione Campania
 • Regione Puglia

Ostale države i regioni:

 • Andora
 • Argenitna
 • Bahrein
 • Belgija
 • Zelenortska Ostrva
 • Čile
 • Kipar
 • Kolumbija
 • Kostarika
 • Hrvatska
 • Egipat
 • Estonija
 • Džordžija
 • Iran
 • Kuvajt
 • Letonija
 • Litvanija
 • Luksemburg
 • Maldivi
 • Meksiko
 • Mongolija
 • Kraljevina Holandija
 • Paragvaj
 • Sejšeli
 • Srbija
 • Slovenija
 • Švedska
 • Tanzanija
 • Turska
 • Urugvaj

Države sa nekom od varijanti koronavirusa

 • Brazil
 • Kanada
 • Indija
 • Nepal
 • Južnoafrička Republika

 

Prikaz spiska na mapi dostupan je na covid19.admin.ch

Procedura nakon ulaska u Švajcarsku

Ukoliko dolazeite iz jedne od zemalja koje se nalaze na listi morate da uradite sledeće:

 1. Odmah po ulasku u Švajcarsku idite dirketno kući ili u neki drugi adekvatni smeštaj
 2. Morate ostati u kućnom karantinu neprekidno deset dana. Sledite upustvo za karantin u Švajcarskoj
 3. Obavestite nadležne kantonalne vlasti u roku od dva dana nakon ulaska
 4. Sledite upustva nadležnih organa
 5. Pričitajte najčešća pitanja i odgovore u vezi sa karantinom u Švajcarskoj

Švajcarska ažurirala spisak rizičnih zemalja. Srbija ponovo na listi

0

Švajcarska Kancelarija za javno zdravlje (BAG) ažurirala je danas listu rizičnih zemalja. Od 22. februara 2021. godine lica koja dolaze država ili regiona koji se nalaze na listi moraju u desotodnevni karantin nakon ulaska u Švajcarsku.

Među novim državama koje su dodate na spisak nalazi se i Srbija.

Prikaz spiska na mapi sveta dostupan je na covid19.admin.ch

Turisti iz Srbije ne mogu da putuju u Švajcarsku sa “garantnim pismom”

0

Mnogi državljani Srbije svakodnevno nam se obraćaju sa pitanjem da li je moguće doći turistički u Švajcarsku ili da li je moguć ulazak sa “garantnim pismom” dobijenim od nekoga ko živi u Švajcarskoj.

Na zvaničniom sajtu Ambasade Republike Srbije u Bernu, na sajtu Ambasade Švajcarske u Beogradu, kao i na sajtovima švajcarskih nadležnih organa jasno piše da je turistima iz Srbije (koja se nalazi na spisku rizičnih zemalja) zabranjen ulaz u Švajcarsku.

Na žalost internetom, a posebno društvenim mrežama, kruže lažne informacije kako je ulazak u Švajcarsku moguć uz “garantno pismo”.

Kako se državljani Srbije vođeni dezinformacijama i lažnim vestima ne bi našli u problemu prilikom ulaska ili dolaska u Švajcarsku, redakcija portala Serbinfo.ch kontaktirala je Savezni sekreterijat za migracije (SEM), sa jednostavnim pitanjem: 

Da li je državljanima Republike Srbije dozvoljen ulaz u Švajcarsku uz “garantno pismo” kako bi posetili rodbinu?

Odgovor koji smo dobili prenosimo vam u celosti:


U martu 2020. godine, švajcarska vlada odlučila je da ograniči putovanja u službi zaštite zdravlja lokalnog stanovništva i sprečavanju daljeg širenja koronavirusa. 

Trenutni propisi za ulazak u Švajcarsku su sledeći:

Ograničenja ulaska važe za lica, bez obzira na nacionalnost, koja žele da uđu u Švajcarsku dirktno iz rizične države. Ako ta lica nisu državljani Švajcarske ili EU, nemaju važeću švajcarsku dozvolu boravka, ulazak u Švajcarsku biće odbijen.

Kako je Srbija trenutno još uvek klasifikovana kao rizična zemlja, u ovom trenutnku nije moguće putovati turistički ili doći u posetu, ukoliko zainteresovana lica dolaze iz Srbije. Nismo upoznati sa nikakvim “garantim pismom” pomenutim u vašem pitanju, tako da isto ne omogućavaju ulazak iz rizične zemlje (kao što je Srbija). 

S poštovanjem,

Odeljenje graničnih poslova
Savezno ministarstvo pravde i policije (DFGP)
Savezni sekreterijat za za Migracije (SEM)
Odsek za ulazak


 

Uputstvo za karantin u Švajacarskoj

0

Šta treba da radite ako ste bili u bliskom kontaktu sa osobom čiji je test na novi virus korona (SARS-CoV-2) pozitivan ili nakon ulaska u Švajcarsku iz zemlje ili regiona sa povećanim rizikom od širenja infekcije.


Bili ste u bliskom kontaktu sa osobom koja je obolela od novog virusa korona i čija je infekcija potvrđena u laboratoriji. Bliski kontakt znači da ste se zadržali bez zaštite u blizini (rastojanje manje od 1,5 metara) inficirane osobe u periodu dužem od 15 minuta bez zaštite (higijenske maske ili fizičke barijere poput štita od pleksiglasa). Ako je ta osoba tokom kontakta bila zarazna, onda morate da budete 10 dana u karantinu kod kuće. Nadležna kantonalna institucija će stupiti u kontakt sa vama i pružiće vam dalje informacije i uputstva.


Putujete u Švajcarsku, a tokom proteklih 14 dana ste boravili u zemlji ili regionu sa povećanim rizikom od širenja infekcije. U obavezi ste da se odmah nakon ulaska u zemlju uputite u svoj stan ili drugi adekvatan vid smeštaja. Ne smete da napuštate stan nakon ulaska u zemlju u periodu od 10 dana (tj. treba da budete u karantinu) i morate da se javite nadležnom kantonalnom telu u roku od dva dana (spisak kontakta kantonalnih vlasti). Pridržavajte se uputstava nadležnog tela. Trošak boravka u karantinu snosiće lica koja su ušla u zemlju. U ovakvoj situaciji nije moguća isplata bilo kakvih naknada u slučaju gubitka prihoda.


 

Karantinom sprečavate prenošenje virusa na osobe u svom domaćinstvu i u populaciji. Čak i vi tokom tog perioda možete da budete zarazni. Odlukom na karantin pružate značajan doprinos u zaštiti posebno ugroženih osoba2 i usporavanju širenja virusa.

Sledeća uputstva će vam pokazati koje mere opreza morate da primenite prilikom karantina kako biste sprečili prenos virusa.

Sve neophodne informacije o novom virusu korona pronaći ćete na adresi www.bag.admin.ch/neues-coronavirus (na nemačkom, francuskom, italijanskom i engleskom).

Brošuru na svom jeziku ćete pronaći na adresi www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads.

Socijalna i poslovna distanca

 • Ostanite 10 dana kod kuće ili u bilo kakvom adekvatnom smeštaju (od datuma poslednjeg kontakta sa zaraženom osobom ili datuma ulaska u zemlju).
 • Izbegavajte svaki kontakt sa drugim osobama. Izuzetak su osobe koje su takođe u karantinu i sa kojima živite u istom domaćinstvu.
 • Pridržavajte se pravila higijene i preporuka za ponašanje u kampanji „Ovako ćemo se zaštititi“: http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
 • Negativan rezultat PCR testa ne umanjuje trajanje karantina (10 dana).

Ako vi živite sa obolelom osobom u istom domaćinstvu

 • Obolela osoba se smešta sama u sobu sa zatvorenim vratima i jede obroke u svojoj sobi (pogledajte uputstva za izolaciju).
 • Budite na odstojanju od 1,5 metara od obolele osobe ako ona mora da napusti svoju sobu.
 • Izbegavajte sve posete i kontakte.
 • Neka vam namirnice i druge potrepštine, kao što su npr. lekovi, donose članovi porodice, prijatelji ili neki servis za isporuku do vrata.
 • Redovno perite ruke.
 • Ne delite međusobno predmete u domaćinstvu kao što su posuđe, čaše, šoljice ili kuhinjski pribor. Operite te predmete nakon upotrebe u mašini za pranje posuđa ili pažljivo pomoću vode i sapuna.
 • Ne delite međusobno peškire ili posteljinu. Redovno perite odeću, posteljinu i peškire za kupanje u veš mašini.
 • Naročito ugrožene osobe treba tokom trajanja karantina, kad god je to moguće, da se izoluju od drugih ljudi.

Ako živite sami

 • Neka vam namirnice i druge potrepštine, kao što su npr. lekovi, donose članovi porodice, prijatelji ili neki servis za isporuku do vrata.

Ako živite sa drugim osobama u istom domaćinstvu, ali ne i sa obolelom osobom

 •  Smestite se sami u sobu sa zatvorenim vratima i jedite obroke u svojoj sobi.
 • Izbegavajte sve posete i kontakte, i napuštajte sobu samo ako je to neophodno.
 • Budite na odstojanju od 1,5 metara od drugih osoba u domaćinstvu ako morate da napustite svoju sobu.
 • Redovno perite ruke.
 • Koristite svoje kupatilo. Ako to nije moguće, čistite zajedničke sanitarne uređaje (tuš, toalet, kada) nakon svake upotrebe pomoću standardnog sredstva za čišćenje.
 • Ne delite međusobno predmete u domaćinstvu, kao što su posuđe, čaše, šoljice ili kuhinjski pribor, sa drugim osobama. Operite te predmete nakon upotrebe u mašini za pranje posuđa ili pažljivo pomoću vode i sapuna.
 • Ne delite sa drugim osobama peškire ili posteljinu. Redovno perite svoju odeću, posteljinu i peškire za kupanje u veš mašini.

Ako morate da napustite kuću (kako bi ste otišli na lekarski pregled):

 • Nosite higijensku masku. Ako vam nije dostupna, održavajte minimalno odstojanje od najmanje 2 metra od drugih osoba.
 • Izbegavajte javni prevoz. Ako vam zdravstveno stanje to dozvoljava, koristite svoj auto ili bicikl, idite pešice ili nazovite taksi.

Pravilno korišćenje higijenske maske

 • Pre stavljanja maske operite ruke vodom i sapunom ili sredstvom za dezinfekciju.
 • Pažljivo stavljajte higijensku masku tako da prekrijete nos i usta, a zatim je zategnite tako da naleže usko na lice.
 • Više ne dodirujte masku kada je postavite. Nakon svakog dodirivanja korišćene higijenske maske, npr. prilikom skidanja, operite ruke vodom i sapunom ili sredstvom za dezinfekciju.
 • Higijenska maska može da se nosi tokom maksimalno 4 sata.
 • Jednokratne higijenske maske ne smeju da se koriste ponovo.
 • Jednokratne higijenske maske odmah bacite nakon korišćenja posle skidanja.

Pratite svoje zdravstveno stanje

 • Posmatrajte svoje zdravstveno stanje: Malaksalost, umor, temperatura, osećaj groznice, kašalj, bolovi u grlu, kratkotrajnost daha ili iznenadni gubitak čula mirisa i/ili ukusa mogu, između ostalog, da budu znakovi infekcije novim virusom korona.

Kada nastupe simptomi

 • Stupite u izolaciju i pratite uputstva koja važe za izolaciju. Brošuru na svom jeziku ćete pronaći na adresi www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads.
 • Obavite proveru na virus korona na veb stranici Saveznog ministarstva za zdravlje (BAG) i po potrebi se testirajte.
 • Odmah se javite lekaru putem telefona. Recite da ste bili u karantinu prema smernicama kantonalne lekarske službe i da imate simptome. Ako spadate u posebno ugrožene osobe, obavestite svog lekara odmah putem telefona o tome.

Društveni kontakti tokom karantina

 • Čak i da sada morate da budete u karantinu, to ne znači da morate da prekinete sve društvene kontakte: Ostanite u kontaktu sa prijateljima i porodicom putem telefona, Skajpa itd. Pričajte o svojim doživljajima, mislima i osećanjima.
 • Ako vam to nije dovoljno ili ako to nije moguće: U slučaju da brinete, imate strahove ili probleme, pozovite broj telefona 143 („Dargebotene Hand“). Na ovom broju su u svakom trenutku i besplatno tu za vas osobe za razgovor.
 • Na internetu možete da pronađete više informacija na adresi www.dureschnufe.ch / http://www.santepsy.ch / www.salutepsi.ch

Pranje ruku

 • Vi i osobe u vašem okruženju morate redovno da perete ruke, najmanje 20 sekundi, vodom i sapunom. Ako nemate vodu i sapun, čistite ruke sredstvom za dezinfekciju ruku tako što ćete na celu površinu ruku utrljavati tečnost dok se ne osuši. Sapun i vodu morate pre svega da koristite ako su ruke vidljivo prljave.
 • Naročito pre pripreme obroka i posle toga, pre jela i nakon jela, nakon toaleta i uvek kada su ruke vidno prljave.

Kraj karantina

 • Ako nakon 10 dana nemate simptome, nakon konsultacije sa nadležnom kantonalnom institucijom možete ponovo da se krećete u javnosti.
 • Nastavite da se pridržavate pravila higijene i preporuka za ponašanje u kampanji „Ovako ćemo se zaštititi“: www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns.
 • Nastavite da pratite svoje zdravstveno stanje. Može se desiti da se prvi simptomi jave tek kasnije.

Naknada za gubitak prihoda usled primene mera u borbi protiv virusa korona

 • Informacije o ovome možete naći na veb stranici Savezne uprave za socijalno osiguranje BSV (www.bsv.admin.ch > Virus korona: mere za preduzeća zaposlene, samozaposlena lica i osiguranike > Naknada za gubitak prihoda > Pitanja i odgovori > Naknada za lica usled primene mere boravka u karantinu).

Za više informacija:
Federalna kancelarija za javno zdravlje,
058 462 95 05, media@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

Pitanja i odgovori u vezi sa karantinom u Švajcarskoj

0

Od 6. jula, sve osobe koje ulaze u Švajcarsku iz neke od država ili regiona sa visokim rizikom od zaraze moraju biti u obaveznom karantinu od 10 dana. 

1. Koji putnici trebaju da idu u karantin?

Sve osobe koje ulaze u Švajcarsku iz neke od država ili regiona sa visokim rizikom od zaraze moraju nakon dolaska biti u karantinu. Spisak država ili regiona sa visokim rizikom od zaraze priložen je u Pravilniku COVID-19 u delu međunarodnog putnilkog prevoza. Lista se stalno ažurira.

2. Kako je regulisan ulazak u Švajcarsku?

Ulazak u Švajcarsku iz države ili regiona sa visokim rizikom od zaraze, ne razlikuje se posebno od ulaska iz neke druge države. U avionu ili autobusu putnik se obaveštava da je obavezan da ide u karantin nakon dolaska u Švajcarsku. Pored toga uzimaju se kontakt podaci kako bi se osiguralo, sa jedne strane praćenje u slučaju da među putnicima ima zaraženih i nije moguće isključiti mogućnost zaraze. Sa druge strane kontakt podaci mogu biti korišćeni za potvrđivanje poštovanja karantina. Daljnje mere i postupci biće konstantno proveravani od strane saradnika. 

3. Na osnovu kojih kriterijuma se priprema spisak država ili regiona sa visokim rizikom od zaraze?

Visok rizik od zaraze koronavirusa dobijaju države ili regioni koji ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

 • u određenoj državi li regionu broj novih zaraženih na  100.000 ljudi je veći od 60 u poslednjih 14 dana.
 • dostupne informacije iz države ili regije o kojoj je reč ne dopuštaju precizniju procenu rizika i postoje pokazatelji visokog rizika od zaraze u određenoj državi ili regionu.
 • u poslednje četiri nedelje u Švajcarsku je ušlo više zaraženih osoba koje su boravile u državi ili regiji o kojoj je reč.

4. Da li je obavezan karantin za osobe koje ulaze u Švajcarsku? Ko kontroliše poštovanje ovih mera?

Karantin je obavezan za putnike koji ulaze u Švajcarsku iz država ili regiona sa visokim rizikom. To nije samo preporuka. 

Na početku karanitna, svaka osoba koja je obavezna da ide u karantin, u roku od dva dana treba da obavesti kantonalne vlasti o svom ulasku i slediti njihove instrukcije. Kantonalne vlasti odgovorne su za poštovanje mere karantina. Trenutno se razmatra neka vrsta podrške od strane federalnih organa. 

5. Zašto je na početku karantina neophodno kontaktirati kantonalne vlasti?

Kantonalne vlasti su odgovorne za poštovanje mera karantina i odgovorne su za pružanje potrebne podrške i informacija osobama koje se nalaze u karantinu.

Kantonalne vlasti – kontakt

6. Da li su predviđene kazne za nepoštovanje karantina?

Svako ko odbije odlazak u karantin krši član 83. Zakona o epidemiji, za šta je predviđena novčana kazna do 10.000 franaka (stav 1, tačka h), a ko se ponaša neodgovorno i krši mere karantina kažnjava se novčanom kaznom od 5.000 franaka. Za krivično gonjenje odgovorni su Kantoni.

7. Da li i deca moraju u karantin?

Da, deca koja stižu u Švajcarsku iz država ili regiona sa visokim rizikom takođe bi trebalo da budu smeštena u karantin. Idealno bi bilo da se samo jedan roditelj brine o detetu, ukoliko se dete vrati samo sa puta. Roditelji koji se brinu o deci u karantinu i sami moraju da budu u njemu.

8. Postoje li ljudi koji su oslobođeni obaveznog karantina?

Neki ljudi mogu biti izuzeti karantina. Izuzeci su opisani u Pravilniku COVID-19 u delu međunarodnog prevoza putnika (član 4.). To su, na primer, lica koja obavljaju nezamljenjivu aktivnost u oblasti zdravlja ili bezbednosti.

Da li osobe u karantinu imaju pravo na nadoknadu za svoj izostanak sa posla?

Osobe u karantinu u skladu sa članom 2 Pravilnika COVID-19 u oblasti međunarodnog prevoza putnika od 2. jula 2020. godine, nemaju prava na nadokandu gubitka. 

Međutim u nekim slučajevima moguće je da poslodavac koji pošalje zaposlenog u državu ili regiju visokog rizika, obavezan je da isplati platu. Isplata se zasniva na članoima 324 ili 324a CO. U osnovi, sa pravnog stanovišta, karantin se smatra preprekom za rad i za bilo kakvu nadokandu, krivica se ne sme pripisati zaposlenom. Odluke će biti donešene za svaki slučaj posebno. 

Radnik koji ide u ugroženo područje može biti optužen za krivicu ukoliko bude stavljen u karantin. Lični razlozi putovanja (poseta članu porodice koji umire) mogu opravdati putovanje. Ako se posao može obavljati kod kuće, a poslodavac pruža svu potrebnu infrastrukturu neophodnu za rad na daljinu, ne mogu se koristiti prepreke za rad kao opravdanje.

Radnici koji su putovali u teritoriji koje u trenutku polaska nisu smatrane za visoko rizične, ne mogu se smatrati a priori odgovornim. Uzimajući u obzir da se radi o pandemiji koja pogađa čitav svet, uključujući i Švajcarsku, ostale regije u svetu ne treba smatrati a priori rizičnijim u odnosu na neke delove Švajcarske. Ove slučajevi trebaju biti razmatrani, u konkretnom slučaju, na sudu. Stoga, radnik koji svesno ode na teritoriju sa visokim rizikom mogao biti odgovoran.

9. Da li je tokom karantina moguće povremeno izaći u šetnju ili ići u kupovinu?

Ne. Svrha karantina je, u punom smislu te reči, zaustavljanje širenja zaraze. Treba izbegavati bilo kakav fizički kontakt sa drugim osobama. Međutim to ne znači da su fizički kontakti zabranjeni. Dozvoljeni su oni preko telefona ili video poziva.

10. Šta da radim ukoliko se simptomi pojave tokom karantina?

U slučaju pojave simptoma bolesti, važno je odmah obavestiti nadležne kantonalne organe. Oni će odlučiti šta treba uraditi dalje, na primer uraditi test.

11. Šta da radim ako moram u karantin a ne znam gde idem?

Pretpostavlja se da sve osobe koje dolaze u Švajcarsku imaju smeštaj. Prikladan smeštaj za karantin može biti hotel ili apartman za odmor. 

12. Koja je razlika između karantina i izolacije?

Izolacija znači da svi ljudi koje su zaražene koronavirusom moraju izbegavati bilo kakav kontakt sa drugim osobama. 

Karantin se odnosi na ljude koji su bili u bliskom kontaktu sa osobom koja se razbolela od koronavirusa ili koja je u Švajcarsku ušla iz države ili regije sa visokim rizikom,. Nakon što obavestite nadležnu kantonalnu službu, više ne morate kontaktirati druge osobe. Tako se sprečava kontaminacija drugih ljudi bez njihovog znanja i prekidaju se “lanci” prenosa virusa. 

13. Koja je razlika između liste zemalja koju objavi Državni sekretarijat za migracije (SEM) i one koja je objavljena u Pravilniku COVID-19?

Lista mera propisa COVID-19 u oblasti međunarodnog prevoza putnika sadrži države ili regione sa visokim rizikom od zaraze nakon epidemiološke procene i zbog toga se moraju sprovesti santiarne mere na granici.

Umesto toga, lista Pravilnika 3 COVID-19 zasniva se na merama koje treba preduzeti za održavanje sposobnosti Švajcarske da se bori protiv epidemije COVID-19. One uljučuju ograničenje ulaska u Švajcarsku osoba iz država ili regiona sa visokim rizikom. Pravilnik 3 COVID-19 više ne sadrži odredbe koje se odnose na granične sanitarne mere. 

Alternativni odgovori:

Državni sekretarijat za migracije (SEM) objavljuje spisak zemalja iz kojih je ulazak u Švajcarsku generalno zabranjen, sa nekim izuzecima. 

Lista Federalne kancelarije za javno zdravlje (BAG) ukazuje na zemlje iz kojih ljudi mogu ući u Švajcarsku. Međutim, putnici iz tih zemalja dužni su da idu u karantin na osnovu epidemiološke situacije u tim zemljama.

Za više informacija:
Federalna kancelarija za javno zdravlje,
058 462 95 05, media@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

Nadležne kantonalne vlasti – kontakt

POSLEDNJE VESTI