Ovo može biti vaš baner

Novi uslovi za ulazak stranaca u Srbiju

0

Od 24. jula u 00:00 h počinju da se primenjuju blaža pravila ulaska u Srbiju.

Vlada Republike Srbije je usvojila Zaključak o davanju saglasnosti za priznavanje potvrde o potpunoj vakcinaciji protiv bolesti kovid 19 i potvrda o preležanoj bolesti, prilikom ulaska određenih stranih državljana u Srbiju.

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 23. jula 2021. godine utvrđen je faktički reciprocitet i priznate potvrde o preležanoj bolesti (pozitivan Real Time PCR ili antigen test od koga nije prošlo manje od 14 dana, ni više od 6 meseci) koje izdaju nadležni organi: Luksemburga, Andore, Španije, Austrije, Bugarske, Grčke, San Marina, Slovenije, Tunisa, Turske, Hrvatske, Rumunije, Nemačke, SAD, Švajcarske i Danske.

Licima koja poseduju ovu potvrdu nije potreban negativan PCR test ili potvrda o vakcinaciji za ulazak u Srbiju.

Od danas i zvanično — EU priznaje švajcarski sertifikat COVID19

0

Potvrda o potpunoj vakcinaciji koju izdaje Švajcarska od sinoć je digitalno povezana sa čitavim područjem EU/EFTA. Nakon ove odluke i Švajcarska je uzvratila uslugu, priznavanjem sertifikata koji su izdati u evropskim zemljama.

Odlazak u evropske zemlje od danas će biti malo lakši za ljude koji žive u Švajcarskoj a potpuno su vakcinisani. Nakon što je juče objavljena vest iz Brisela, danas je stigla i potvrda iz Berna. 

Kako kažu u Saveznoj kancelariji za javno zdravlje (BAG), Evropska Unija je zvanično priznala švajcarski sertifikat, a istovremeno je i Švajcarska sa svoje strane garantovala priznavanje sertifikata izdatih u državama članicama EU/EFTA.

Švajcarski sertifikat je povezan sa digitalnim sistemom EU i od sinoć (8-9. jula 2021. godine) može se koristiti na čitavom području EU/EFTA.

Iz BAG-a podsećaju da je od samog početka razvoja švajcarskog sertifikata dat visok prioritet njegovoj međunarodnoj kompatibilnosti.

Cilj evropskog digitalnog kovid sertifikata je da olakša putovanje tokom pandemije Covid 19. Međutim, na pojedinim državama je da odluče kako će se taj sertifikat koristiti. BAG podseća da svaka zemlja može da definiše sopstvene odredbe o ulasku i ima nadležnosti da iste prilagodi na osnovu epidemiološke situacije. Iz tog razloga je važno da se putnici koji poseduju potvrdu o poptunoj vakcinaciji, neprekidno obaveštavaju o važećim propisima o ulasku u zemlju odredišta. 

Post Covid19 (Long Covid) sindrom

0

Kako lekari sve više saznaju o kovidu 19, tako postaje jasnije da je u pitanju podmukla bolest. Infekcija ostavlja posledice po ceo organizam, pa se pacijentima sve češće dijagnostikuje “post kovid sindrom”.

Simptomi vezani uz navedeni sindrom nisu naivni – otežavaju svakodnevno funkcionisanje i traju nedeljama. Zanimljivo je da se post Covid19 sindrom ne događa samo osobama koje su imale teži oblik bolesti, već se često viđa i kod osoba koje su imale blagi oblik.

Mehanizam nastanka dugotrajnih posledica izazvanih virusom SARS-CoV-2 na ljudsko zdravlje i dalje nije sasvim jasan. Logična su razmišljanja da je glavni razlog dugotrajnog trajanja simptoma povezanih s post kovid 19 sindromom zapravo prikrivena infekcija u organizmu koja dovodi do prolongiranog imunološkog odgovora organizma.

Snaga našeg imunološkog sistema je ogromna. U gotovo 95% slučajeva on uspešno pobeđuje SARS-CoV-2, koji, osim u izuzetnim slučajevima, ne uspe proći ni prirodne barijere našeg organizma, poput npr. nosne i usne sluznice. Ali “slomom” prve linije obrane bitka se nastavlja, a organizam aktivira sledeću fazu urođenog (nespecifičnog) imuniteta koju započinju ćelije poput makrofaga i T-limfocita nakon što iz okolnog tkiva ili cirkulacije dođu na mesto infekcije. S druge strane, infekcija virusom uobičajeno rezultuje smrću ćelije i umnožavanjem virusa, a lokalno oslobođeni citokini dodatno aktiviraju još ćelija sa ciljem da se direktno neutrališe virus i uklone  ostaci raspadnutih ćelija (fagocitoza). Za optimalno funkcionisanje  ovih linija odbrane važni su dobre životne navike, zdrav stil žovota i adekvatan unos svih potrebnih zaštitnih materija (vitamini , minerali) kako bi se „ojačao“imunitet.

Sledeća  linija obrane  aktivira sistem specifične imunosti s dominantnim mehanizmima stvaranja specifičnih antitela i citotoksičnih limfocita koji treba da nam obezbede brzu i adekvatnu  zaštitu pri ponovnom susretu sa virusom u budućnosti.Ovaj nivo odbrane stičemo na dva načima-ako prebolimo inekciju ili vakcinacijom.

Nažalost, reakcija našeg imunološkog sisttema u borbi sa SARS-CoV-2 može postati nekontrolisana i prekomerna što predstavlja glavni činilac pokretanja kaskade promena koje mogu dovesti do sistemskog multiorganskog oštećenja  i smrtnog ishoda.Najveći broj obolelih ipak uspešno savlada infekciju ali, na žalost , veliki broj njih ima izvesne posledice u vidu  progresivnog oštećenja različitih  organa a i zvestan broj ima simptome i znakove tzv. post kovid sindroma koji značajno utiču na kvalitet života.

Razumevanje niza simptoma vezanih uz post kovid 19 sindrom nemoguće je bez poznavanja uticaja virusa SARS-CoV-2 na male krvne sudove i na procese zgrušavanja krvi. Cela kaskada procesa vezanih uz navedeno dovodi do poremećaja mikrocirkulacije praktično svih organa, a u najdramatičnijim slučajevima do ispoljavanja  plućne embolije ili moždanog udara.

Najčešći simptomi koji se pojavljuju kod pacijenata nakon preležane tzv.blage i umereno teške akutne faze Covid19 koji se najčešće viđa u populaciji mladih odraslih osoba  u koje spadaju  i studenti, uključuju dugotrajan gubitak ili izmenjenost čula ukusa i mirisa, hroničan umor, malaksalost, nedostatak vazduha,bol ili stezanje u grudima, lupanje srca,poremećaj pamćenja i koncentracije, noćno znojenje, bolove u mišićima i zglobovima, glavobolje.

Rezultati studije iz Italije su pokazali  da je dva meseca nakon prvih simptoma kovida 19 svega 12,6 % osoba bilo bez ikakvih simptoma, 32 % ispitanika imalo je jedan do dva simptoma, dok je njih 55 % bilo sa tri i više simptoma. Autori studije kao najčešće simptome navode opštu slabost koja se javljala kod 53,1 % ispitanika, subjektivni osećaj nedostatka vazduha (dispneja) u 43,4 % ispitanika, bol u zglobovima u 27,3 %, dok je  bol u grudima postojao kod 21,7 % ispitanika.

Najčešći simptomi koji se primećuju kod osoba koje su preležale kovid 19 vezani su za disajni sistem, a manifestiraju se kao subjektivni osećaj otežanog disanja, boli u grudima ili suvog kašlja, iako se standardnim dijagnostičkim procedurama ne nalazi poremećaj strukture ili funkcije pluća.

Uticaj SARS-CoV-2 na  na srce je predmet je brojnih rasprava, posebno vezanih uz povratak sportista na sportske terene nakon preležanog kovida 19. Radeći detaljne kardiovaskularne preglede kao i  magnetsku rezonancu sportista tri nedelje nakon pojave simptoma kovida 19, autori jedne studije su  zaključili da  znakovi akutne upale miokarda (miokarditis) postoje kod kod svega 1,4 %  sportista . Ranije objavljivani rezultati magnetske rezonancije srca mlađih sportista koji su preboleli kovid 19 u suprotnosti su s upravo navedenim rezultatima, a autori tog članaka su utvrdili da u gotovo 40 % njihovih ispitanika postoji kardiološko oštećenje, najčešće perikarditis (upala ovojnice koja oblaže srčani mišić).Simptomi perikarditisa obično se manifestuju kao bol ili stezanje u grudima, koja se može pogoršavati pri dubokom disanju, što je zapravo jedan od opisanih simptoma post kovid 19 sindroma.

S druge strane neurološki simptomi (glavobolja,nesanica, znojenje, poremećaj funkcije kranijalnih  nerava,poremećaji pamćenja, pažnje, percepcije konvulzije, paraliza itd.) imaju takođe veliku učestalost i predstavljaju značajan problem kod osoba koje su prebolele kovid 19.  Nedavno objavljen rad koji je analizirao mlađu populaciju osoba koje su prebolele infekciju utvrdio je da 78% pacijenata čak tri meseca nakon što su izišli iz akutne faze bolesti ima blage kognitivne poteškoće uključujući deficite pamćenja, pažnje, percepcije, itd.Učestalost pojave i širok dijapazon neuroloških simptoma sve češće se opisuju kao poseban entitet- neurološki post kovid sindrom.

Uz navedeno, primećena su brojna stanja iz domene psihijatrije poput demencijama sličnih sindroma, anksioznosti, depresije, PTSP-a.

Zbog navedenog brojni zdravstveni sistemi širom sveta počeli su da formiraju multidisciplinarne timove stručnjaka koji će brinuti o bolesnicima sa post Covid19 sindromom i tako im omogućiti celovit dijagnostički pristup, pravovremenu prevenciju komplikacija i optimalno lečenje.

Šta uraditi ukoliko imate dugotrajne simptome kovida?

U većini slučajeva simptomi nestaju sami od sebe. Ako ste zabrinuti zbog svojih dugih simptoma kovida ili ako oni ometaju vaš svakodnevni život, obraite se svom lekaru kako bi pronašli rešenje.

Podrška

Ako imate bilo kakvih pitanja o post kovidu, prva osbova sa kojom ćete razgovarati je uvek vaš porodični lekar.

Takođe možete dobiti dodatne informacije na sajtu Swiss Lung League, na kome ćete pronaći razne linkove ka kantonalnim kancelarijama, kao i drugim platformama koje pružaju podršku na ovu temu.
Informacije su dostupne na nemačkom, francuskom i italijanskom jeziku.

Mreža Altea (Altea network) bavi se dijalogom na temu post kovida, među obolelima, njegovom porodicom, medicinskim radnicima i istraživačima. Na njihovom portalu pronaći ćete razne informacije na tu temu (definicije, saveti i podrška)
Informcije su dostupne na nemačkom jeziku.

Troškovi lečenja

Troškove neophodnog lečenja u slučajevima post kovida pokriva vaše zdravstveno osiguranje.

Uslovi za ulazak građana Srbije u Švajcarsku

0

Švajcarska od 26.juna omogućava ulazak turistima iz Srbije, ali uz određene uslove.

Švajcarska vlada donela je odluku o relaksiranju uslova ulaska u Švajcarsku u okviru dalje faze otključavanja, koja stupa na snagu od 26. juna i prema njoj državljanima Srbije dozvoljen je turistički ulazak u Švajcarsku.

Ko želi da uđe u Švajcarsku avionom, ukoliko je u prethodnih šest meseci preležao koronavirus, mora o tome posedovati potvrdu (11. dan od dana izdavanja pozitivnog PCR testa i mora biti u poslednjih šest meseci), ko je vakcinisan nekom od vakcina koje je odobrila Švajcarska – Fajzer, Moderna i Džonson i Džonson, Evropska agencija za lekove (EMA) – Astrazeneka, ili Svetska zdravstvena organizacija – kineski Sinofarm, mora imati odgovarajući sertifikat.

Građani koji nisu preležali koronavirus i nisu vakcinisani nekom od tih vakcina, a dolaze avionom moraju imati negativan PCR test i popuniti formular za ulazak u Švajcarsku.

Ukratko:

Prema ovoj odluci državljanima R. Srbije (koji putuju iz Srbije) dozvoljen je turistički ulazak u Švajcarsku avionom ukoliko su u prethodnih šest meseci:

  • Preboleli korona virus i o tome poseduju potvrdu (11 dan od dana izdavanja pozitivnog PCR testa mora biti u poslednjih šest meseci);
  • Vakcinisani nekom od vakcina koje je odobrila Švajcarska („Pfizer/BioNTech“, „Moderna“, „Johnson&Johnson“), Evropska agencija za lekove – EMA (+ „AstraZeneca“) i/ili se nalazi na „WHO’s Emergency Use Listing“ (+ „Sinopharm“) i o tome poseduju potvrdu.

Građani koji nisu preležali korona virus i nisu vakcinisani nekom od gore navedenih vakcina, a dolaze avionom, moraju imati negativan PCR test i popuniti formular za ulazak u Švajcarsku (Entry form)

Putnici koji koriste autobus ili voz za ulazak u Švajcarsku moraju popuniti formular za ulazak (Entry form), ukoliko ne poseduju potvrdu o preležanom korona virusu u prethodnih šest meseci ili potpunoj vakcinaciji nekom od gore navedenih vakcina.

Za sve kategorije naših državljana koji iz Srbije u Švajcarsku dolaze automobilom nema posebnih preduslova za ulazak, dakle nije potreban negativan PCR test, niti popunjen formular.

Državljani Srbije ponovo mogu turistički u Švajcarsku

0

Savezna vlada Švajcarske je odlučila da ublaži uslove za ulazak u Švajcarsku, kako je predloženo na konsultacijama sa kantonima.

Ukida se obaveza karnatina za putnike koji dolaze iz država koje su članice šengen zone.

Takođe su ublažena ograničenja ulaska za državljane trećih zemalja — poput Srbije, koji imaju dokaz da su potpuno vakcinisani. 

Od subote 26. juna 2021. godine državljani Republike Srbije mogu ponovo turistički da ulaze u Švajcarsku.

Srbija na spisku zemalja čiji građani mogu da putuju u EU

0

Ambasadori zemlja članica Evropske unije (EU) su dali saglasnost da Srbija i još sedam zemalja budu dodati na spisak država čiji građani mogu da putuju u EU. Odluka o listi bezbednih zemalja će biti potvrđena u petak.

Na tom spisku, pored Srbije, dodate su Severna Makedonija, Albanija, Liban, SAD, Tajvan, Hongkong i Makao.

Građani iz tih zemalja će moći da putuju u Uniju bez ograničenja i nisu svedeni samo na one koji spadaju u kategoriju neophodnih zanimanja ili neophodnih poslova. Odluka se odnosi na sve građane, bez obzira na to da li su vakcinisani.

Države članice i dalje imaju mogućnost da od osoba koje dolaze iz zemalja koje se nalaze na listi traže negativan kovid test i karantin.

Na spisku se od ranije nalaze Japan, Australija, Izrael, Novi Zeland, Ruanda, Singapur, Južna Koreja i Tajland.

Do proširenja spiska došlo je nakon što je u državama koje su dodate na listu došlo do značajnijeg i održivog pada broja zaraženih koronavirusom i ispunile su osnovni kriterijum – ne više od 75 pozitivnih slulčajeva na 100.000 stanovnika u poslednjih 14 dana.

Spisak država čijim građanima je dozvoljen ulazak u Uniju revidira se na dve nedelje. Ukoliko dođe do pogoršavanja situacije u nekoj od njih, ponovo će se naći na listi zabranjenih.

Do kraja juna COVID sertifikat u Švajcarskoj

0
© Bundesamt für Gesundheit BAG

Savezna vlada Švajcarske najavila je da će COVID sertifikat do kraja juna biti dosptupan svima u papirnom ili elektronskom obliku. 

Sertifikat će biti kompatibilan sa onim EU, pripremljen je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i izdavaće se za osobe koje su vakcinisane, izlečene ili testirane. Dobijaće se u apotekama ili kod porodičnog lekara. 

Uredba stupa na snagu, u ponedeljak 7. juna, kada počinje postepeno uvođenje sistema sertifikacije, kako bi do kraja juna bio operativan u celoj Švajcarskoj. 

Sertifikat će važiti 180 dana nakon vakcinacije, 180 dana za one koji su preležali koronavirus (počev od 11. dana oporavka), kao i 72 sata za negativne PCR testove. Brzi testovi, kao i oni “uradi sam” neće biti važeći za COVID sertifikat. 

Novi uslovi za ulazak u Švajcarsku

0

Kao što je najavljeno prošle nedelje, danas 31. maja 2021. godine stupila su na snagu nova pravila za ulazak u Švajcarsku. 

Turistička putovanja u Švajcarsku su još uvek zabranjena. Ukoliko nemate regulisan boravak u Švajcarskoj (radna ili boravišna dozvola), a razlog vašeg putovanja je neodložan, potrebno je da kontaktirate ambasadu Švajcarske Konfederacije u Beogradu koja u slučajevima kada za to ima opravdanja izdaje dozvole za ulazak. 

Osobe koje imaju važeći švajcarski pasoš ili dozvolu boravka, može ući u Švajacarsku u bilo kom trenutku, poštujući zdravstvene mere koje su na snazi. 

Od 31. maja 2021. godine, putnici koji dolaze iz Srbije, a potpuno su vakcinisani u proteklih šest meseci, nekom od vakcina koje su odobrene u Švajcarskoj ili od strane Evropske agencije za lekove (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Džonson i Džonson) mogu bez posebnih uslova da uđu u Švajcarsku.

Isto važi i za lica koja imaju potvrdu da su preležali Covid19 u proteklih šest meseci. 

Za ostale, važe ista pravila kao i do sada, u zavisnosti od prevoznog sredstva. 

Ukoliko iz Srbije dolazite avionom, potrebno je popuniti prijavu za ulazak u Švajcarsku, kao i negativan PCR test ne stariji do 72 sata.

Ukoliko iz Srbije dolazite autobusom ili vozom, potrebno je popuniti prijavu za ulazak u Švajcarsku. 

Lica koja u Švajcarsku ulaze automobilom, mogu to da učine bez posebnih uslova.

Dodatne informacije možete pronaći na sajtu Švajcarske savezne službe za javno zdravlje: 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html

Novi uslovi za ulazak u Republiku Srbiju

0

Vlada Republike Srbije ažurirala je, 27. maja 2021. godine, uslove za ulazak u Republiku Srbiju. Nova pravila preciznije određuju uslove ulaska za osobe sa ili bez potvrde o potpunoj vakcinaciji u zavisnosti da li se radi o državljanima Srbije ili stranim državljanima.

Državljani Srbije i strani državljani sa regulisanim boravkom u Srbiji

Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima sa regulisanim boravkom u Republici Srbiji (imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji) koji dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom (među kojima je i Švajcarska), a ne poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno negativan Antigen FIA Rapid test, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, prilikom pasoške kontrole uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana, od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice (putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs).

Navedeno se ne odnosi na maloletna lica do navršenih 12 godina života, kao i na državljane Republike Srbije i strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji koji su potpuno vakcinisani (vakcinisani sa dve doze, odnosno sa jednom dozom – ako su vakcinisani sa AstraZeneca COVID-19 vaccine) koji o tome poseduju potvrdu izdatu od strane nadležne zdravstvene ustanove, odnosno organa države u kojoj se lice vakcinisalo.

Ukratko: 

Lica koja žive u Švajcarskoj, a imaju državljanstvo Republike Srbije i poseduju potvrdu o potpunoj vakcinaciji u Švajcarskoj (dve doze vakcine) mogu bez ikakvih uslova da uđu u Srbiju.

Lica koja NISU vakcinisana za ulazak u Srbiju moraju da poseduju i negativan RT-PCR test ne stariji od 48 časova.

Maloletnim licima do navršenih 12 godina, nije potreban negativan PCR test, kao ni potvrda o vakcinaciji.

Režim ulaska za strane državljane

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, licima koja u Republiku Srbiju dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom (među kojima je i Švajcarska), dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata.

Ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju.

Navedeno se ne primenjuje na strane državljane koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju. Tranzit za strane državljane se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije; na maloletna lica starosti do 12 godina, ako roditelj, staratelj ili drugo lice koje je u pratnji deteta poseduje negativan test na lica koja su vakcinisana u Republici Srbiji i koja o tome poseduju odgovarajuću potvrdu,  kao i državljane država sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o priznavanju sertifikata o vakcinaciji (među njima NIJE još uvek Švajcarska) koji su vakcinisani u toj državi i poseduju odgovarajuću potvrdu izdatu od strane nadležnog organa te države. U oba slučaja, lica moraju biti potpuno vakcinisana (vakcinisani sa dve doze, odnosno sa jednom dozom – ako su vakcinisani sa AstraZeneca COVID-19 vaccine);

Ukratko: 

Lica koja žive u Švajcarskoj, a NEMAJU državljanstvo Republike Srbije i poseduju potvrdu o potpunoj vakcinaciji u Švajcarskoj (dve doze vakcine), za ulazak u Srbiju moraju da poseduju i negativan RT-PCR test ne stariji od 48 časova.

Lica koja žive u Švajcarskoj, a NEMAJU državljanstvo Republike Srbije ali poseduju potvrdu o potpunoj vakcinaciji (dve doze vakcine) koju su obavili u Srbiji, mogu da bez ikakvih uslova uđu u Srbiju.

Ulazak u Srbiju iz poslovnih razloga

Domaćim i stranim državljanima koji ulaze u Republiku Srbiju zbog poslovnih razloga, uz prethodno obaveštavanje Privredne komore Srbije, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice dostave Privrednoj komori Srbije negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

Privredna komora Srbije će najavu prelaska državne granice bez odlaganja dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi granične policije, a najkasnije 24 sata pre očekivanog prelaska državne granice.

Ukoliko se ne dostavi negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice ili ukoliko test bude pozitivan na prisustvo virusa SARS-CoV-2, Privredna komora Srbije o tome bez odlaganja obaveštava teritorijalno nadležan zavod za javno zdravlje.

Više informacija možete pronaći direktno na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije:

https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/ulazak-u-srbiju/covid-19-uslovi-za-ulazak

Srbija skinuta sa švajcarske liste rizičnih zemalja

0
Foto: Lukas Ondreka

Savezna kancelarija za javno zdravlje (BAG) ažurirala je listu rizičnih zemalja i regiona, koja stupa na snagu 20. maja 2021. godine.

Pored Srbije sa liste su skinute Poljska, Katar, Palestina i Mađarska.

POSLEDNJE VESTI