Švajcarska ima u planu “mini lockdown”

0
(Melanie Duchene / Schaffhauser Nachrichten)

Broj novozaraženih širom Švajcarske svakodnevno se povećava. Ako mere koje su stupile na snagu prošlog ponedeljka ne dovedu do smanjenja broja zaraženih, postoji šansa da se se ide ka dvoneljnom zatvaranju. Savezna vlada će na današnjoj sednici raspravljati o različitim scenirijima. 

Mini lockdown, zatvaranje svih aktivnosti koje nisu neophodne na dve nedelje kako bi se smanjio broj novih infekicja već je sprovedeno u Irskoj, a u Velsu stupa na snagu u petak. Kako piše “Tagesanzeiger” danas će i Savezna vlada Švajcarske razmatrati tu opciju. 

Uzimajući u obzir veoma visok borj infekcija virusa Covid-19, juče preko tri hiljade slučajeva u Švajcarskoj, Stefan Kuster iz Savezne kancelarije za javno zdravstvo (BAG) ne isključuje ovu opciju.

Mini zatvaranje koje bi podrazumevalo zatvaranje svih aktivnosti koje nisu neophodne ima za cilj kako bi se prekinuli “lanci” širenja koronavirusa i kako bi se pandemija stavila pod kontrilu. 

Prema epidemiologu Matijasu Egeru, članu Švajcarskog Task Force Covid-19, matematički modeli pokazuju da bi takav “prekidač” mogao da funkcioniše.

Nove restriktivne mere Švajcarske vlade

0

Na konferenciji za štampu Savezne vlade, Simoneta Somaruga i Alan Berse saopštili su odluke koje su donete na vandrednoj sednici Vlade. Najavljene su nove mere, posebno povećana upotreba zaštitnih maski. Mere stupaju na snagu od ponedeljka 19. oktobra.

Obavezna zaštitna maska na javnim mestima

Maska se mora nositi na svim mestima sa javnim pristupom, odnosno u javnom prevozu, železničkim stanicaa, tramvajckim i autobuskim stajalištima, aerodromima, prodavnicama, muzejima, restoranima, crkvama, administrativnim kancielarijama, bioskopima, pozorištima, kao i u svlačionicama sportskih objekata. Odredbe nove Odluke odnose se i na osoblje koje radi na tim mestima.

Postoji izuzetak za ljude koji javno nasputpaju, poput umetnika, govornika, sportista. Gosti restorana, barova, noćnih klubova, diskoteka takođe su izuzeti iz Odluke, ukoliko sede, jedu ili piju piće. Međutim kada odu sa svog stola, na primer do toaleta, moraju da nose masku. 

U vrtićima, školama i ostalim obrazovnim instituijama, sportskim i fitnes centrima, obaveza se primenjuje samo ukoliko je predviđena planovima zaštite tih struktira.

Vlasti takođe preporučuju maske u u kancelarijama i na radnim mestima, koja nisu dostupna javnosti, ako se ne može održati potrebna udaljenost.

Preporučije se rad rad od kuće

Kad god je to moguće, Konfederacija preporučuje kompanijama da primenuju rad na daljinu, kako bi se smanjila putovanja, kao i mogućnost okupljanja bez zaštite.

Privatne zabave

Za događaje u kojima učestvuje od 16 do 100 lica, kao i do sada, organizator noje dužan da sačini plan zaštite. Međutim maska je obavezna. Pored toga, piće se mora popiti dok se sedi, a kontakt podaci učesnika moraju biti zabeleženi. Ovo pravile se odnosi na privatne prostorije koje nisu dostupne javnosti. Privatni događaji sa više od 100 ljudi mogu se održavati samo u javno dostupnim objektima, koji imaju plan bezbednosti. 

Zabranjena su spontana okupljanja sa više od 15 ljudi

Spontana okupljanja više od 15 ljudi u javnom prostoru, zabranjena su kako bi se izbeglo prenošenje privatnih zabava u javni prostor.

Protesti političke prirode su dozvoljeni, ali je obavezna upotreba zaštitnih maski. 

Ograničenje ulaska u Švajcarsku – Dve liste nadležnih organa

0

Povodom aktuelne situacije sa pandamijom koronavirusa u Švajcarskoj, Savezna vlada ograničila je ulazak u Konfederaciju državljanima pojedinih zemalja koje se smatraju rizičnim, zbog epidemiološke situacije.

Postoje dve liste sa spiskovima država ili regiona za koje postoje određene mere ili ograničenja koja se odnose za njihove državljane ili putnike koji iz tih zemalja žele da uđu u Švajcarsku.

Prva lista, je lista koju uređuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Švajcarske (Eidgenössiches Departement des Innern EDI), tačnije Savezna kancelarija za javno zdravstvo (Budndesamt für Gesundheit BAG) na kojoj se nalazi spisak država ili regiona sa visokim rizikom od zaraze virusom Covid-19, a koja se odnosi na oblast međunarodnog putničkog saobraćaja. 

Ova lista koje se stalno ažurira sadrži spisak država ili regiona i odnosi sa na obaveznu meru karantina od 10 dana za sva lica koja iz ovih država ili regiona putuju u Švajcarsku. 

Ažuriranu listu možete naći na sledećem linku: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html

Druga lista, le lista koju uređuje Ministarstvo pravde i policije Švajcarske (Eidgenössiches Justiz-und Polizeidepartement EJPD), tačnije Savezna kancelarija za migracije (Staatssekretariat für Migration SEM) na kojoj se nalazi spisak zemalja koje se više ne smatraju rizičnim državama i za putnike koji dolaze iz ovih država ne primenjuje se ograničenje ulaska uvedeno zbog pandemije koronavirusa. To su države Šengena i Evropske unije, male evropske države kao i neke države koje spadaju u kategoriju koju u Švajcarskoj ali i Evropskoj uniji nazivaju “treće zemlje” (u koje na primer spadaju Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Severna Makedonija).

Ažuriranu listu možete naći na sledećem linku: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/einreisebeschraenkungen-drittstaaten.html

Svi ostali državljani koji dolaze direktno iz neke od rizičnih zemalja, a koje se NE NALAZE NA SPISKU, i dalje ne mogu da uđu turistički u Švajcarsku, zbog poseta rodbini ili drugih razloga. 

Prema drugoj listi švajcarskog Ministarstva pravde i policije, dolazak u Švajcarsku dozvoljen je državljanima trećih zemalja (u koje spada i Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija) SAMO U SLUČAJEVIMA PREKE POTREBE, a to je lečenje u Švajcarskoj, tranzita kroz Švajcarsku ukoliko se lice ne zadržava duže od 24 sata, iz poslovnih razloga i posete nevenčanom partneru u Švajcarskoj. Za sva dodatna pitanja i dozvole ulaska za ove slučajeve nadležna je Ambasada Švajcarske u Beogradu, koja izdaje potvrdu (laissez-passer) za nesmetan ulazak u Švajcarsku.

Ove dve liste, za koje većina državljana Srbije ne zna da postoje, najčešće dovode do zabune. 

Republika Srbija se ne nalazi na listi Savezne kancelarije za javno zdravsto (BAG) i za putnike koji dolaze iz Srbije ne važi mera obaveznog karantina od 10 dana. Ovo se odnosi na švajcarske državljane ili državljane Republike Srbije ili drugih zemlja koji imaju regulisan boravak u Švajcarskoj (radna ili boravišna dozvola).

Republika Srbija se takođe ne nalazi na listi Savezne kancelarije za migracije (SEM), što znači da za državljane Srbije koji nemaju regulisan boravak u Švacarskoj, važi OGRANIČENJE ulaska.

U planu nove restriktivne mere u Švajcarskoj

0

Evolucija pandemije u Švajcarskoj brine Konfederaciju ali Kantone, a očekuje se da će uskoro biti usvojene nove restriktivne mere koje će obuzdati širenje pandemije.

Restriktivne mere biće uvedene nakon konsultacija sa predstavnicima kantona, kako bi naredni koraci bili koordinisani.

U međuvremenu, nakon porasta broja novih slučajeva, poslednjih dana raste i broj novih hospitalizacija. 

Porast infekcija nastavlja se i u mnogim evropskim zemljama, pored Švajcarske, gde je prema juče ažuriranim podacima u ponedeljak 12. oktobra zabeležen novi maksimum sa 2.432 novih slučajeva, u sredu je zabeležen novi rekord u Italiji (7.332). U Nemačkoj je dostignur vrh sa 6.638 infekcija. 

Turisti iz Srbije ne mogu da putuju u Švajcarsku sa “garantnim pismom”

0

Mnogi državljani Srbije svakodnevno nam se obraćaju sa pitanjem da li je moguće doći turistički u Švajcarsku ili da li je moguć ulazak sa “garantnim pismom” dobijenim od nekoga ko živi u Švajcarskoj.

Na zvaničniom sajtu Ambasade Republike Srbije u Bernu, na sajtu Ambasade Švajcarske u Beogradu, kao i na sajtovima švajcarskih nadležnih organa jasno piše da je turistima iz Srbije (koja se nalazi na spisku rizičnih zemalja) zabranjen ulaz u Švajcarsku.

Na žalost internetom, a posebno društvenim mrežama, kruže lažne informacije kako je ulazak u Švajcarsku moguć uz “garantno pismo”.

Kako se državljani Srbije vođeni dezinformacijama i lažnim vestima ne bi našli u problemu prilikom ulaska ili dolaska u Švajcarsku, redakcija portala Serbinfo.ch kontaktirala je Savezni sekreterijat za migracije (SEM), sa jednostavnim pitanjem: 

Da li je državljanima Republike Srbije dozvoljen ulaz u Švajcarsku uz “garantno pismo” kako bi posetili rodbinu?

Odgovor koji smo dobili prenosimo vam u celosti:


U martu 2020. godine, švajcarska vlada odlučila je da ograniči putovanja u službi zaštite zdravlja lokalnog stanovništva i sprečavanju daljeg širenja koronavirusa. 

Trenutni propisi za ulazak u Švajcarsku su sledeći:

Ograničenja ulaska važe za lica, bez obzira na nacionalnost, koja žele da uđu u Švajcarsku dirktno iz rizične države. Ako ta lica nisu državljani Švajcarske ili EU, nemaju važeću švajcarsku dozvolu boravka, ulazak u Švajcarsku biće odbijen.

Kako je Srbija trenutno još uvek klasifikovana kao rizična zemlja, u ovom trenutnku nije moguće putovati turistički ili doći u posetu, ukoliko zainteresovana lica dolaze iz Srbije. Nismo upoznati sa nikakvim “garantim pismom” pomenutim u vašem pitanju, tako da isto ne omogućavaju ulazak iz rizične zemlje (kao što je Srbija). 

S poštovanjem,

Odeljenje graničnih poslova
Savezno ministarstvo pravde i policije (DFGP)
Savezni sekreterijat za za Migracije (SEM)
Odsek za ulazak


 

„Švajcarska suočena sa drugim talasom koronavirusa“

0
Die neue BAG-Direktorin Anne LÈvy ‰ussert sich vor den Medien besorgt ¸ber die epidemiologische Lage. Im Hintergrund das neu gestaltete Kampagnen-Plakat.

Nova direktorka Saveznog zavoda za javno zdravstvo (BAG) Anne Lévy, održala je svoju prvu konferenciju za štampu deset dana nakon imenovanja. Pred novinare je iznela trenutnu zdravstvenu situaciju u Švajcarskoj, vezanu za pandemiju koronavirusa i izjavila da je zabrinuta trenutnom situacijom “Brojevi se uvećavaju širom Švajcarske”. Iz tog razloga, Savezna vlada pokrenula je novu kampanju za podizanje svesti o trežini situacije.

“Sada je važno poštovati sve mere”, podvukla je Levi objašnjavajuči da je posao svih nas da zaustavimo širenje pandemije. Prethodna pravila poput držanja distance, pranje ruku i obraćanje pažnje na simptome, ostaju ista.

Ana Levi je dalje naglasila novinarima da kantoni moraju da budu na čelu borbe protiv pandemije. “Za sada nam ide dobro, ali je posao svih nas da pomognemo kako bi se zaustovilo napredovanje pandemije”.

Vakcina

Virgine Masserey, ševica Odeljenja za infektivnu kontrolu u okviru BAG-a, priznala je da smo po svoj prilici suočeni sa drugim talasom koronavirusa. Praćenje kontaktata nije savršen sistem. Svakodnevno vidimo porast broja zaraženih, jer uvek postoje osobe koje “pobegnu”, jer nisu pronađene ili nisu poštovale mere karantina. 

Što se tiče vakcine, Virgine Masserey je izjavila da će broj ljudi koji će biti vakcinisan zavisiti od količine vakcine koje bude bila na raspolaganju. Počeće se sa zdravstvenim radinicima.

“Svako treba sam da odluči dali želi da se vakciniše”, izjavila je Masserey. Scenario vakcinacije biće razrađen sa kantonima u narednom periodu, jer će oni biti nadležni za postvaljanje objekata za vakcinaciju. 

“Radimo na dobijanju vakcine”, rekla je Nora Kronig, šef međunarodnog Odeljenja pri Zavodu za javno zdravstvo Švajcarske (BAG). “Naš cilj je da osiguramo da se vakcine kojima će Švajcarska imati pristup, i koja se distribuira širom sveta, brzo razvija. Trenutno je za Švajcarsku u razvoju deset vakcina.” dodala je Kronig, podsetivši da su vakcine naručene unapred za 20% stanovništva.

Brzi testovi

Da li postoji dovoljno testova za dijaknozu Covid-a? Ana Levi odgovara da je “Referentna laboratorija ona u Ženevi. Čim saznamo da li su testovi korinsi, videćemo gde i kako da ih koristimo”. Dodavši da postoje takođe pregovori sa industrijskim sektorom u vezi sa proizvodnjom domaćih tetova.

Nova boja kampanje — Narandžasta

Švajcarska Konfederacija je pokrenula novu preventivnu kampanju za suzbijanje širenja epidemije Covid-19. Preporuke se ne menjaju, ali nova narandžasta boja mora upozoriti stanovništvo na opasan trend rasta novih slučajeva zaraze. Nova kampanja koja će započeti u obliku plakata u javnom prostoru i poruka na društvenim mrežama, potvrđuje do sada date savete: distanca od 1,5 metara, higijena ruku, i maska kada nije moguće držati preporučenu distancu.

Najčešća pitanja u vezi sa ulaskom u Švajcarsku i Srbiju

0
Foto: Lukas Ondreka

Da li mogu turistički da posetim rodbinu u Švajcarskoj?

NE. Turistički ulazak za državljane Republike Srbije NIJE dozvoljen do daljeg.

Da li mogu kao turista da dodjem u Švajcarsku?

NE. Turistički ulazak za državljane Republike Srbije NIJE dozvoljen do daljeg. Ulazak dozvoljen licima koja u Švajcarskoj imaju regulisan boravak po bilo kom osnovu, licima koja ostvaruju pravo na penziju u Švajcarskoj, onima koji su aplicirali za određeno radno mesto, osobama koje dolaze na kurseve jezika, dalje usavršavanje, stručne obuke, razmene studenata i sl.

Da li mogu da posetim nevenčanog partnera u Švajcarskoj?

DA. Na sajtu Federalnog Sekretarijata za migracije u odeljku „Rules applicable to unmarried couples/Regelung unverheiratete Paare/Réglementation concernant les couples non mariés“ možete videti uslove za ulazak u Švajcarsku i koja dokumenta su vam potrebna. Za sva dodatna pitanja i više informacija o proceduri, kontaktirajte Ambasadu Švajcarske u Beogradu.

Da li moram u karantin u Švajcarskoj?

Ukoliko dolazite direktno iz Republike Srbije u Švajcarsku i u prethodnih 14 dana niste boravili u zemlji ili regionu koji se nalazi na listi Savezne službe za javno zdravlje Švajcarske sa povećanim rizikom od korona virusa, onda ne podležete meri obaveznog karantina u Švajcarskoj.

Da li mi treba negativan PCR test za Švajcarsku?

NE.

Kome da se obratim ako moram iz poslovnih razloga da dodjem na neodložan sastanak u Švajcarsku?

Obratite se Ambasadi Švajcarske u Beogradu.

Da li mogu na lečenje u Švajcarsku?

DA. potrebno je da se obratite Ambasadi Švajcarske u Beogradu na belgrade.visa@eda.admin.ch kako bi vam obezbedili dozvolu za ulazak i boravak.

Koji organ izdaje potvrdu (laissez-passer) za nesmetan ulazak u Švajcarsku? Kako je zatražiti?

Ambasada Švajcarske u Beogradu obezbeđuje potvrde za ulazak u Švajcarsku. Potrebno je da im se obratite putem mejla na belgrade.visa@eda.admin.ch i u predmetu mejla napišete „Application for laissez-passer“.

Da li mogu da tranzitiram kroz Švajcarsku?

DA. Ukoliko imate dokaz (kartu) za nastavak putovanja, ne izlazite sa aerodroma u Cirihu ili Ženevi i ne zadržavate se duže od 24 sata u tranzitu. Preporučujemo da sve informacije u vezi sa uslovima putovanja, tranzitom, čekiranjem prtljaga i leta potražite u avio kompaniji preko koje ste obezbedili kartu.

Da li državljani Švajcarske mogu da putuju u Srbiju i pod kojim uslovima?

U ovom trenutku za putnike koji dolaze iz Švajcarske nema promena u režimu ulaska u Republiku Srbiju. Nije potreban PCR test, niti se izriče obavezna mera samoizolacije po ulasku u zemlju. Švajcarski državljani mogu da uđu u Republiku Srbiju sa važećim pasošem ili ličnom kartom.

Da li mi je potreban negativan PCR test za ulazak u Srbiju?

NE, ukoliko dolazite direktno iz Švajcarske i u tranzitu kroz Severnu Makedoniju, Bugarsku, Rumuniju i Hrvatsku se ne zadržavate duže od 12 sati.

Da li moram da se registrujem pri ulasku u Srbiju?

Strani državljani (npr. švajcarski, nemački, itd.) sa dozvolom boravka u Republici Srbiji i srpski državljani koji ulaze iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske ili Crne Gore moraju se registrovati. Prijava boravka se vrši u roku od 24 sata online, na srpskom jeziku, (https://www.e-zdravlje.gov.rs/landing/) navodeći broj socijalnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja. Moguća je i prijava u lokalnoj kovid ambulanti. Po ulasku, svi putnici dobijaju odgovarajući informativni list i uputstva kojih treba da se pridržavaju.

Da li mi treba viza sa Srbiju?

Proverite ovde da li vam je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju http://www.mfa.gov.rs/en/consular-affairs/entry-serbia/visa-regime

Da li je moguć tranzit kroz Srbiju i da li mi treba test?

Tranzit za strane državljane se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije i nije potreban negativan PCR test.

Putujem na Kosovo i Metohiju, šta mi je potrebno od dokumenata i da li mi treba PCR test?

Licima koja iz Švajcarske ulaze na Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija trenutno nije neophodan negativan PCR test ili karantin. Za tranzit preko teritorije centralne Srbije i ulazak na AP Kosovo i Metohija mogu da se koriste srpski pasoš, srpska lična karta ili identifikacioni dokument izdat od strane privremenih institucija lokalne samouprave u Prištini. U ovom poslednjem slučaju, na graničnim prelazima Horgoš (sa Mađarskom) i Batrovci (sa Republikom Hrvatskom), kao i na administrativnim prelazima Merdare, Končulj i Rudnica, izdaje se „Dokument o ulasku i izlasku“ koji važi 15 dana. Maloletnim licima se ovaj dokument izdaje na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih i fotografije. Naša je preporuka da sva ona lica, koja imaju tu mogućnost, za tranzit i ulazak na teritoriju AP Kosovo i Metohija, koriste srpsku ličnu kartu. Lica koja izgube „Dokument o ulasku i izlasku“ dužna su da to odmah prijave.

Strani sam državljanin (npr. francuski), sa regulisanim boravkom u Švajcarskoj – da li mogu da putujem u Srbiju i pod kojim uslovima?

DA. Državljani EU mogu da uđu u Republiku Srbiju sa važećim pasošem ili ličnom kartom.

Vlada Srbije objavila uputstvo za sve koji od sutra posle 18h ulaze u Srbiju

0

Vlada Srbije objavila je detaljno uputstvo, koje je potpisao ministar zdravlja Zlatibor Lončar, o tome šta treba da rade putnici koji u Srbiju uđu sutra posle 18 sati.

Državljanima Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Srbiji, a koji dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom – Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, prilikom pasoške kontrole uručivaće se pisano obaveštenje kojim se upozoravaju na obavezu javljanja nadležnoj kovid ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice.

Građani i strani državljani treba da podnesu elektronsku prijavu na adresi www.e-zdravlje.gov.rs.

Kada popune upitnik samoprocene simptoma, na osnovu odgovora će dobiti smernice o daljem postupanju, a ako ostave broj telefona i odgovori ukažu na sumnju na kovid-19, lekar će ih pozvati na pregled.

Građani ne treba po automatizmu da posećuju kovid ambulante pri povratku iz inostranstva, već samo oni koji urađenim testom samoprocene dobiju takva uputstva.

Time se izbegavaju nepotrebne gužve u ambulantama i eliminiše se opasnost da se nezaraženi građani eventualno inficiraju virusom pri redovima za pregled.

Period posebnog zdravstvenog nadzora traje 10 dana, tako da desetog dana od povratka iz inostranstva, a građani koji pri prvom testu nisu dobili uputstvo za odlazak u kovid ambulantu treba još jednom da urade test samoprocene na kovid-19.

Ukoliko rezultati tada pokažu da nema opasnosti od infekcije, posebni zdravstveni nadzor za njih prestaje da važi.

Građani koji nisu u mogućnosti da ispune onlajn upitnik, treba da pozovu Institut ili Zavod za javno zdravlje u svom gradu ili opštini i dobiće sva neophodna uputstva.

EU odlučila: Rampa za građane Srbije

0

Iako je pitanje povratka Srbije na listu zemalja za koje se ne primenjuju restrikcije za ulazak pokrenuto u radnim telima Saveta EU, ambasadori zemalja članica skinuli su ovu temu sa današnjeg sastanka.

”Ambasadori nisu razgovarali o toj temi, tako da nema nikakvih promena na listi”, rečeno je Tanjugu iz nemačkih diplomatskih izvora.

Diplomatski izvori navode da su se pojedine zemlje članice, na čelu sa Grčkom, zalagale da se zbog poboljšanje epidemiološke situacije građanima Srbije otvore granice EU.

”Prevagnula je ocena da se situacija ”nije dovoljno stabilizovala”, kako u Srbiji, tako i u EU”, rečeno je nezvanično Tanjugu u Savetu EU.

Dodaje se da poslednje cifre o epidemiološkoj situacije u Srbiji, kojima Brisel raspolaže, idu ”malo preko” EU kriterijuma od 16 zaraženih na 100 hiljada stanovnika.

Revizija liste trećih zemlja za slobodan ulazak u EU obavlja se svake dve nedelje.

Deset dana karantina za decu koja se u Srbiju vraćaju iz inostranstva

0

Zamenica direktora Instituta „Batut“ Darija Kisić Tepavčević rekla je, posle sednice Kriznog štaba, da je preporuka roditeljima čija su deca putovala van zemlje da 10 dana provedu u samoizolaciji.

Prema njenim rečima, ukoliko se taj period poklopi sa polaskom u školu, ta deca će nastavu pratiti onlajn.

„Ovo je dodatna vrsta predostrožnosti kojom apelujemo na roditelje da svoju decu zadrže kod kuće, ne samo da ih ne šalju u školu nego da deca ne izlaze iz kuće u tom vremenskom periodu jer su potencijalni nosioci infekcije“, pojasnila je Kisić Tepavčevićeva.

„Ne uvodi se izolacija za one koji se vraćaju iz inostranstva“

Srbija je u rangu zemalja sa povoljnijom epidemiloškom situacijom u poređenju sa zemljama iz okruženja i uvođenje obaveznog pi-si-ar testa pokazalo se kao dobra mera, izjavila je dr Darija Kisić Tepavčević i dodala da još nije donet predlog mere izolacije za one koji se vraćaju iz inostranstva, ali da se i to može promeniti.

POSLEDNJE VESTI

3,230FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow