Plaćena reklama

Ulazak iz Srbije u Švajcarsku

0

Od 20. decembra 2021. godne na snazi su nova pravila za ulazak u Švajcarsku.

Brza provera uslova za ulazak: https://travelcheck.admin.ch/home

Svi koji ulaze u Švajcarsku, najranije 48 sati pre ulaska, moraju popuniti elektronski formular (Einreiseformular / Entry form), koji mogu naći na sledećem linku: https://swissplf.admin.ch/formular Formular ne moraju popuniti lica koja su u tranzitu bez zaustavljanja, kao i lica koja ulaze u Švajcarsku na dnevnom nivou zbog radnih obaveza (tzv. pogranični radnici). Po uspešnoj registraciji, biće primljen QR kod koji je porebno čuvati zbog kontrole na granici. Kazna za nepopunjavanje formulara je 100 CHF.

Nosioci švajcarskih pasoša i švajcarskih dozvola boravka mogu da uđu u Švajcarsku u svakom trenutku. S obzirom na to da se Srbija nalazi na listi rizičnih zemalja Državnog sekretarijata za migracije Švajcarske, dolazak u turističke svrhe (do 90 dana) je moguć samo za lica koja su vakcinisana nekom od vakcina koje priznaje Švajcarska: Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson), Vaxzevria (AstraZeneca), Sinovac i Sinopharm.

Sva lica, nezavisno od toga da li su vakcinisana ili preležala korona virus, nezavisno od toga iz koje države dolaze, već prilikom ukrcavanja na avion/autobus za Švajcarsku moraju da pokažu negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili brzi antigenski test ne stariji od 24 sata. Licima koja ne budu u mogućnosti da pokažu negativan test, neće biti dozvoljeno da nastave put. Za one koji dolaze iz neke od država sa zabrinjavajućom varijantom virusa, obaveza posedovanja testa primenjuje se već na starije od 6 godina.

Lica koja ne moraju da imaju negativan test pre polaska na put za Švajcarsku: mlađi od 16 godina (osim ukoliko ne ulaze u Švajcarsku iz neke od država sa zabrinjavajućom varijantom virusa, čiji spisak je moguće pronaći ovde: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html); lica u tranzitu koja ne napuštaju područje švajcarskih aerodroma (osim ukoliko ne ulaze u Švajcarsku iz neke od država sa zabrinjavajućom varijantom virusa); lica koja mogu da dokažu medicinskom dokumentacijom da moraju da se hitno transportuju u Švajcarsku radi lečenja; lica koja mogu da dokažu medicinskom dokumentacijom da ne mogu da imaju negativan test.

Negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili brzi antigenski test ne stariji od 24 sata, pokazuju sva lica starija od 16 godina i na ulasku u Švajcarsku. Potrebno ga je uraditi u državi iz koje se dolazi u Švajcarsku (nije moguće u Švajcarskoj po dolasku!).

Po dolasku u Švajcarsku, sva lica starija od 16 godina, koja nisu vakcinisana ili preležala korona virus, moraju da naprave novi PCR test ili brzi antigenski test između 4-og i 7-og dana boravka. O rezultatu mora biti obaveštena nadležna kantonalna služba. Ukoliko je rezultat negativan, kantonu se dostavlja negativan COVID sertifikat. Spisak kantonalnih službi moguće je pronaći ovde: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-1675462321

Lica koja su 10 dana pre dolaska u Švajcarsku boravila u nekoj od država sa zabrinjavajućom varijantom virusa (https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html), nezavisno od toga da li su vakcinisana ili preležala korona virus, moraju da idu u karantin nakon ulaska u Švajcarsku. Lica koja dolaze iz ostalih država, ne moraju da idu u karantin. Listu lica koja mogu biti izuzeta od obaveze podvrgavanja karantinu, kao i načine ranijeg prekidanja karantina, moguće je pronaći na sajtu Savezne službe zdravlja Švajcarske: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-1675462321 

Za više informacija pogledati: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html 

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i uključite se u našu Telegram zajednicu.

Nove mere za ulazak u Švajcarsku – Novina za vakcinisane

0

Savezno veće Švajcarske donelo je nove odluke koje se odnose za ulazak u Švajcarsku.

Od ponedeljka će u Švajcarskoj stupiti na snagu nove mere ulaska, koje su delimično ublažene. Pored PCR testa, kao dokaz kovid statusa za potpuno vakcinisane putnike će se priznavati i brzi antigenski test.

Dok PCR testovi mogu da se urade u prethodna 72 sata od ulaska, brzi antigenski testovi moraju da se urade u prethodna 24 sata za posetioce Švajcarske.

Drugi test može da se uradi od 4. do 7. dana nakon ulaska u zemlju, ali on neće biti potreban za vakcinisane putnike ili za one koji su preležali kovid 19.

Ostaju na snazi prethodni uslovi, a to je da svi koji putuju u Švajcarsku najranije 48 sati pre ulaska, moraju popuniti elektronski formular (Einreiseformular / Entry form), koji mogu naći na sledećem linku: https://swissplf.admin.ch/formular

Formular ne moraju popuniti lica koja su u tranzitu bez zaustavljanja, kao i lica koja ulaze u Švajcarsku na dnevnom nivou zbog radnih obaveza (tzv. pogranični radnici). Po uspešnoj registraciji, biće primljen QR kod koji je porebno čuvati zbog kontrole na granici. Kazna za nepopunjavanje formulara je 100 CHF.

Nosioci švajcarskih pasoša i švajcarskih dozvola boravka mogu da uđu u Švajcarsku u svakom trenutku.

Osim određenih olakšica za vakcinisane, mere unutar Švajcarske će biti pooštrene.

Samo ljudi koji su vakcinisani ili su se oporavili od kovida 19 moći će da uđu u restorane, kulturne, sportske i rekreativne prostore i prisustvuju događajima u zatvorenom prostoru.

Maske se takođe moraju da se nose u ovim uslovima, a hrana i piće mogu da se konzumiraju samo dok sedite.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i uključite se u našu Telegram zajednicu.

Uslovi za ulazak u Srbiju

0

(ažurirano 3.12.2021)

ULAZAK DOMAĆIH DRŽAVLJANA U SRBIJU

Državljani Republike Srbije i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, prilikom ulaska u Republiku Srbiju, potrebno je da prilože jedan od sledećih dokumenata:

1. Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti/izbeći – kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju);

2. Sertifikat o potpunoj vakcinaciji koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova Republike Srbije, odnosno nadležni organ strane države u kojoj se lice vakcinisalo;

3. Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata (Andora, Austrija, Bugarska, Grčka, Danska, Hrvatska, Estonija, Irska, Island, Kabo Verde, Lihtenštajn, Luksemburg, Nemačka, Rumunija, San Marino, SAD, Slovenija, Tunis, Turska, Švajcarska, Španija). Licima koja poseduju ovu potvrdu nije potreban negativan PCR test ili potvrda o vakcinaciji za ulazak u Srbiju.

Licima koja ne poseduju jedan od navedenih dokumenata, prilikom pasoške kontrole, uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana, od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice (putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs).

Deci mlađoj od 12 godina i licima koja tranzitiraju kroz Srbiju (tranzit mora trajati kraće od 12 časova) nije potreban negativan PCR test za ulazak u Srbiju.

Maloletna lica (domaći ili strani državljani) starosti od 12 do 18 godina, mogu ući u Republiku Srbiju bez negativnog PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2, odnosno bez potvrde o vakcinaciji ili potvrde o preležanoj bolesti, ukoliko u roku od 48 časova od časa prelaska državne granice dostave teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u Republici Srbiji PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

Napominjemo da je neophodno sa avio-kompanijama proveriti posebne uslove putovanja (obavezan PCR test ili drugi dokument).

Za više informacija pogledati: https://www.mfa.gov.rs/gradjani/ulazak-u-srbiju/covid-19-uslovi-za-ulazak

 

ULAZAK STRANIH DRŽAVLJANA U SRBIJU

Stranim državljanima je dozvoljen ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da poseduju jedan od sledećih dokumenata:

1. Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti/izbeći – kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju);

2. Sertifikat o potpunoj vakcinaciji izdat od Republike Srbije, odnosno strane države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju vakcinacije (Grčka, Mađarska, Rumunija, Slovenija, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Češka, Indija) ili sa kojom postoji faktički reciprocitet u priznavanju sertifikata o vakcinaciji (Andora, Austrija, Belgija, Gruzija, Egipat, Estonija, Irska, Island, Italija, Jermenija, Kabo Verde, Kipar, Liban, Litvanija, Lihtenštajn, Malta, Maroko, Moldavija, Nemačka, San Marino, Slovačka, Tunis, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, Ukrajina, Finska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Švajcarska i Španija);

3. Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdala ovlašćena institucija Republike Srbije, odnosno države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata (Andora, Austrija, Bugarska, Grčka, Danska, Hrvatska, Estonija, Irska, Island, Kabo Verde, Lihtenštajn, Luksemburg, Nemačka, Rumunija, San Marino, SAD, Slovenija, Tunis, Turska, Švajcarska, Španija). Licima koja poseduju ovu potvrdu nije potreban negativan PCR test ili potvrda o vakcinaciji za ulazak u Srbiju.

4. EU digitalni sertifikat izdat od strane nadležnih organa država koje su u sistemu EU Digital COVID Certificate, o okvirima za izdavanje, verifikaciju i priznavanje interoperabilnih potvrda o vakcinaciji protiv COVID-19, testovima i preležanoj bolesti (EU Digital COVID Certificate). Osim država članica EU, navedeno se odnosi i na EU digitalni sertifikat država izvan EU, a koje su se priključili EU Digital COVID Certificate sistemu. Spisak država: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#recognition-of-covid-certificates-from-third-non-eu-countries 

Deci mlađoj od 12 godina i licima koja tranzitiraju kroz Srbiju (tranzit mora trajati kraće od 12 časova) nije potreban negativan PCR test za ulazak u Srbiju.

Maloletna lica (domaći ili strani državljani) starosti od 12 do 18 godina, mogu ući u Republiku Srbiju bez negativnog PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2, odnosno bez potvrde o vakcinaciji ili potvrde o preležanoj bolesti, ukoliko u roku od 48 časova od časa prelaska državne granice, dostave teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u Republici Srbiji PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

Napominjemo da je neophodno sa avio kompanijama proveriti eventualno posebne uslove putovanja (obavezan PCR test ili drugi dokument).

Za više informacija pogledati: https://www.mfa.gov.rs/gradjani/ulazak-u-srbiju/covid-19-uslovi-za-ulazak

Epidemiološka situacija u Švajcarskoj je kritična i pogoršavaće se narednih nedelja

0
20min/Simon Glauser

Na današnjoj konferenciji Operativne gupe za Covid 19, Savezne kancelarije za javno zdravlje (BAG) u Bernu saopšteno je da je situacija nepovoljna i da će se pogoršavati narednih nedelja. U Švajcarskoj je u poslednjih 24 sata registrovano preko šest hiljada novih slučajeva. 

Svi pokazatelji u pogledu razvoja pandemije kreću se u negativnom pravcu. Virus uglavonm cirkuliše među mladnom populacijom, posebno između 10 i 19 godina. 

Hospitalizacija je na proseku od 55 prijema dnevno i u svakodnevnom je porastu. Postoji velika verovatnoća da će se za dve nedelje udvostručiti. Na intezivnoj nezi, broj pacijenata je u stalnom porastu. Jedina pozitivna činjenica je da broj umrlih ostaje relativno nizak, u proseku 6-8 slučajeva dnevno. 

Savezna kancilarija za javno zdravlje (BAG) je pozvala stanovništvo da se vakciniše i da poštuje mere koje su na snazi. Ukoliko pandemija nastavi ovim tempom postoji veliki rizik od ponovnih pooštravlja zaštitnih mera. 

Tanja Stadler, predsednica Operativne grupe za Covid 19, precizirala je da trend udvostručavanja broja zaraženih nije posledica povećanja broja testiranja. Ona je nakon toga napravila poređenje sa susednom Austrijom: “Kod njih je incidencija tri puta veća nego u Švajcarskoj, i od juče se Austrija nalazi kompletno zatvorena”, i dodaje da je “Pre tri nedelje Austrija je imala iste incidencije kao Švajcarska danas, što znači da se sredinom decembra možemo naći u njihovoj situaciji”. 

Švajcarska neće moći da nametne obaveznu vakcinaciju

0

Stroge mere poput onih koje su uvedene u Austriji o obaveznoj vakcinaciji za sve građane od februara 2022. godine, praktično su nemoguće u Švajcarskoj jer ne postoji zakonski osnov za nametanje takve obaveze.

Pored strogih mera karantina koji početkom sledeće nedelje stupaju na snagu u Austriji, uvedena je i mera obavezne vakcinacije, koja važi za sve građane. Ovo je prva ovakva odluka u jednoj evropskoj zemlji. 

Takva odluka u Švajcarskoj je nemoguća, potvrđuju pravnici u intervjuu za švajcarske medije. “Ovde nema zakonskog osnova za nametanje obavezne vakcinacije”, potvrđuje profesor ustavnog prava na Univerzitetu u Cirihu, Andreas Glaser. Moguće je da se u izuzetnim slučajevima donese odluka o obaveznoj vakcinaciji, ali se ona može odnositi samo na određene grupe stanovištva i to pod određenim uslovima.

Zakon o epidemijama koji je trenutno na snazi, postavlja jasne granice koliko Savezna vlada može da ide daleko u vezi sa obaveznom vakcinacijom. U slučaju da postoji potreba da se krene sa masovnom vakcinacijom bilo bi potrebno promeniti Zakon koji je na snazi ili doneti novi.

Ne treba zaboraviti i mogućnost referenduma na tu temu, za koji postoji mogućnost, s obzirom na ono što se desilo u prethodnom periodu sa glasanjem o Covid Zakonu. “Zakonodavni proces za obaveznu vakcinaciju, ostao bi zaglavljen u našem demokratskom sistemu”, potvrđuje Glaser, koji ne krije svoje sumnje i u pogledu odluke austrijske vlade.

“Mislim da se ta odluka može osporiti pred Evropskim sudom za ljudska prava”, dodaje, “jer se nametanje vakcine u državi koja je članica Saveta Evrope, može smatrati nesrazmernim ograničenjem ljudskih prava”. 

Kako izgleda srpski digitalni kovid sertifikati koji važe u EU i Švajcarskoj

0

Da biste dobili EU digitalni zeleni sertifikat, potrebno je da budete registrovan i prijavljen korisnik portala eUprava. Nakon prijave, potrebno je kliknuti na taster Pokreni uslugu, proveriti podatke, upisati broj pasoša, potvrditi imejl adresu i već nakon nekoliko sekundi stići će vam sertifikat na imejl koji ste naveli.

Ukoliko ste, na primer, primili tri doze vakcine i imate jedan rezultat testa, dobićete ukupno četiri dokumenta (sertifikata) za svaku vakcinu i za rezultat testa na imejl koji ste naveli. Svaki dokument imaće svoj QR kod koji je zaštićen i sadrži kompletne informacije. Procedura za preuzimanje sertifikata je nepromenjena, samo je format dokumenta drugačiji u odnosu na sertifikat koji već važi u Srbiji. Kada se odštampa potrebno ga je saviti prema uputstvu koje je dato na samom dokumentu, tako da se praktično dobija knjižica.

Sertifikat može da se odštampa i nosi u papirnoj formi, druga opcija je da se sačuva u telefonu kao pdf dokument, a u najkraćem roku biće dostupna i mobilna aplikacija za bezbedno čuvanje sertifikata. Roditeljima maloletne dece i građanima koji nisu digitalno pismeni ili nemaju imejl adresu i pametni telefon biće omogućeno besplatno preuzimanje dokumenta u najbližoj pošti.

Svaka država pojedinačno definiše uslove za ulazak, poput vakcina koje ta zemlja prihvata ili dužine trajanja testova, tako da je neophodno je da se građani na zvaničnim veb prezentacijama prethodno upoznaju sa pravilima države u koju putuju.

Pregled ograničenja po državama dostupan je na sajtu https://reopen.europa.eu/en.

Većina članica EU i dalje ne priznaje ruske i kineske vakcine protiv koronavirusa, zbog čega nosioci srpskog sertifikata i dalje moraju da proveravaju da li ispunjavaju konkretne uslove za ulazak u određenu državu EU.

Dosada građani Srbije sa digitalnim zelenim sertifikatom nisu imali problema da uđu u neku državu, a sertifikat koji je kompatibilan sa EU rešava problem sa ulaskom u kafiće, restorane, galerije, muzeje, bioskope, prodavnice, na sportske i muzičke manifestacije, kao i na ostala mesta za koje je potrebna kovid propusnica

Povezivanje Srbije sa sistemom digitalnih kovid sertifikata EU znači da će srpski sertifikati biti prepoznatljivi u aplikacijama za verifikaciju u EU, ali i u drugim zemljama koje koriste isti sistem među kojima je i Švajcarska Konfederacija.

Kako do švajcarskog covid sertifikata ukoliko ste vakcinisani u Srbiji ili nekoj drugoj državi?

0

Ukoliko živite u Švajcarskoj, a vakcinisali ste se u nekoj drugoj državi možete da se prijavite za dobijanje švajcarskog covid sertifikata. 

Lica koja su se vakcinisali u nekoj od država članica Evropske unije, nemaju potrebe da se prijavljuju za dobijanje švjcarskog sertifikata, jer su isti priznati i u Švajcarskoj. Svi ostali koji nemaju EU sertifikat, a vakcinisani su u inostranstvu nekom od vakcina koje je odobrila Evropska agencija za lekove (EMA), mogu potražiti švajcarski covid sertifikat. 

Sledeće vakcine su priznate:

 •  Comirnaty® / BNT162b2 / Tozinameran (Pfizer/BioNTech)
 •  Spikevax® / mRNA-1273 / COVID-19 vaccine (Moderna)
 •  Vaxzevria® / AZD1222 / Covishield™ (AstraZeneca)
 •  COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)

Moguće je prijaviti se za švajcarski covid sertifikat i čak ukoliko ste se u inostranstvu vakcinisali vakcinom koja se nalazi listi “za hitne potrebe” Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i koja nije odobrena od strane Swissmedic ili Evropske agencije za lekove (EMA).

To su sledeće vakcine:

 •  SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) (Sinopharm / BIBP)
 •  CoronaVac (Sinovac)

Da bi ste dobili Švajcarski covid sertifikat potrebno je da prijavu predate lično kako bi se dostavljeni podaci mogli proveriti na licu mesta. Potrebno je da pripadate određenoj grupi osoba. Lista se nalazi u okviru Uredbe o covid sertifikatima. 

Trenutno ne postoji mogućnost izdavanja švajcarskog sertifikata za lica koja su vakcinisana sa Sputnik V vakcinom.

Za podnošenje prijave potrebno je da pripremite:

 1. podatke o državljanstvu ili prebivalištu u Švajcarskoj
  (kopija švajcarskog pasoša ili radne / boravišne dozvole
 2. podatke o zemlji iz koje dolazite
  (potvrda o vakcinacija na kojoj se vidi koje vakcine i kada su primljene)
 3. razlog, trajanje i mesto vašeg borvka u Švajcarskoj
  (dokaz o prebivalištu, boravku, avionska ili neka druga karta ili rezervacija hotela)

Svi dokumenti moraju biti napisani latiničnim pismom, i prevedena na nemački, francuski, italijanski ili engleski jezik.

Prijave se podnose u kantonu u kome se nalazite. U svakom kantonu postoji najmanje jedna nadležna služba. Kontakti po kantonima

Srbija na švajcarskoj listi rizičnih zemalja. Turistima dozvoljen ulaz samo ukoliko su vakcinisani

0

Uzimajući u obzir evoluciju epidemiološke situacije Savezni sekretarijat za migracije (SEM), uveo je ograničenja za ulazak u Švajcarsku osobama koja dolaze iz Srbije. Nove odredbe stupiće na snagu 27. septembra u ponoć. Pored Srbije ograničenja su uvedena za lica koja dolaze iz Albanije, Jermenije, Azejberdžana, Burneja i Japana. 

Šta u praksi znače nova pravila?

Strani državljani koji turistički dolaze iz neke od zemalja koje se smatraju “rizičnim”, a koji ne poseduju potvrdu o potpunoj vakcinaciji (sertifikat) nekom od priznatih vakcina, ne mogu ući u Švajcarsku. 

Lica koja poseduju švajcarski pasoš ili važeću boravišnu dozvolu mogu bez ograničenja da uđu u Švajcarsku iz bilo koje zemlje. 

Sve osobe koje ulaze u Švajcarsku, vakcinisane ili ne, moraju da popune obrazac za prijavu (Swiss Plf). Osim toga, svako ko nema potvrdu o preležanom koronavirusu ili vakcinaciji moraju imati negativan test. 

Mere za ulazak u Švajcarsku

0

Od ponedeljka, 20. septembra 2021. godine, sva lica starija od 16 godina pre ulaska u Švajcarsku, bez obzira na prevozno sredstvo kojim dolaze, moraju popuniti elektronski formular  (Einreiseformular/Entry form) koji mogu naći na linku https://swissplf.admin.ch/formular.

Nevakcinisana lica i lica koja nisu preležala COVID-19, moraju pri ulasku u Švajcarsku prezentovati negativan PCR ili antigenski test. Dodatno imaju obavezu da se od četvrtog do sedmog dana nakon ulaska u Švajcarsku ponovo testiraju o sopstvenom trošku i rezultat dostave nadležnom kantonalnom organu.
Kazna za neposedovanje negativnog testa prilikom ulaska u Švajcarsku iznosi 200 švajcarskih franaka i 100 švajcarskih franaka za nepopunjavanje formulara za ulazak.

Od obaveze posedovanja negativnog PCR ili antigenskog testa prilikom ulaska u Švacjarsku izuzeta su:

1. lica koja su vakcinisana nekom od vakcina koje su odobrene od strane švajcarske agencije za lekove i medicinska sredstva (Swissmedic) i Evropske agencije za lekove (EMA): Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson) i Vaxzevria (AstraZeneca) ili nekom od vakcina koje se nalaze na listi SZO za hitnu upotrebu (Sinovak i Sinofarm) i poseduju važeću potvrdu o tome.

2. lica koja su preležala COVID-19 i poseduju važeću potvrdu o tome;

3. maloletna lica mlađa od 16 godina;

4. lica koja tranzitiraju kroz Švajcarsku bez zaustavljanja (ova lica su izuzeta i od obaveze popunjavanja formulara za ulazak);

5. vozači motornih vozila i autobusa prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju (ova lica su izuzeta i od obaveze popunjavanja formulara za ulazak );

6. žitelji pograničnih područja i lica koja zbog posla svakodnevno prelaze granicu (ova lica su izuzeta i od obaveze popunjavanja formulara za ulazak).

Savezno veće je donelo i odluku da lica vakcinisana u inostranstvu mogu dobiti švajcarski COVID-sertifikat, ali samo pod uslovom da su vakcinisana nekom od vakcina koje su odobrene od strane švajcarske agencije za lekove i medicinska sredstva (Swissmedic) ili Evropske agencije za lekove (EMA).

Novi uslovi za ulazak stranaca u Srbiju

0

Od 24. jula u 00:00 h počinju da se primenjuju blaža pravila ulaska u Srbiju.

Vlada Republike Srbije je usvojila Zaključak o davanju saglasnosti za priznavanje potvrde o potpunoj vakcinaciji protiv bolesti kovid 19 i potvrda o preležanoj bolesti, prilikom ulaska određenih stranih državljana u Srbiju.

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 23. jula 2021. godine utvrđen je faktički reciprocitet i priznate potvrde o preležanoj bolesti (pozitivan Real Time PCR ili antigen test od koga nije prošlo manje od 14 dana, ni više od 6 meseci) koje izdaju nadležni organi: Luksemburga, Andore, Španije, Austrije, Bugarske, Grčke, San Marina, Slovenije, Tunisa, Turske, Hrvatske, Rumunije, Nemačke, SAD, Švajcarske i Danske.

Licima koja poseduju ovu potvrdu nije potreban negativan PCR test ili potvrda o vakcinaciji za ulazak u Srbiju.

POSLEDNJE VESTI