Home Koronavirus Švajcarska — Radnicima iz “trećih zemalja” dozvoljen ulazak

Švajcarska — Radnicima iz “trećih zemalja” dozvoljen ulazak

7384
0
Foto: CdT/ Crinari

Savezna vlada je odlučila da od 6. jula 2020. godine ukine ograničenja za prijem radnika iz trećih zemalja, tačnije država koje nisu članice EU ili EFTA. Od tog datuma Kantonima će biti onogućeno izdavanje radnih dozvola u okviru uobičajnog sistema kvota. Ulazak će zbog toga ponovo biti moguć za sva radno angažovana lica, lica koja ostvaruju pravo na penziju u Švajcarskoj, one koji su aplicirali za određeno radno mesto, osobe koje dolaze na kurseve jezika, doškolovanje, dalje usavršavanje, stručne obuke, razmene studenata i slično.

Međutim, državljani trećih zemalja, još uvek neće moći da uđu u Švajcarsku turistički. Ulazak za boravak do 90 dana i dalje će biti omogućen samo licima u slučajevima apsolutne potrebe. 

Ograničenje ulaska na granicama sa državama šengena ukinuta su 15. juna 2020. godine. Od tog datuma unitrašnje granice država šengena i Švajcarske su ponovo otvorene bez nadzora.

Na osnovu zakona o epidemiji i zavisno od “evolucije” pandemije u određenim, trećim državama, granične zdravstvene mere su još uvek moguće za lica koja uđu u Švajcarsku iz tih zemalja.

Potpuno otvaranje granica u dogovoru sa ostalim državama šengena

Ukidanje mera se ne odnosi na ulazak državljana trećih zemalja na kraći boravak (turistički boravak do 90 dana), na primer dolazak na odmor, obuka, medicinski tretmani ili vanredne poslovne razgovore. U ovom trenutku ova putovnja su dozvoljena samo u slučajevima apsolutne potrebe.  

Ukidanje ovih mera biće planirano u dogovoru sa drugim zemljama šengena. Zavisno od razvoja epidemiološke situacije u trećim državama, zabrana ulaska biće postepeno ili konačno ukinuta koordinisano sa drugim državama. U svrhu koordinacije, Evropska komisija će redovno ažirirati listu “trećih zemalja”. Nakon konsultacija sa Ministarstvom za unutrašnje poslove i Ministarstvom za spoljne poslove, Ministarstvo pravde i policije će u skladu sa tim postepeno prilagoditi zahteve za ulazak u Švajcarsku.