Naslovna Koronavirus Nova pravila za ulazak u Švajcarsku koja će važiti od 8. februara...

Nova pravila za ulazak u Švajcarsku koja će važiti od 8. februara 2021.

13238
0

Savezna vlada Švajcarske odlučila je da promeni pravila za ulazak u Švajcarsku. Od 8. februara 2021. godine biće na snazi čitava serija novih pravila koja će regulisati prelazak državne granice i ulazak u Švajcarsku u zavisnosti od zemlje iz koje se dolazi.

Iz zemalja ili regiona koje se graniče sa Švajcarskom

Nemačka, Francuska, Austrija i Italija, sa izuzetkom pojedinih regiona, trenutno ne smatraju državama visokog rizika. Iz tog razloga, primenjuju se pojednostavljena pravila u zavisnosti od načina na koji se dolazi do Švajcarske. Oni koji dolaze iz ovih država, iz regiona koji se ne smatraju rizičnim moraju da se prijave i dostave svoje kontakt podatke (elektronski ili na papiru) ako putuju vozom, autobusom, brodom ili avionom. Ukoliko dolaze sopstvenim vozilom nije potrebna prijava. Oni koji dolaze avionom, moraće uz prijavu dostaviti i negativan PCR test ne stariji od 72 sata.

Regioni koji se graniče sa Švajcarskom smatraju se “regionima koji se graniče sa Švajcarskom i sa kojima postoji bliska ekonomska, socijalna i kulturna razmena”. Ovo predviđa da ne postoje posebne mere na granici za one koji dolaze iz ovih regiona. To znači da neće biti posebnih mera radnike koji dolaze da rade u Švajcarsku sa ovih teritorija ili druga lica koja ulaze u Švajcarsku kopnenim putem.

Međutim, oni koji su boravili u nekoj od država ili regionu sa visokim rizikom zaraze u prethodnih deset dana, moraće da prikažu negativni PCR test ne stariji od 72 sata i moraće da se prijave i ostave svoje podatke elektronski ili na papiru.

Iz drugih zemalja koje se ne smatraju rizičnim

Oni koji kopnom dolaze iz drugih zemalja koje se ne nalaze na listi rizičnih zemalja, dužni su da navedu svoje kontakt podatke ukoliko dolaze vozom, autobusom ili brodom. Ako osoba dolazi avionom, takođe mora da podnese negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Ukoliko ne poseduju test, biće obavezni da se odmah dogovore sa nadležnim kantonalim organima i da brzi test ili PCR test urade u Švajcarskoj o svom trošku.

Iz zemlje koje se smatraju rizičnim

Svako ko dolazi iz neke od zemalja koje se nalaze na listi Savezne kancelarije za javno zdravlje (BAG), ili je tamo boravio u proteklih 10 dana mora da navede svoje kontakt podatke i da prikaže negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Ako nemaju, moraju uraditi test u Švajcaskoj u najkraćem roku (u dogovoru sa nadležnim kantonalnim organima) o svom trošku. Nakon toga u obavezi su da budu u karantinu 10 dana. Karantin se može prekinuti ranije (ne pre sedam dana) podnošenjem negativnog brzog ili PCR testa uz saglasnost kantonalnih vlasti. Oni koji budu oslobođeni karantina biće u obavezi da nose zaštitnu masku na otvorenom i na udaljenosti 1,5 metara u odnosu na druga lica. 

Iz rizične zemlje, sa tranzitom kroz zemlju koja nije rizična

Oni koji dolaze iz neke od rizičnih zemalja, sa tranzitom kroz neku od zemalja koje se ne smatraju rizičnim, nisu izuzeti od obavezne mere karantina, prijave ili testiranja. Međutim kantonalne vlasti mogu uračunati dane provedene u nekoj od ne rizičnih zemalja, i smanjiti ukupan broj dana obaveznog karantina.

Izuzeci

Obaveza prijave nakon ulaska u Švajcarsku važi za sve one koji dolaze avionom iz neke od rizičnih zemalja, ili bilo koje druge zemlje. Međutim, karantin i obavezni test mogu se izbeći u sledeđim situacijama:

  • Lica koja obavljaju “apsolutne neophodne” aktivnosti u zdravstvenom sektoru, javnoj bezbednosti, međunarodne institucije, diplomatske misije i druge međunarodne organizacije.
  • Vozači autobusa, voza ili kamiona.
  • Lica koja ulaze u Švajcarsku zbog važnij i hitnih profesionalnih razloga.
  • Povratak u Švajcarsku iz rizične države ili regiona nakon hitnih ili važnih medicinskih ili profesionalnih razloga. 
  • Svako ko je u tranzitu boravaio manje od 24 sata u nekoj rizičnoj državi ili regionu.
  • Lica koja u Švajcarsku ulaze isključivo zbog tranizta kako bi putovali direktno u neku drugu zemlju.
  • Svako ko se vrati u Švajcarsku nakon učešća na nekoj manifestaciji u zemlji koja se smatra rizičnom, a poštovao je određeni plan zaštite (na primer profesionalni sportisti ili međunarodne konferencije).
  • Ko može da prikaže da je već preležao koronavirus u poslednja tri meseca i smatra se izlečenim.
  • Ovi izuzeci ne važe za one koji imaju smptome koronavirusa.

Kršenja ovih pravila

Švacarska Savezna uprava carina ima mogućnosti da prijavi lica na obavezni test osobe koje poseduju negativni test i da naplati disciplinske kazne.

Turistička putovanja u Švajcarsku

Zabrana turističkih putovanja iz trećih zemalja (u koje spada i Srbija) u ostaje do daljeg. Podsetićemo da ova zabrana nikad nije ni prestajala od samog početka pandemije koronavirusa i prve Uredbe Savezne vlade Švajcarske o međunarodnom sabraćaju u vreme pandemije i ako je Srbija više puta bila stavljana i skidana sa liste Savezne kancelarije za javno zdravlje (BAG).

Napominjemo da zabrana tursitičkih putovanja važi i za one koji imaju takozvana „garantna pisma„.

Lica koja imaju poslovnih ili neodložnih obaveza u Švajcarskoj mogu se obratiti ambasadi Švajcarske u Beogradu koja obezbeđuje potvrde za ulazak u Švajcarsku. Potrebno je obratiti se putem mejla na belgrade.visa@eda.admin.ch i da u predmetu mejla napisati „Application for laissez-passer“.