Naslovna Koronavirus Kontakti kantonalnih vlasti

Kontakti kantonalnih vlasti

1234
0

Zbog pandemije koronavirusa, svi koji ulaze u Švajcarsku iz neke od zemalja koje se nalaze na listi Federalne kancelarije za javno zdravelje (BAG) u obavezini su da idu u karantin od 10 dana.

Prilikom povratka iz neke od država koje se nalaze na listi zemalja sa visokim rizikom od infekcije koronavirusa, neophondo je da se u roku od dva dana prijavite kantonalnim vlastima u vašem kantonu.

 

 

Kanton

Kontakt

Argau Homepage (na nemačkom)
Apencel Auseroden einreise-ct@lungenliga-sg.ch

+41 76 446 59 28

Apencel Ineroden Homepage (na nemačkom)
Bazel — provincija Homepage (na nemačkom)
Basilea — grad Homepage (na nemačkom)
Bern Online formular (na nemačkom)
Friburg Homepage (na francuskom)
Ženeva Homepage (na francuskom)
Glarus +41 55 646 61 40
Graubinden Online formular
Jura +41 32 420 99 00

retour_voyage@jura.ch

Online formular (na francuskom)

Lucern Homepage (na nemačkom)
Nešatel +41 32 889 11 00

Homepage (na francuskom)

Nidvalden Homepage (na nemačkom)
Obvalden Online formular (na nemačkom)

covid19@ow.ch

Sant Galen Online formular (na nemačkom)
Šafhauzen +41 52 632 70 01
Švic Homepage (na nemačkom)
Soloturn Homepage (na nemačkom)
Turgau +41 58 345 34 40

Homepage (na nemačkom)

Tićino +41 800 144 144
Uri +41 41 874 34 33

Online formular (na nemačkom)

Valis +41 58 433 01 44

contact.covid19@psvalais.ch

Online formular (na nemačkom)

Vo +41 800 316 800
Cug +41 41 728 39 09
Cirih Homepage (na nemačkom)