Home Referendum Na referendumu odbijena inicijativa “povoljnijeg stanovanja”. Prihvaćena zabrana seksualne diskriminacije

Na referendumu odbijena inicijativa “povoljnijeg stanovanja”. Prihvaćena zabrana seksualne diskriminacije

78
0
Foto: Gabriele Putzu

Na glasanju 9. februara 2020. godine, inicijativa “povoljnijeg stanovanja” definitivno je odbijena, sa 57,1% glasača koji su negativno ocenili ovaj predlog i 42,9% koji su glasali da.

Promoteri ove inicijative su tražili su da se zakonski odredi da najmanje 10% novoizgrađenih stanova za rentiranje u Švajcarskoj, bude sa nižom mesečnom kirijiom.

Sa druge strane, zabrana diskriminacije na osnovu seksualne orjentacije prihvaćena je sa 63,1% glasova da, i 36,9% ne. U buduće ova vrsta diskriminacije biće dodata u Krivični zakon Švajcarske konfederacije.