Naslovna 5 Italijanski jezik i suživot

Italijanski jezik i suživot

1364
0

Istorijski gledano, Švajcarska je nastala spajanjem tri velike evropske kulture i jezika, i to: italijanske, francuske i nemačke, kojima je pridodat i retoromanski (rumantsch, romontsch ili rumauntsch), jedan od službenih jezika Kantona Graubinden (Graubünden). Reč je o neolatinskom jeziku, koji kao takav ima dosta sličnosti sa lombardijskim i furlanskim dijalektima koji se govore u nekim delovima Italije. Zbog toga je Švajcarska odlučila da ima četiri zvanična jezika, što je danas regulisano Federalnim ustavom (članovima 4 i 70). U Kantonu Tićino, kao i delovima Kantona Graubinden, i to: Mezolćina (Mesolcina), Kalanka (Calanca), Bregalja (Bregaglia) i Poskjavo (Poschiavo), italijanski predstavlja zvanični službeni jezik.

Švajcarska je višejezična i multikulturalna zemlja: ima četiri zvanična jezika, ali njihov teritorijalni raspored nije ravnomeran. Najviše je onih koji govore nemački jezik (64%). U 19 od 26 kantona govori se švajcarski nemački. Francuski jezik (21%) je zastupljen u zapadnim delovima zemlje, a u četiri Kantona on je jedini zvanični jezik Ženeva, Vo (Vaud), Nešatel (Neuchâtel) i Đura (Giura). U tri Kantona zastupljeni su istovremeno i nemački i francuski Bern, Friburg i Valeze (Valais ili Wallis). Italijanski (6,5%) se govori u Tićinu i četiri kotline Kantona Graubinden (Graubünden). Retoromanski se govori samo u trojezičnom Kantonu Griđoni, zajedno sa italijanskim i nemačkim. Baš kao francuski i italijanski, i retoromanski je neolatinski jezik, a koristi ga tek 0,5% stanovništva. Srpsko-hrvatski je najrasprostranjeniji strani jezik u Švajcarskoj (podaci iz 2012. godine).

U italijanskoj Švajcarskoj se u razgovorima među prijateljima i rođacima često mogu čuti i neki lombardijski dijalekti, sa karakterističnim lokalnim varijantama. U Tićinu deca u osnovnoj školi pored italijanskog istovremeno uče da čitaju i pišu na francuskom i nemačkom, što je jedinstveno za celu Švajcarsku. U kantonima u kojima se govori nemački u svakodnevnom se govoru uglavnom koristi švajcarski nemački (Schwyzerdütch), dijalekat koji onima koji su učili standardni nemački nije odmah razumljiv i koji se razlikuje od regije do regije. U Romandiji (francuskoj Švajcarskoj) lokalni dijalekti su nestali iz upotrebe, osim u Valezeu (Vallese) i Kantonima Friburg (Friburgo) i Žura (Giura). Višejezičnost i multikulturalnost predstavljaju sastavni deo međusobnog prihvatanja i razumevanja švajcarske kulture. Prema tome, različitost predstavlja jednu od osnovnih švajcarskih vrednosti. Poslednjih decenija, Švajcarska se iz četvorojezične razvila u višejezičnu zemlju. Jezički pluralizam povećao se zajedno sa širenjem engleskog, ali i usled činjenice da je dosta imigranata nastavilo da neguje svoje jezike. Danas se u Švajcarskoj govori preko 40 jezika.

Da biste upoznali svoje susede, učestvovali u lokalnim aktivnostima, razumeli televizijske emisije, čitali novine, tražili posao ili smeštaj, saznali šta vaša deca uče u školi i razgovarali sa njihovim nastavnicima, da biste što bolje mogli da se sporazumete sa javnim službenicima i Tićino doživljavate kao svoj dom, potrebno je da naučite italijanski jezik. Opštinske službe, ali ne samo one, mogu vam dati informacije u vezi sa nastavom italijanskog jezika, ali i drugih zvaničnih jezika.

Švajcarci znaju koliko je teško naučiti njihove jezike, ali ako se stranci potrude da nauče lokalni jezik i da se sporazumevaju sa svojim domaćinima, to će im značajno olakšati komunikaciju i doprineti međusobnom razumevanju i upoznavanju.

Osim kurseva italijanskog jezika, postoje i kursevi socijalizacije, senzibilizacije i edukacije o lokalnim običajima i institucijama. Tokom prvih meseci života u Tićinu, stranci za komplikovaniju komunikaciju mogu koristiti usluge profesionalnih prevodilaca i medijatora.

Učlanjenje u neko lokalno udruženje predstavlja odličnu priliku za sticanje novih poznanstava, budući da se veliki deo društvenih aktivnosti na nivou Kantona i Opština organizuje upravo kroz takva udruženja. Mnoge opštine imaju kulturna i sportska udruženja, kao i ženska i udruženja za roditelje i mlade. I o tome se možete informisati kod opštinskih službi.

Tićino takođe ima veliki broj biblioteka, opštinskih i kantonalnih, od kojih su neke specijalizovane i za jezike novopridošlih stranaca. Postoji i veliki broj kurseva stranih jezika i kulture, kao i rekreativnih aktivnosti koje organizuju zajednice imigranata.