Naslovna 6 Škola i obrazovanje

Škola i obrazovanje

711
0
Foto: Keystone

Švajcarska ima malo prirodnih resursa, što znači da svoj prosperitet duguje inteligenciji svog stanovništva, zbog čega mnogo polaže na kvalitetno javno obrazovanje.

Švajcarski školski sistem

Švajcarski školski sistem je decentralizovan. Osnovne i srednje škole su u nadležnosti kantona, ali je trajanje obaveznog osnovnog obrazovanja isto na teritoriji cele zemlje. Obrazovni sistem je podeljen na četiri nivoa: predškolski (jaslice i obdanište), osnovna škola (viši i niži razredi), srednja škola i univerzitetsko i permanentno obrazovanje (usavršavanje).

Obavezno obrazovanje

Obavezna osnovna škola traje 9 godina i podeljena je na niže razrede (scuola elementare) i više razrede (scuola media). Iako postoji dosta privatnih škola, većina dece pohađa državne škole. Minimalni uzrast za upis u osnovnu školu varira od jednog do drugog kantona. u Tićinu je to šest godina, dok se za teritoriji cele zemlje u budućnosti planira smanjenje na četiri godine.

Učenicima čiji maternji jezik nije italijanski, i kojima je potrebna dodatna pomoć, škole u Tićinu nude kurseve italijanskog jezika i aktivnosti integracije. Novopridošli studenti, stariji od 16 godina, mogu pohađati program Predstažerske integracije (Pretirocinio di integrazione).

U višim razredima osnovne škole učenici stiču osnovno opšte obrazovanje. Neke škole imaju praktičnu nastavu, koja učenike sprema za pripravništvo u određenim poslovima, dok druge težište stavljaju na razvijanje opšte kulture, koja će biti korisna za nastavljanje obrazovanja na višim nivoima. Državna škola ima važnu ulogu i u procesu integracije, budući da se u nju upisuje 95% dece u celoj zemlji, učenici koji se međusobno razlikuju po društvenom statusu, kulturi i maternjem jeziku. Budući da je država sa četiri zvanična jezika, Švajcarska veliku pažnju poklanja učenju jezika. Tokom osnovne škole deca, osim maternjeg, uče bar još jedan od zvaničnih jezika. u Tićinu su to, pored engleskog, francuski i nemački jezik.

Srednja škola

Sa 16 godina, učenici koji žele da nastave obrazovanje upisuju se u srednju školu, koja može trajati tri ili četiri godine. Mogu pohađati praksu (tirocinio attitudinale) koja će ih pripremiti za ulazak na tržište rada, ili nastavu koja će ih pripremiti za univerzitetske studije. Gimnazije nude opšte obrazovanje i pripremaju za maturski ispit nakon čega je moguće upisati jedan od deset švajcarskih univerziteta, među kojima se nalazi i Univerzitet italijanske Švajcarske u Luganu (Università della svizzera italiana – USI) i Mendriziju Akademija za arhitekturu (Accademia di architettura), ili jedan od dva politehnička univerziteta u Lozani i Cirihu. Učenici koji su završili praksu na kraju staža dobijaju Federalnu diplomu o stručnoj osposobljenosti (attestato federale), priznatu u svim kantonima.

Univerzitetsko obrazovanje i usavršavanje

Mnogi učenici obrazovanje nastavljaju upisujući se na univerzitete ili univerzitetske profesionalne škole. Osim toga, u ponudi postoje i brojni kursevi profesionalnog usavršavanja i specijalizacije, koje organizuju profesionalna udruženja i sindikati. Univerzitet i ostale institucije visokog obrazovanja takođe nude kurseve usavršavanja.

Stefano Franšini rođen je u Bodiju (Bodio) 1796. godine. Izabran je u Federalnu vladu 1848. godine. On je glavni stvaralac obrazovnog sistema Kantona Tićino. Aktivno se založio za stvaranje prvih državnih škola, odvojenih od crkve. Učestvovao je i u osnivanju politehničkog instituta u Cirihu, doprineo proučavanju istorije Švajcarske konfederacije i postavio temelje Federalnog biroa za statistiku (Ufficio federale di statistica). Kao rezultat njegove inicijative, uspostavljen je i Švajcarski federalni arhiv (Archivio federale svizzero).

Univerzitet u Tićinu ima ekonomski, arhitektonski, informatički i teološki fakultet, kao i fakultet za komunikacije. Takođe postoji i Univerzitetska stručna škola italijanske Švajcarske (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana – SUPSI), koja organizuje nastavu sa praktičnim usmerenjem. Od važnih istraživačkih centara tu su Institut CIM (Computer Integrated Manufacturing), tj. Institut za kompjuterizovanu proizvonju italijanske Švajcarske, Švajcarski centar za naučne kalkulacije (Centro Svizzero di Calcolo Scientifico), Institut «Dalla Molle» za veštačku inteligenciju (Istituto Dalla Molle per l’Intelligenza artificiale) i Istraživački institut za biomedicinu (Istituto di Ricerca in Biomedicina).