Home Koronavirus Od 3. avgusta 2020. godine dozvoljen ulazak državljanima trećih zemalja koji imaju...

Od 3. avgusta 2020. godine dozvoljen ulazak državljanima trećih zemalja koji imaju partnera u Švajcarskoj

2864
0

Počevši od 3. avgusta 2020. godine, državljanima trećih zemalja koji posećuju partnera u Švajcarskoj, biće ponovo dozvoljeno da uđu u Švajcarsku, ali pod uslovom da mogu da dokažu njihovu vezu. U svakom slučaju ukoliko partner dolazi iz neke od država koje se nalazi na listi zemalja visokog rizika od infekcije korona virusa, obavezan je karantin u trajanju od 10 dana. 

Svako ko ima supružnika ili registrovanog partnera u Švajcarskoj, ili ima maloletnu decu sa tom osobom, oslobađa se ograničenja ulaska koje predviđa Uredba 2 Covid-19. Od 3. avgusta 2020. godine, osobe koje su ljubavnoj vezi ili drugoj vrsti intimne veze sa osobom koja boravi u Švajcarskoj, a da nisu u braku ili registrovanoj vanbračnoj zajednici ili imaju zajedničku maloletnu decu, mogu takođe tražiti da budu oslobođeni od ograničenja ulaska.

Veza mora postojati neko vreme i biti dokazana

Ovim osobama potreban je poziv partnera koji boravi u Švajcarskoj i moraju da dokažu da su u vezi duže vreme i da je bila sve vreme redovno održavana. Takođe, potrebno je dokazati da su se i lično sreli u Švajcarskoj ili van nje, najmanje jednom pre stupanja na snagu Uredbe o ograničenju ulaska. Pored pozivnog pisma sa kopijom pasoša ili boravišne vize, treba dostaviti i potvrdu kojom se dokazuje veza, a potpisuju je dva lica, kao i kopiju i sliku pasoša na kojoj se vide ulazni i izlazni pečati.

Preporučuje se ulazak u Švajcarsku direktno, avionom, jer tranzit kroz druge države nije zagarantovan. Nakon posete partnera u Švajcarskoj mora biti moguć i garantovan odlazak u predviđenom vremenskom roku. 

Svi ljudi koji dolaze iz država i regiona sa liste zemalja sa visokim rizikom, obavezni su na karantin od 10 dana, čak i ako su dobili dozvolu za ulazak u Švajcarsku.