Home Integracije Nema boravišne dozvole za one koji ne znaju nemački? “Za bogate –...

Nema boravišne dozvole za one koji ne znaju nemački? “Za bogate – izuzetak”

Nema boravišne dozvole ukoliko ne govorite nemački jezik. Vlada kantona Zug želi da ovo pravilo ne važi za bogate strance koji dokažu da zarađuju više od jednog miliona godišnje.

382
0
© serbinfo.ch

Ne govorite nemački? Nema boravišne dozvole. Kanton Zug želi da ublaži ovo pravilo, ali ne za sve. Tačnije Vlada malog kantona u centralnoj Švajcarskoj ima nameru da odustane od pravila poznavanja nemačkog jezika za bogataše koji dolaze van teritorija EU.

Stranci iz Južne Afrilke, Ruski investitori i uopšte bogati stranci izvan EU biće izuzeti od obaveze da prate kurseve nemačkog jezika.

Pravilo će važiti za sve one koji dokažu da zarađuju više od jednog miliona godišnje ili da imaju oporezivi kapital od najmanje 20 miliona švajcarskih franaka.

Do sada za strance koji dolaze sa teritorije EU ne postoji obaveza da nauče nemački jezik.

Za SVP/UDC ovaj zakon je prava dilema. Sa jedne strane ova stranka desnog centra, smatra da je neophodno da bogati stranci ostanu u kantonu u plaćaju porez, a sa druge strane prava vrednost integracija se dobija samo ako ste dokazali znanje jezika u mestu u kome ste izabrali da živite.