Ni manje zemlje ni bogatijih ljudi

Ko da plaća za strance?