Naslovna Koronavirus Ulazak iz Srbije u Švajcarsku

Ulazak iz Srbije u Švajcarsku

5516
0

Od 20. decembra 2021. godne na snazi su nova pravila za ulazak u Švajcarsku.

Brza provera uslova za ulazak: https://travelcheck.admin.ch/home

Svi koji ulaze u Švajcarsku, najranije 48 sati pre ulaska, moraju popuniti elektronski formular (Einreiseformular / Entry form), koji mogu naći na sledećem linku: https://swissplf.admin.ch/formular Formular ne moraju popuniti lica koja su u tranzitu bez zaustavljanja, kao i lica koja ulaze u Švajcarsku na dnevnom nivou zbog radnih obaveza (tzv. pogranični radnici). Po uspešnoj registraciji, biće primljen QR kod koji je porebno čuvati zbog kontrole na granici. Kazna za nepopunjavanje formulara je 100 CHF.

Nosioci švajcarskih pasoša i švajcarskih dozvola boravka mogu da uđu u Švajcarsku u svakom trenutku. S obzirom na to da se Srbija nalazi na listi rizičnih zemalja Državnog sekretarijata za migracije Švajcarske, dolazak u turističke svrhe (do 90 dana) je moguć samo za lica koja su vakcinisana nekom od vakcina koje priznaje Švajcarska: Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson), Vaxzevria (AstraZeneca), Sinovac i Sinopharm.

Sva lica, nezavisno od toga da li su vakcinisana ili preležala korona virus, nezavisno od toga iz koje države dolaze, već prilikom ukrcavanja na avion/autobus za Švajcarsku moraju da pokažu negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili brzi antigenski test ne stariji od 24 sata. Licima koja ne budu u mogućnosti da pokažu negativan test, neće biti dozvoljeno da nastave put. Za one koji dolaze iz neke od država sa zabrinjavajućom varijantom virusa, obaveza posedovanja testa primenjuje se već na starije od 6 godina.

Lica koja ne moraju da imaju negativan test pre polaska na put za Švajcarsku: mlađi od 16 godina (osim ukoliko ne ulaze u Švajcarsku iz neke od država sa zabrinjavajućom varijantom virusa, čiji spisak je moguće pronaći ovde: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html); lica u tranzitu koja ne napuštaju područje švajcarskih aerodroma (osim ukoliko ne ulaze u Švajcarsku iz neke od država sa zabrinjavajućom varijantom virusa); lica koja mogu da dokažu medicinskom dokumentacijom da moraju da se hitno transportuju u Švajcarsku radi lečenja; lica koja mogu da dokažu medicinskom dokumentacijom da ne mogu da imaju negativan test.

Negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili brzi antigenski test ne stariji od 24 sata, pokazuju sva lica starija od 16 godina i na ulasku u Švajcarsku. Potrebno ga je uraditi u državi iz koje se dolazi u Švajcarsku (nije moguće u Švajcarskoj po dolasku!).

Po dolasku u Švajcarsku, sva lica starija od 16 godina, koja nisu vakcinisana ili preležala korona virus, moraju da naprave novi PCR test ili brzi antigenski test između 4-og i 7-og dana boravka. O rezultatu mora biti obaveštena nadležna kantonalna služba. Ukoliko je rezultat negativan, kantonu se dostavlja negativan COVID sertifikat. Spisak kantonalnih službi moguće je pronaći ovde: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-1675462321

Lica koja su 10 dana pre dolaska u Švajcarsku boravila u nekoj od država sa zabrinjavajućom varijantom virusa (https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html), nezavisno od toga da li su vakcinisana ili preležala korona virus, moraju da idu u karantin nakon ulaska u Švajcarsku. Lica koja dolaze iz ostalih država, ne moraju da idu u karantin. Listu lica koja mogu biti izuzeta od obaveze podvrgavanja karantinu, kao i načine ranijeg prekidanja karantina, moguće je pronaći na sajtu Savezne službe zdravlja Švajcarske: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-1675462321 

Za više informacija pogledati: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html 

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i uključite se u našu Telegram zajednicu.