Naslovna Konfederacija Tradicionalno novogodišnje obraćanje predsednika Švajcarske

Tradicionalno novogodišnje obraćanje predsednika Švajcarske

Osigurvanje bilateralnih sporazuma, obezbeđivanje liberalnih tržišnih uslova za kompanije i reforma penzionog sistema. Ovo su glavni izazovi sa kojima se suočava Švajcarska u 2016. godini, istakao je predsednk Švajcarske Johan Šnajder-Aman (Johann Schneider-Ammann).

1406
0

“U ovom trenutku oluje”, rekao je mitistar ekonomije, pozivajući se na tragedije koje su obeležile godinu za nama, “dobro je setiti se naših jakih strana, a to su inovacije, konkurentnost, edukativni sistem i nizak javni dug.”

Zahvaljujući tome “skoro svi u Švajcarskoj imaju posao i perspektivu”. Da bi smo nastavili na tom putu, istakao je Šnajder-Aman u svom govoru u Bazelu, “moramo delovati brzo i da preduzmemo hitne mere i ako su one nepopularne.” Šef Saveznog ministarstva za ekonomiju (DEFR), vidi tri bitne tačke. Prvi je bilateralni put. “Političko i ekonomsko otvaranje Švajcarske prema svetu – prema novom predsedniku – je uvek pobednička strategija.”

Nakon toga bi trebalo obezbediti i uslove za liberalno tržište. “Jake kompanije su najbolja garancija za radna mesta, što znači sigurnost i ekonomsko blagostanje”, smatra Šnajder-Aman.

Ministar ekonomije i predsedavajući Konfederacije je takođe pozvao stanovništvo da “imaju hrabrosti da sprovedu najhitnije reforme”, kao što su one penzione koje se trenutno razmatraju u parlamentu.

Govoreći o svetskoim problemima, švajcarski predsednik je rekao da je “važno da se energično brani naša sigurnost i naša sloboda.” Osim toga, u skladu sa mogućnostima koje nudi “naša mala država, imamo i humanitarne obaveze koje mogu da ublaže patnje onih koji beže da bi preživeli.” Šnajder-Aman je naglasio međutima, da “oni koji nađu utočište kod nas, moraju se pridržavati našim pravilima.”

Govor se završio tradicionalnim novogodišnjim čestitkama.