Naslovna Izbori 2015 Tobiolo Gianella: „PLR se uvek borila za ekonomsku slobodu i socijalnu pravdu“

Tobiolo Gianella: „PLR se uvek borila za ekonomsku slobodu i socijalnu pravdu“

150
0

Serbinfo.ch: Kakvo je vaše mišljenje o strancima koji su došli sa Balkana? Da li mislite da su oni dovoljno integrisani u švajcarsko društvo?

Gianella: Imam odličan odnos sa strancima iz tog regiona koji su došli u našu zemlju. Regija koja je nažalost doživela jedan tragični i naslilni građanski rat, koji je bio jedan od posledica promene geopolitičkog konteksta u to vreme, pada komunizma u SSSR-u, a potom u u svim ostalim satelistkim državama Svovjetskog Saveza devedesetih godina. Još uvek se dobro sećam, tokom srednje škole, dolaska nekoliko učenika iz tog regiona. Imam nekoliko prijatelja i sa svima njima jedan odličan odnos. Želeo bih posebno da spomenem jednog sa kojim sam podelio svoje godine studija na Univerzitetu u Luganu i kojem sam bio kum kada se oženio pre nekoliko godina. Kao njega, poznajem još nekoliko ljudi sa tih prostora, i moram da kažem da su svi integrisani u naš društveni, ekonomski i kluturološki sistem.

Serbinfo.ch: Kako vidite aktuelnu integracionu politiku u Tićinu i šta bi ste promenili?

Gianella: Tićino je poznat po svojoj gostoljubivosti prema drugim narodima. Takođe smatramo da je naša zemlja imala posebna osećanja u tom pogledu. Moramo se setiti 8. septembra 1943. godine, kada smo prohvatili mnoge italijane koji su bežali od nacističko-fašističkog režima u Italiji. Mnogi od njih su našli utočište u Luganu, a neki od njih su nakon toga aktivno učestovali u osnivanju Republike Italije pre njene političke, socijalne i ekonomske rekonstrukcije.

Serbinfo.ch: Kako procenjujete rad medija? Da li mislite da njihovim pisanjem otežavaju proces integracije kada indirektno generalizuju individualne slučajeve, nanoseći “štetu” celoj zajednici?

Gianella: Posao koji obavljaju mediji je veoma poseban. Uvek je štampa objavljivala, na primer, užasne slike ratova, genocida ili drugih sličnih događaja. Medijski i novinarski izbor je potpuno subjekitavan i oni su ti koji moraju da budu odgovorni za ono što objavljiju. Nakon toga je na čitaocu da samostalno bude u stanju da proceni efekte, posebno da ne padne pod njihov uticaj u tom pogledu. Govorim o jednoj odgovornosti i sposobnosti za kritičku i objektivnu procenu od strane čitaoca. Verujem da je ova procena od ključnog značaja i da je moguće precizno prepoznati osobe koja je učinila neko ilegalno delo.

Serbinfo.ch: Koliko je po vama bitno da druga generacija stranaca aktivnije učestvuje u političkom životu švajcarske?

Gianella: Veoma je važno i to daje legitimitet svim društveno – političkim slojevima. Oni imaju jednu intenacionalnu težinu, za razliku od onih koji su zauvek ostali u okviru nacionalnih granica. Ovo obogaćivanje je značajno i važno kada se donose nove ideje koje nebi trebale da budu subjektivne.

Serbinfo.ch: Da li po vama treba dati pravo glasa strancima na lokalnom nivou, ako uzmemo u obzir da oni čine 25% ukupne populacije u Švajcarskoj ili 40% u slučaju Lugana?

Gianella: Mislim da je davanje glasačkog prava na opštinskom nivou jedna dobra stvar. Jasno je da se ta mogućnost treba dati osobama koje izvesno vreme žive u jednoj opštini. Dokaz da posltiji konkretna vezanost sa javne institucije.

Serbinfo.ch: Kakve bi koristi imali stranci ako baš vi budete izabrani u Federalni parlament?

Gianella: Hvala vam što imate poštovanje i poverenje u mene, i hvala vam na optimizmu koji se oseća u ovom pitanju. Ako budem izabran u Federalni parlament biće moje prvo političko iskustvo na tom nivou i za mene bi to bila veoma velika stvar. Hipotetički odgovaram, da ću veoma pozitivno proceniti svaki zakon koji ide u pravcu bolje i veće integracije stranaca u našoj zemlji. I definitivno nikad, ali nikad neću odobriti ekstrmno nacionalne predloge od strane UDC, na ove teme. Rešenja u politici se traže i nalaze u kroz jedan pravi koncenzus stavova, a ne kroz ekstremnu polarizaciju ideja.

Serbinfo.ch: Zašto jedan imigrant treba da glasa za vašu stranku?

Gianella: Za mene politika znači strast, odlučnost i posvećenost za stanovnike našeg kantona. Takođe znači i slušanje, i traženje najboljih rešenja za narod u našoj zemlji. Nažalost, mi političari nemamo čarobni štapić Harija Potera za rešavanje problema, ali bi trebali da imamo dozu zdravog razuma i inteligencije da se potrudimo da razumemo koji su problemi koji pogađaju našu zemlju.
Izazov Federalnog parlamenta, predstavlja politički i lični rast i posvećenost da se borim za slobodu naše zemlje, mislim na ekonomsku, idividualnu, poslovnu i društvenu. U stvari neke političke stranke koje nemaju u srcu našu zemlju, pokušavaju da unište naš sistem – zemlja koja je 200 godina kreirala i kerira društveno ekonomsko blagostanje. PLR koju imam čast da predstavljam na ovim Federalnim izborima uvek je branila ove teme: ekonomska sloboda i socijalna pravda.

Serbinfo.ch: Koja je tema na nacionalnom nivou važna za vas? Možete li da objasnite zašto?

Gianella: Postoje tri teme koje su važne za mene.
1. Ekonomija i zapošljavanje. Svaranje kvalitetnih radnih mesta  pristojnih plata za stanovnike, jednake plate za žene i muškarce, fer i ravnorpavno oporezivanje građana i privrednih subjekata, ograničenje javne potrošnje.
2. Saobraćaj. Završetak koridora A12-A13, konsolidacija tunela Gotardo imajući u vidu trenutni kapacitet saobraćaja, produžavanje linije Alptranisit južno od Lugana, povezivanje brze linije Lugano – Milano kroz javno-privatna partnerstva, ne zaboravljajući aerodorom Lugano koji zahteva jačanje.
3. Javno-privatna partnerstva predstavljaju jednu zajedničku formu koja stvara saradnjom države sa privatnom kompanijom u cilju upravljanja jednim jeavnim servisom. Javno-privatno partnerstvo je instrument koji je povezan sa modernom reformom javne uprave. Različite studije naglašavaju kako su ova partnerstva prednost za javnu upravu, ali i za celu zajednicu. Njihovo pravilno korišćenje omogućava javnim preduzećima uštedu i do 20-30% na ukupnu cenu projekta. Kao član javno udruženja javno-privatnog partnerstva sa sedištem u Cirihu, uveren sam da će u bliskoj budućnosti ova sinegrija biti od strateške i ključne važnosti za naš kanton i našu zemlju. Dovoljno je samo videti neke primere kao što je izgradnja najnovijih stadiona u švajcarskoj ili novog konferencijskog centra na Univerzitetu u Lozani. Takođe i u Tićinu ima velikih potenicjala za primenu, mislim na Filmsku kuću u Lokarnu, Sportski centar u Luganu ili halu za hokej u Valascia.


PLR. Liberali
Predsednik:  Philipp Müller, poslanik saveznog veća
120 000 članova ¦ osnovana 1894; ujedinjenje 2009 ¦ www.plr.ch

PLR__Liberali se bore za «slobodu, koheziju, i inovacije»i za društvo koje prožima samoopredeljenje i preuzimanje individualne odgovornosti. Ona će raditi za Švajcarsku gde kultura, jezici i regioni dolaze zajedno da dobrovoljno formiraju zajednicu. Ona takođe promiviše inovacije u toku, podržana od strane Federacije i bez ograničenja. Didijer Burkhalter i Johan Šnajder Aman predstavljaju liberalnu snagu u Saveznom veću.
Tražimo:
•  Sigurnost radnih mesta. PLR želi da svi ljudi koji žive u Švajcarskoj imaju koristi od buduće perspektive. To znači, pre svega, da imaju posao. Poslovi se nisu stvorili politikom, već brojna mala, srednja i velika preduzeća. Mi se obavezujemoo u korist finansijskog i industrijskog centra Švajcarske. Tražimo bolje škole, niže poreze i liberalnom pristupu pri donošenju zakona o radu. Podržavamo bilateralni pristup kroz rigoroznu, ali fer migracionu politiku, bolju infrastrukturu i promociju žena i starijih osoba u radnom veku.
• Socijalno osiguranje zdravlja. AI i osiguranje za slučaj nezaposlenosti su nagomilali ogromne dugove u milijardama franaka. U roku od nekoliko godina takođe i AVS rizikuje istu sudbinu. Moramo sprečiti da se to desi! Potrebne su reforme svih osiguranja i socijalnih i penzionih fondova kako bi se osigurali prihodi u budućnosti.
• Manje birokratije. Mnogo obaveza i zabrana svakodnevno ograničavanju našu slobodu i svake godine koštaju milijarde franaka naša mala i srednja preduzeća. Individualna inicijativa i preduzetništva su otežana. Mi Liberali želimo više ekspeditivno jednostavna pravila i procedure.

Prethodni tekstMarco Romano: „Il PPD si batte per una Svizzera vincente“
Sledeći tekstTobiolo Gianella: „Il PLR da sempre difende libertà economica e giustizia sociale“