Naslovna Koronavirus Pitanja i odgovori u vezi sa karantinom u Švajcarskoj

Pitanja i odgovori u vezi sa karantinom u Švajcarskoj

8958
0

Od 6. jula, sve osobe koje ulaze u Švajcarsku iz neke od država ili regiona sa visokim rizikom od zaraze moraju biti u obaveznom karantinu od 10 dana. 

1. Koji putnici trebaju da idu u karantin?

Sve osobe koje ulaze u Švajcarsku iz neke od država ili regiona sa visokim rizikom od zaraze moraju nakon dolaska biti u karantinu. Spisak država ili regiona sa visokim rizikom od zaraze priložen je u Pravilniku COVID-19 u delu međunarodnog putnilkog prevoza. Lista se stalno ažurira.

2. Kako je regulisan ulazak u Švajcarsku?

Ulazak u Švajcarsku iz države ili regiona sa visokim rizikom od zaraze, ne razlikuje se posebno od ulaska iz neke druge države. U avionu ili autobusu putnik se obaveštava da je obavezan da ide u karantin nakon dolaska u Švajcarsku. Pored toga uzimaju se kontakt podaci kako bi se osiguralo, sa jedne strane praćenje u slučaju da među putnicima ima zaraženih i nije moguće isključiti mogućnost zaraze. Sa druge strane kontakt podaci mogu biti korišćeni za potvrđivanje poštovanja karantina. Daljnje mere i postupci biće konstantno proveravani od strane saradnika. 

3. Na osnovu kojih kriterijuma se priprema spisak država ili regiona sa visokim rizikom od zaraze?

Visok rizik od zaraze koronavirusa dobijaju države ili regioni koji ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

  • u određenoj državi li regionu broj novih zaraženih na  100.000 ljudi je veći od 60 u poslednjih 14 dana.
  • dostupne informacije iz države ili regije o kojoj je reč ne dopuštaju precizniju procenu rizika i postoje pokazatelji visokog rizika od zaraze u određenoj državi ili regionu.
  • u poslednje četiri nedelje u Švajcarsku je ušlo više zaraženih osoba koje su boravile u državi ili regiji o kojoj je reč.

4. Da li je obavezan karantin za osobe koje ulaze u Švajcarsku? Ko kontroliše poštovanje ovih mera?

Karantin je obavezan za putnike koji ulaze u Švajcarsku iz država ili regiona sa visokim rizikom. To nije samo preporuka. 

Na početku karanitna, svaka osoba koja je obavezna da ide u karantin, u roku od dva dana treba da obavesti kantonalne vlasti o svom ulasku i slediti njihove instrukcije. Kantonalne vlasti odgovorne su za poštovanje mere karantina. Trenutno se razmatra neka vrsta podrške od strane federalnih organa. 

5. Zašto je na početku karantina neophodno kontaktirati kantonalne vlasti?

Kantonalne vlasti su odgovorne za poštovanje mera karantina i odgovorne su za pružanje potrebne podrške i informacija osobama koje se nalaze u karantinu.

Kantonalne vlasti – kontakt

6. Da li su predviđene kazne za nepoštovanje karantina?

Svako ko odbije odlazak u karantin krši član 83. Zakona o epidemiji, za šta je predviđena novčana kazna do 10.000 franaka (stav 1, tačka h), a ko se ponaša neodgovorno i krši mere karantina kažnjava se novčanom kaznom od 5.000 franaka. Za krivično gonjenje odgovorni su Kantoni.

7. Da li i deca moraju u karantin?

Da, deca koja stižu u Švajcarsku iz država ili regiona sa visokim rizikom takođe bi trebalo da budu smeštena u karantin. Idealno bi bilo da se samo jedan roditelj brine o detetu, ukoliko se dete vrati samo sa puta. Roditelji koji se brinu o deci u karantinu i sami moraju da budu u njemu.

8. Postoje li ljudi koji su oslobođeni obaveznog karantina?

Neki ljudi mogu biti izuzeti karantina. Izuzeci su opisani u Pravilniku COVID-19 u delu međunarodnog prevoza putnika (član 4.). To su, na primer, lica koja obavljaju nezamljenjivu aktivnost u oblasti zdravlja ili bezbednosti.

Da li osobe u karantinu imaju pravo na nadoknadu za svoj izostanak sa posla?

Osobe u karantinu u skladu sa članom 2 Pravilnika COVID-19 u oblasti međunarodnog prevoza putnika od 2. jula 2020. godine, nemaju prava na nadokandu gubitka. 

Međutim u nekim slučajevima moguće je da poslodavac koji pošalje zaposlenog u državu ili regiju visokog rizika, obavezan je da isplati platu. Isplata se zasniva na članoima 324 ili 324a CO. U osnovi, sa pravnog stanovišta, karantin se smatra preprekom za rad i za bilo kakvu nadokandu, krivica se ne sme pripisati zaposlenom. Odluke će biti donešene za svaki slučaj posebno. 

Radnik koji ide u ugroženo područje može biti optužen za krivicu ukoliko bude stavljen u karantin. Lični razlozi putovanja (poseta članu porodice koji umire) mogu opravdati putovanje. Ako se posao može obavljati kod kuće, a poslodavac pruža svu potrebnu infrastrukturu neophodnu za rad na daljinu, ne mogu se koristiti prepreke za rad kao opravdanje.

Radnici koji su putovali u teritoriji koje u trenutku polaska nisu smatrane za visoko rizične, ne mogu se smatrati a priori odgovornim. Uzimajući u obzir da se radi o pandemiji koja pogađa čitav svet, uključujući i Švajcarsku, ostale regije u svetu ne treba smatrati a priori rizičnijim u odnosu na neke delove Švajcarske. Ove slučajevi trebaju biti razmatrani, u konkretnom slučaju, na sudu. Stoga, radnik koji svesno ode na teritoriju sa visokim rizikom mogao biti odgovoran.

9. Da li je tokom karantina moguće povremeno izaći u šetnju ili ići u kupovinu?

Ne. Svrha karantina je, u punom smislu te reči, zaustavljanje širenja zaraze. Treba izbegavati bilo kakav fizički kontakt sa drugim osobama. Međutim to ne znači da su fizički kontakti zabranjeni. Dozvoljeni su oni preko telefona ili video poziva.

10. Šta da radim ukoliko se simptomi pojave tokom karantina?

U slučaju pojave simptoma bolesti, važno je odmah obavestiti nadležne kantonalne organe. Oni će odlučiti šta treba uraditi dalje, na primer uraditi test.

11. Šta da radim ako moram u karantin a ne znam gde idem?

Pretpostavlja se da sve osobe koje dolaze u Švajcarsku imaju smeštaj. Prikladan smeštaj za karantin može biti hotel ili apartman za odmor. 

12. Koja je razlika između karantina i izolacije?

Izolacija znači da svi ljudi koje su zaražene koronavirusom moraju izbegavati bilo kakav kontakt sa drugim osobama. 

Karantin se odnosi na ljude koji su bili u bliskom kontaktu sa osobom koja se razbolela od koronavirusa ili koja je u Švajcarsku ušla iz države ili regije sa visokim rizikom,. Nakon što obavestite nadležnu kantonalnu službu, više ne morate kontaktirati druge osobe. Tako se sprečava kontaminacija drugih ljudi bez njihovog znanja i prekidaju se “lanci” prenosa virusa. 

13. Koja je razlika između liste zemalja koju objavi Državni sekretarijat za migracije (SEM) i one koja je objavljena u Pravilniku COVID-19?

Lista mera propisa COVID-19 u oblasti međunarodnog prevoza putnika sadrži države ili regione sa visokim rizikom od zaraze nakon epidemiološke procene i zbog toga se moraju sprovesti santiarne mere na granici.

Umesto toga, lista Pravilnika 3 COVID-19 zasniva se na merama koje treba preduzeti za održavanje sposobnosti Švajcarske da se bori protiv epidemije COVID-19. One uljučuju ograničenje ulaska u Švajcarsku osoba iz država ili regiona sa visokim rizikom. Pravilnik 3 COVID-19 više ne sadrži odredbe koje se odnose na granične sanitarne mere. 

Alternativni odgovori:

Državni sekretarijat za migracije (SEM) objavljuje spisak zemalja iz kojih je ulazak u Švajcarsku generalno zabranjen, sa nekim izuzecima. 

Lista Federalne kancelarije za javno zdravlje (BAG) ukazuje na zemlje iz kojih ljudi mogu ući u Švajcarsku. Međutim, putnici iz tih zemalja dužni su da idu u karantin na osnovu epidemiološke situacije u tim zemljama.

Za više informacija:
Federalna kancelarija za javno zdravlje,
058 462 95 05, media@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

Nadležne kantonalne vlasti – kontakt