Naslovna Glasanje Mladi švajcarci zainteresovani za politiku

Mladi švajcarci zainteresovani za politiku

Na saveznim izborima u oktobru, dve trećine njih kažu da bi želeli da učestvuju u glasanju.

354
0
© Matthias Käser

Mladi švajcarci su zainteresovani za politiku i žele da se njihov glas čuje, rezultat je istraživanja Savezne komisije za decu i omladinu (CFIG). Na predstojećim saveznim izborima u oktobru, dve trećine njih se izjasnilo da bi želelo da učestvuje u glasanju.

Učešće mladnih u istraživanju CFIG, bilo je ogromno, 66% je odgovorilo na pitanja, dok je u Tićinu taj procenat bio 78%. Izveštaj “Ja i moja Švajcarska” koji je objavljen, dozvoljava bilo kome da da formira slilku mladih ljudi danas, uz pomoć rezultata istraživanja.

Iako se govori da mladi ljudi nisu baš zainteresovani za politiku, 1.990 mladih rođenih 1997. godine, učestvovalo je u anketi. Mladi ljudi žele da se njihov glas čuje, a mnogi od njih su dobro obavešteni o aktuelnim političkim pitanjima.

Nema rezlike u generacijama

Na mnoga pitanja veliki deo mladih ljudi ima odgovore kao i odrasli. Stoga nije otkrivena nikakva razlika u generacijama u pogledu političkih i društvenih pitanja. “Kliše” po kome stavovi mladih ljudi odstupaju od ostatka stanovništva je u suprotnosti sa činjenicama.

Vezani za Švajcarsku, bez obzira na njihvo državljanstvo, mladi sedamnaestogodišnjaci pokazuju da veruju institucijama (škole, Savezni savet, policija) i 91% veruje da će privesti kraju svoje profesionalno obrazivanje koje su izabrali.

Preko 80% ispitanika smatra da škola treba da bude i jedna vrsta škole života, gde se uči kako treba upravljati novcem i da se upoznaju sa mogućnostima, ali i opasnostima vezanim za nove medije, dok je 59% njih podržalo seksualno obrazovanje u osnovnim školama.

Analize ankete naglašavaju neke podele. Devojke i momci nisu u saglasnosti sa odgovornošću vezanom za porodicu. Dok je 29% momaka i dalje vezano za tradicionalan model (muškarac radi puno radno vreme, a žena brine o deci i kući), samo 15% devojaka deli njihovo mišljenje. Generalno devojke podržavaju skraćeno radno vreme za žene kao i za muškarce. Važno je, navodi CFIG, obratiti pažnju na ove razlike, kako zbog odnosa porodičnog i profesionalnog života, tako zbog eventualnih intervencija kako bi se suprostavili nedostatku kvalifikovane radne snage.

Ako gledamo aktuelne političke teme (kao što je članstvo u EU ili pitanje stranaca) mladi iz cele Švajcarske imaju slično mišljenje. Mladi iz Tićina navode da je glavni problem Švajcarske nezaposlenost, dok mladi iz nemačkog i francuskog govornog područja, navode imigraciju i azilante. 37% tićineza traži da se švajcarci imaju bolje mogućnosti nego stranci.

77% je protiv članstva u EU, a 62% smatra da je slobodno kretanje građana dobro za Švajcarsku. Što se tiče stranaca ispitanici izražavaju umerenije stavove i povezuju imigrante sa kriminalom u manjoj meri od ostatka stanovništva. Ali su podeljeni u pogledu mogućnosti koje Švajcarska pruža strancima u odnosu na same Švajcarce.

Zainteresovani za politiku

Suprotno mišljenju javnosti, 50% ispitanika se deklarisalo da su zainteresovani za politički život, dok je 74% saglasno da se omoguće političke diskusije i u školama.

Dok smanjivanje starosne granice za glasanje sa 16 ili 17 godina ima malo podrške javnosti, dve trećine mladih koji su učestvovali u anketi su izrazili želju da učestvuju na izborima ove jeseni.

Uprkos tome što prepisuju veliku vrednost obrazovanju, poslu, bračnom i porodičnom životu i slobodnom vremenu, sedamnaestogodišnjaci su otvoreni ka civilnim obavezama. Ne dovodeći u pitanje sadašnju obavezu služenja vojnog roka, 50% je voljno da je zameni sa civilnim služenjem, koje vam daje slobodu da sami izaberete oblast u kojoj bi se angažovali, bilo nacionalna odbrana, zdravlje, socijalana zaštita ili zaštita životne sredine.

CFIG namerava da rezultate ankete distribuira, o vidu izveštaja  „Ja i moja Švajcarska“ kako bi političari i javnost imali uvid u probleme i položaj mladih ljudi koji treba da učestvuju u društvenom životu.

Izveštaj je realizovan od strane Mikele Bujeler (Michelle Beyeler), Sare Butikofer (Sarah Bütikofer) i Izabele Stadelman – Stefen (Isabelle Stadelmann-Steffen) i publikovan je na nemačkom.

Prethodni tekstFotografija koja je oduševila region: Oni vraćaju veru u nove generacije
Sledeći tekstMI+ HELVETIA jun 2015