Naslovna Konfederacija Spisak svih Saveznih zakona koji stupaju na snagu 1. januara 2016

Spisak svih Saveznih zakona koji stupaju na snagu 1. januara 2016

299
0
foto: Benedetto Galli - Ti-Press

Prvog januara stupa na snagu niz novih zakona, propisa i tarifnih normi. Neki će pogoditi kućni budžet, dok će neki bolje zaštiti potrošače.

Od 1. januara 2016. do kraja 2020. godine godine stopa doprinosa za nadoknadu za izgubljenu zaradu (IPG) sa sadašnjih 0,5% silazi na 0,45%.

Finansijsko izjednačavanje doprinosa “bogatih” kantona je smanjen na za 67 miliona franaka godišnje. Parlamenti kantona Šafhauzen, Švic i Nidvalden odlučili su se za kantonalne referendume, ocenivši da je iznos nezadovoljavajuć, ali da bi promenili odluku potrebno je osam kantona koji su za.

Od početka godine, potrošači koji kupuju u iznosu većem od 100 franaka putem ugovora koji su zaljučeni telefonom biće bolje zaštićeni. U buduće pravo da se ukine nalog biće produženo sa jedne na dve nedelje.

Agresivne reklame za male kredite biće zabranjena. Banke neće moći da promovišu brze kredite kako i kome žele. Na taj način će se smanjiti prezaduženosti građana.

Zaštita žrtava i prostitucije

Žrtve zločina mogu da zahtevaju da budu informisane svaki put kada neki napadač izađe iz zatvora, koristi dozvoljeni izlazak ili pobegne iz zatvora. Ova odredba ima za cilj da se izbegnu ponovni neprijatni susreti između žrtve i napadača.

Žene koje se bave prostutcijom biće bolje zaštićene zahvaljujući preventivnim merama koje će biti finansirane od strane Savezne uprave policije.

Od januara prestaje na Saveznom nivou zvanje “kabare umetnika”. Švajcarska je jedina zemlja koja je priznavala ovo zvanje koje favorizuje eksploataciju i trgovinu ljudima.

Prevaranti na meti

Putnici koji budu uhvaćeni bez validne karte za prevoz biće evidentirani. Nacionalni registar koji če biti dostupan samo transportnim preduzećima, olakšaće krivično gonjenje počinilaca koji ponavljaju ovo delo.

Kompanije koje se bave zdravstvenim osiguranjem od sada će morati da budu opreznije jer će Savezni zavod za javno zdravlje više nadgledati osiguravajuće kuće i primoravati ih da prilagode premije u koliko su one previsoke.

Zeleni porezi

Troškovi za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora će se povećati za 0,2 centa po kilovat satu. Što će za jedno četvoročlano domaćinstvo sa prosečnom potrošnjom od 4.500 kilovat sati, predstavljati godišnji rsto od 9 franaka.

U novoj godini će početi i smanjenje potrošnje energije. Porez na CO2 primenjena na goriva, lož ulja i prirodni gas će se povećati. Proizvođači solarne energije neće profitiritati, oni će dobiti 14% manje subvencija.

Upravljanje otpada biće podvrgnuto strožijim propisima. Tako da se hrana, na primer, neće moći više da se spaljuje.

Što se tiče upravljenja radioaktivnim otpadom Savezna kontrola će poboljšati nadzor i kontrolisati neophodna stredstva za zatvaranje nuklearnih elektrana. Prema mišljenju države ove troškove treba da snose operatori.

Nadzor tokova novca

Borba protiv pranja novca biće povećana. Prodavci nakita, satova i automobila i drugih liksuznih stvari, koji dobiju novac u vrednosti od preko 100.000 franaka u gotovini, moraće da identifikuju kupca i da dokumentuju transakciju. Ova mera bi trebalo onemogući da Švajcarska završi na crnoj listi OCSE.

Od naredne godine, trgovina proizvoda i sirovina biće bolje regulisana. Ovo je uslovljeno finansijskom krizom koja je potresla SAD i Evropu.  Carinska skladišta će biti više nadgledana. To će otežati melverzacije oko poreza i pranja novca korišćenjem ovih skladišta.

Vozovi, prikolice i deca

Prikolice neće više biti zabrnjene na biciklističkim stazama. Roditelji koji koriste bicikle kao prevozno sredstvo za prevoz dece, mogu se kretati ovim stazama.

Teretni vozni saobraćaj neće se više sistematski obavaljati posle, prolaska onog putničkog. Železnička mreža transporta robe biće razvijena širom zemlje, zahvaljujući novim instalacijama.

Kantoni će takođe morati da uplaćuju 500 miliona franaka godišnje u fond koji će finansirati proširenje železničke infrastrukture.