Naslovna Crkva Saopštenje iz Kancelarije Eparhije austrijsko-švajcarske

Saopštenje iz Kancelarije Eparhije austrijsko-švajcarske

449
0

Povodom teksta “Zbog utaje poreza Srpska Pravoslavna Crkva svedena na nivo sekte u Švajcarskoj“ koji je S. Vukašinović objavila u novinama ”Blic” 12. maja 2016. godine na strani 2-3, i teksta ”Pravoslavna Crkva u Cirihu ostala bez imovine” objavljeno od istog pisca u istim novinama 13. maja 2016. godine, istine radi obaveštavamo zainteresovanu javnost da su navod u ”Blicu” – netačni. Dalje iznosimo sledeće argumente:

• Srpska Pravoslavna Crkva u Švajcarskoj nikada nije imala status državno priznate Crkve, nego od postojanja u Švajcarskoj 1969. g. bila je organizovana kao Udruženje građana (Verein): „Srpska pravoslavna crkvena opština u Cirihu je udruženje u smislu čl. 60 i sledećih članova Građanskog zakona (ZGB)“. Taj status su imale i imaju i danas sve Crkvene opštine u Švajcarskoj. Statuti Crkvenih opština u Švajcarskoj su odobreni od Savezne vlade Švajcarske i od ”Svetog Arhijerejskog Sabora AS.Br.24/40 od 05. novembra 1991. godine.

Na skupštini u Cirihu prihvaćeni su ti statuti, što je potvrdila i protinica Helena Todorović, supruga prote Draška.

• Srpska Crkva u Švajcarskoj ima status religioznog Udruženja građana, ona je na osnovu švajcarskog Zakona o porezu, član 171a, oslobođena plaćanja poreza.

• Gospodin Milutin Šćepanović je sam podneo pismenu ostavku na mesto predsednika, koja je na skupštini Crkvene opštine prihvaćena.

• Centar u Cirihu u Colikertšrase 74/76 nikada nije bio vlasništvo Srpske Crkve i Crkvene opštine Svete Trojice u Cirihu, nego je godinama plaćano iznajmljivanje Reformatorskoj Crkvi. O tome je izveštavala i švajcarska dnevna štampa. (Tages Anzeiger 05. 03. 2015. g.). Takođe se vidi i iz knjigovodstva Crkvene opštine Sv. Trojice da je plaćala kiriju za iznajmljivanje.

• Srpska biblioteka ”Katarina Jovanović” takođe nije izgubljena, nego je CO Svete Trojice 12. juna 2007. godine poklonila pomenutu biblioteku Centralnoj biblioteci u Cirihu. (O tome postoji informacija na sajtu CO Svete Trojice u Cirihu).

Sa ovim informacijama želimo da široj javnosti dostavimo istinu o tome da naša Crkve i nadležni Arhijerej Preosvećeni Gospodin Andrej, poštuje Švajcarske zakone.

Iz Kancelarije Eparhije austrijsko-švajcarske