Naslovna Konfederacija Prema istraživanju Švajcarci se slažu sa nošenjem maski i vakcinacijom

Prema istraživanju Švajcarci se slažu sa nošenjem maski i vakcinacijom

686
0

Prema većini Švajcaraca ublažavanje restriktivnih mera u Švajcarskoj trebalo bi da prati obavezna opšta upotreba maski. Rezultat je istraživanja koje je sprovela Tamedija, a preneto je danas u njihovim novinama.

Šest od deset ispitanika zalaže se za obaveznu upotrebu maski na javnim mestima, čim ih na tržištu bude u dovoljnoj meri. Sličnu meru podržava i većina birača svih političkih stranaka. Tri četvrtine ispitanika, takođe se zalaže ili se slaže sa obaveznom vakcinacijom, nakon pronalaska vakcine.

Poverenje u Vlasti

Velika većina (83%) veruje odukama Savezne vlade, dok dve trećine (65%) veruje da mere koje je preduzela Konfederacija ne nanose preveliku štetu ekonomiji u odnosu na pozitivan uticaj na zdravstvenu situaciju. Međutim postoji izvensa razlika, s obzirom na to da je procenat niži u nemačkom delu Švajcarske (55%), nego u francuskom (69%) i u Tićinu (67%).

Nedostaju društvene aktivnosti

Većina stanovništva sa nemačkog govornog potručjia zalaže se za momentalni ili postepeni povratak u normalu (61%), dok se govornici francuskog govornog područja u manjoj meri za otvaranje i vraćanje u normalu (47%). Imajte na umu da je istraživanje vršeno pre nego što je Savezna vlada objavilia početak ukidanja restriktivnih mera.

Švajcarci iz nemačkog dela se manje plaše virusa

Takozvani Röstigraben se pojavljuje kod percepcije bolesti. Doke se većina tićineza (59%) i Švajcaraca iz francuskog dela (58%), plaše od zaraze, samo dva od pet ispitanika iz nemačkog dela se plaši razboljevanja od koronavirusa. Konačno, ispitanicima pada teže odsustvo društvenih aktivnosti (46%), od straha za zdravlje (11%).

Istraživanje je sprovedeno 15. aprila na uzorku od 40.835 ispitanika iz sve tri jezičke regije u Švajcarskoj. Ispitivanje je vršeno na veb lokacijama novina  Tamedije i 20 minuta. Odgovori su ponderirani na osnovu geografskih i demografskih varijabli. Granica greške je +/- 1 procenat.