Naslovna 17 Porezi

Porezi

2190
0
Švajcarski poreski sistem je konzipiran na federalnom sistemu. On obuhvata tri nivoa: savezne poreze, kantonalne poreze i opštinske poreze.
26 Kantona imaju sopstvene Poreske zakone sa raličitim sistemima oporezivanja. Opštine mogu samostalno da utvrde visinu svojih poreza ali u granicama koje je propisao kanton. Savezni porez obračunat je uz kantonalni porez. Zato je poresko opterećenje u Švajcarskoj od kantona do kantona i od opštine do opštine različito.
Kantoni i opštine ubiraju porez na prihode i imovinu od građana koji imaju prebivalište ili boravište u Kantonu. Osim toga, plaća se i direktni državni porez za Konfederaciju. Strani radnici koji nemaju dozvolu boravka takođe plaćaju «porez na izvoru» (imposta alla fonte) koji se oduzima od dohotka. Porez na izvoru od plate direktno odbija poslodavac. Oporezuju se i usluge osiguravajućih zavoda koje imaju funkciju prihoda, kao na primer u slučajevima naknade za nezaposlenost.
Svake godine potrebno je popuniti izjavu o prihodima. Slanje izjava kao i prikupljanje poreza, kako opštinskih tako i kantonalnih, spadaju u nadležnost opština. Brojne privatne i javne ustanove i sindikati pomažu građanima da popune izjavu o prihodima. Dodatne informacije dostupne su u vašoj opštinskoj službi (Comune di residenza).

 

Oporezivanje privatnih lica

Visina poreza utvrđuje se na osnovu poreske izjave koja obuhvata propisane elemente. Ona se bazira na podacima koji se nalaze u  izveštaju o plati,  koji svaki poslodavac dostavlja zaposlenim radnicima.

Porezi se naplaćuju od privatnih lica u mestu stanovanja što znači da visina poreskih obaveza može da bude veoma različita u zavisnosti od toga gde stanujete. Poreske izjave moraju se podneti kantonalnim finansijskim službama. One vrše ukupni obračun poreza.

Preporuka 
Poresko zakonodavstvo predviđa brojna odbijanja. Kada prvi put ispunjavate jednu poresku izjavu obratite se najbolje jednom službenom licu koje je specijalizovano za poslove obračuna poreza.

Stranci sa C boravišnom dozvolom

Stranci sa pravom nastanjivanja na osnovu C dozvole i priznate izbeglice plaćaju svoj porez sami kao i švajcarci, svake godine u više rata.

Stranci bez C boravišne dozvole

Svim drugim strancima od zarade se odbija direktno takozvani izvorni porez Quellensteuern koji se posredstvom poslodavca dalje prosledjuje drzavi..

Pažnja
Prihodi od bračnih partnera se zbrajaju za obračun poreza.Viši prihodi su procetnualno više oporezovani nego manji prihodi, zato bračni parovi plaćaju više nego nevenčana lica.

Porez na dohodak

Osnova za obračun izvornog poreza na dohodak je mesečna bruto (ukupna) zarada uključujući sve dodatke. Dečiji dodaci, posebna primanja za podmirenje putnih troškova, dodaci za hranu i piće, primanja za slučaj bolesti ili nezgoda su oporezivi.  Porodični status (slobodan, oženjen odnosno udata, udovac ili udovica, razvedeni ) ima uticaja na odredjenje trife mesečnog poreza na zaradu.

Obaveza plaćanja poreza

Stranci plaćaju porez u Švajcarskoj, kada u Švajcarskoj rade 30 i više dana i kada borave  (a ne rade) u Švajcarskoj 90 ili više dana .

U cilju izbegavanja duplog oporezivana stranaca koji u Švajcarskoj žive, postoje zaključeni brojni bilateralni sporazumi, sa svim evroprskim zemljama, sa Australijom, Kanadom, Kinom, Novim Zelandom, Južnom Afrikom, Amerikom, Rusijom i drugim zemljama. Jedna kompletna lista dostupna je na internet strani Savezne poreske uprave (http://www.estv.admin.ch).