Naslovna 26 Političke stranke

Političke stranke

Stranke okupljaju ljude koji dele zajedničke stavove u pogledu države, društva, ekonomije i tako dalje. Oni služe kao veza između naroda i države i od suštinske su važnosti za funkcionisanje demokratije. Različite stranke u Švajcarskoj su u stvarnosti heterogene kao što su to različiti regioni u zemlji. Ovde možete pronaći jedanaest stranaka koje su prisutne u Saveznom Parlamentu.

716
0

UDC ⁄ SVP Demokratska narodna stranka


Predsednik:  Toni Brunner, poslanik narodnog veća
90 000 članova ¦ osnovana 1917 ¦ www.svp.ch


Portrait Brunner Toni, SVP-SG, UDC © Monika Flueckiger
Portrait Brunner Toni, SVP-SG, (Monika Flueckiger/freshfocus)

Narodna stranka se zalaže za dosledno nezavisnu, neutralnu Švajcarsku i protiv pristupanja EU. Da bi se osigurala ispravnost ekonomije i sigurnosti radnih mesta od suštinskog značaja za državu je vitalnost, da je odlikuju ispravne finansije, porezi i da sadrži visoku pravnu sigurnost: finansijska i dužnička kriza koja je pogodila Evropu je dokaz. U februaru 2014. godine Narod i Kantoni prihvatili su Ustavni amandman koji za cilj ima da se omogući da naša zemlja ponovo upravlja samostalno sa imigracijama. Sada moramo da ga sprovedemo u skladu sa našim radnicima i našim društvenim sistemom koji nisu preterano naglašeni. Pored toga, kriminal i zloupotreba azila sada su uobičajena pojava.

Narodna stranka je posvećena poboljšanju bezbednosti, pozivajući na proterivanje stranih kriminalaca i pooštravanje Krivičnog zakonika.

Sa ovom jasnom politikom, osnovanom na građanskim vrednostima, UDC namerava da obezbedi prosperitet za našu zemlju, radna mesta i sigurnu budućnost u potpunoj slobodi.
Ueli Maurer predstavlja UDC u Saveznom veću. Ali stranka nije uključena u Vladine odgovornosti s obzirom na svoju jačinu. Ona se nada da će na izborima 2015. godine uspeti da ispravi tu nervanotežu.

SP ⁄ PS Socijaldemokratska partija Švajcarske


Predsednik:  Christian Levrat, poslanik veća kantona
30 000 članova ¦ osnovana 1888 ¦ www.pssvizzero.ch


Christian Levrat
Christian Levrat

«Za sve, a ne za nekoliko» je naš slogan. PS teži društvu zasnovanom na koheziji, a ne na konfrontaciji, koja se takođe brine za najslabije i gde svako može slobodno da se razvija. Stoga se obavezala u korist progresivne, solidarne i otvorene Švajcarske. Švajcarska ima solidnu društvenu mrežu i dobru javnu infrastukturu u kojoj je PS značajno doprineo. Bez PS ne bi bilo ni AVS, porodiljskog osiguranja, kao ni pravo glasa za žene. PS se ustvari još uvek bori za više demokratije i samoopredeljenja, ne samo u politici već i u svim sferama društva. Bez učešća, čak i u ekonomskoj sferi, ne može postojati istinska demokratija. PS će nastaviti da radi na poboljšanju svakodnevnog života stanovnika ove zemlje, zahtevajući pristupačne rente stanova, bezbednim prihodima od penzije, dobrim uslovima rada, zaštiti zivotne sredine i efikasnijeg pravosuđa, i sve to sa optimizmom i otvorenim duhom. Naša politika se ne manipuliše posebnim interesima privilegovanih. Verujemo da , kako bismo bili jaki, moramo preuzeti odgovornost zajedno: u porodici, na poslu i u politici. PS daje glas politike koja je za sve, a ne za nekolicinu.

PLR PLR. Liberali


Predsednik:  Philipp Müller, poslanik saveznog veća
120 000 članova ¦ osnovana 1894; ujedinjenje 2009 ¦ www.plr.ch


Philipp Mueller, FDP-AG, ©Monika Flueckiger
Philipp Mueller, FDP-AG,
© Monika Flueckiger

Liberali se bore za «slobodu, koheziju, i inovacije»i za društvo koje prožima samoopredeljenje i preuzimanje individualne odgovornosti. Ona će raditi za Švajcarsku gde kultura, jezici i regioni dolaze zajedno da dobrovoljno formiraju zajednicu. Ona takođe promiviše inovacije u toku, podržana od strane Federacije i bez ograničenja. Didijer Burkhalter i Johan Šnajder Aman predstavljaju liberalnu snagu u Saveznom veću.
Tražimo:

•  Sigurnost radnih mesta. PLR želi da svi ljudi koji žive u Švajcarskoj imaju koristi od buduće perspektive. To znači, pre svega, da imaju posao. Poslovi se nisu stvorili politikom, već brojna mala, srednja i velika preduzeća. Mi se obavezujemoo u korist finansijskog i industrijskog centra Švajcarske. Tražimo bolje škole, niže poreze i liberalnom pristupu pri donošenju zakona o radu. Podržavamo bilateralni pristup kroz rigoroznu, ali fer migracionu politiku, bolju infrastrukturu i promociju žena i starijih osoba u radnom veku.

• Socijalno osiguranje zdravlja. AI i osiguranje za slučaj nezaposlenosti su nagomilali ogromne dugove u milijardama franaka. U roku od nekoliko godina takođe i AVS rizikuje istu sudbinu. Moramo sprečiti da se to desi! Potrebne su reforme svih osiguranja i socijalnih i penzionih fondova kako bi se osigurali prihodi u budućnosti.

• Manje birokratije. Mnogo obaveza i zabrana svakodnevno ograničavanju našu slobodu i svake godine koštaju milijarde franaka naša mala i srednja preduzeća. Individualna inicijativa i preduzetništva su otežana. Mi Liberali želimo više ekspeditivno jednostavna pravila i procedure.

 

PPD Demokratska stranka


Predsednik:  Christophe Darbellay, poslanik saveznog veća
100 000 članova ¦ osnovana 1912 ¦ www.ppd.ch


Christophe Darbellay
Christophe Darbellay

Pažnja Demokratske stranke, stranke privrede sa socijalliberalnom orijentacijom je fokusirana na porodicu i srednju klasu. U potrazi za ravnotežom između pojedinca i zajednice kao i između lične odgovornosti i solidarnosti, stranka vidi koegzistenciju u svetlu ljudskih propisa. PPD, koja se bori za bezbednost i sigurnost naše zemlje, zastupljena je u Saveznom Savetu od strane Doris Leuthard, šef Saveznog ministarstva za zaštitu životne sredine, saobraćaja, energetike i komunikacija. Naši prioriteti:

• Porodica: čini osnovu naše zajednice i stoga zahteva optimalne okvire, koji uključuju različite aspekte saglasnosti između posla i porodice, budžetsko oporezivanje koje sadrži visoku kupovnu moć.

• Ekonomija: Mi stvaramo i garantujemo siguran posao i blagostanje zahvaljujući inovacijama. Da bi promovisali finansijsko tržište Švajcarske i naših malih i srednjih preduzeća, PPD se obavezuje u korist fiskalnog okruženja, dopunjen od strane infrastrukture i obrazovnih ponuda prve klase.

• Socijalna zaštita: PPD smatra da održivo finansiranje i bezbednost društvene mreže predstavlja najveći izazov u narednim godinama. U tom cilju, predlažemo usmerene reforme, bez dodataka ili smanjenja nerealnog rezultata.

• Politika životne sredine: Integritet stvaranja i stoga politička klima i razvoj životne sredine oduvek je pripadala centralnim pitanjima PPD-a koja se fokusira na kombinaciji ekologije i ekonomije.

Lega Savez građana Tićina


Koordinator: Attilio Bignasca,
1500 članova ¦ osnovana 1991 ¦ www.lega-dei-ticinesi.ch


Attilio Bignasca, LEGA-TI, © Monika Flueckiger
Attilio Bignasca, LEGA-TI,
© Monika Flueckiger

Posao i sigurnost: pogranični regioni, naročito Tićino, teško trpe negativne efekte slobodnog kretanja ljudi. Stanovništvo je izloženo uvoznom kriminalu i sve više i više privatnih skrupula. Švajcarska mora da preuzme kontrolu nad imigracijom. Broj radnika u pograničnoj zoni treba da bude ograničen.

Nezavisnost: globalizacija ekonomije i politike slabi Švajcarsku, koja međutim moze da se drži u Evropi ako održi svoju nezavisnost i slobodu.

Pokretljivost: poslovi remonta Gotard tunela i izgradnja druge cevi, planirani za naredne godine treba da budu od suštinskog značaja, bez povećanja kapaciteta.

 

 

I Verdi Švajcarska zelena partija


Kopredsednici: Adèle Thorens Goumaz i Regula Rytz, poslanici narodnog veća
7500 članova ¦ osnovana 1983 ¦ www.gruene.ch


Zeleni su peta najveća stranaka zastupljena u Narodnoj Skupštini, a prisutni su u 25 kantona. U devet kantona i u mnogim zajednicama u gradu su u izvršnoj vlasti. Zeleni rade na promovisanju odgovornog upravljanja prirodnim resursima u cilju poboljšanja kvaliteta života i Švajcarskoj koja je otvorena prema svetu. Oni predlažu dugoročna rešenja koji se odnose na načela kvaiteta i raznovrsnosti. Trenutno im je prioritet prelazak na zdravu ekonomiju, koja omogućava da se sačuvaju prirodni resursi i energija, i energetsku prekretnicu koja bi omogućila brzu evakuaciju nuklearne energije i da zaustavi našu zavisnost od goriva.

 

pvl Liberalna zelena stranka


Predsednik: Martin Bäumle, poslanik narodnog veća
3800 članova ¦ osnovana 2007 ¦ www.verdiliberali.ch


Zeleni liberali se bore za održivi razvoj, a takođe razmatraju socijalne ciljeve, ekonomske i ekološke. Osnova za postizanje ovoga može se naći u tržišnoj ekonomiji inovativnih i održivih podešavanja, vitalne demokratije, pažljivim upravljanjem našeg okruženja i tolerantnog i solidarnog okruženja. Želimo da živimo u mnogobrojnom društvu, u kojem sloboda i pojedinačne odgovornosti imaju veliku vrednost. Tako da buduće generacije mogu slobodno da se razvijaju, bez obaveze da to utiče na njihove finansijske troškove ili ekološka opterećenja.

 

PBD Konzervativna demokratska partija


Predsednik: Martin Landolt, poslanik narodnog veća
6500 članova ¦ osnovana 2008 ¦ www.pdb.info


Na saveznim izborima 2011. godine, PBD bila jedan od pobednika koja je prešla konsenzus od 5,4%. Moderna i buržoaska, PBD uzima u obzir promene u društvu i ekološke izazove bez odustajanja od osnovnih konzervativnih vrednosti. PBD jasno podržava bilateralni put sa Evropom. Želi odgovornu ekonomsku politiku, energetsku politiku orijentisanu ka budućnosti, planiranu i kredibilno bezbednosnu politiku.Umesto da tvrdi više voli rešenja. PBD je poslednja stranka koja će uči u Vladu,predstavljena je u Saveznom Savetu od strane Evelin Widmer-Slumpf.

PEV Švajcarska evangelistička partija


Predsednik: Marianna Strelff – Feller, poslanik narodnog veća
4600 članova ¦ osnovana 1919 ¦ www.evppev.ch


PEV je pouzdana sila koja se zauzima još od 1919. godine u korist atraktivne i solidarne Švajcarske. Na osnovu hrišćanskih vrednosti kao što su odgovornost, pravda i održivosti PEV, desničarska stranka, vodi praktičnu politiku orijentisanu na rešenja koja promovišu dobrobit cele zajednice. U Skupštini Kantona ima preko 40 članova. PEV ima za cilj da pomogne porodicama, brine o stvaranju, smanji dugove i sačuva socijalni rad. Zahteva dostojanstvenu ekonomiju od strane ljudi i resursa, solidarnost prema najslabijima, zaštitu ljudskog života.

PCS Hrišćanska-socijalna partija Obvaldo


Predsednik: Walter Wyrsch,
250 članova ¦ osnovana 1956 ¦ www.csp-ow.ch


PCS Obvaldo je nezavisna politička partija, osnovana 1956. godine i sastoji se od šest delova opština. Od 1982. je prisutna u Velikom Savetu Kantona Obvaldo koja je nezavisna grupa. On nije član Švajcarskog PCS. Njegova politika je vođena principima hrišćansko-socijalne etike, posebno onih solidarnih, pravde i održivosti.

 

MCR Građanski pokret Romando


Predsednik: Roger Golay, poslanik narodnog veća
1500 članova ¦ osnovan 2005 ¦ www.mouvement-citoyens-romand.ch


Ne okupljamo se ni na levoj ni na desnoj strani, ali se borimo za socijalnu politiku, jaku ekonomiju i uglednu javnu bezbednost. Podržavamo zdravstveno osiguranje i zahtevamo verifikaciju bilateralnih sporazuma. Da bi zaštitili naše radnike protivimo se Evropskom takmičenju i masovnom prilivu na naše granice iz susednih Evropskih zemalja. Mi želimo nezavisnu i suverenu Švajcarsku. To je razlog zašto smo osnovali Građanski pokret Romando i organizaciju koja pod jednim krovom čuva kretanje građana iz Alpskih zemalja.