Naslovna Koronavirus Ograničenje ulaska u Švajcarsku – Dve liste nadležnih organa

Ograničenje ulaska u Švajcarsku – Dve liste nadležnih organa

5418
0

Povodom aktuelne situacije sa pandamijom koronavirusa u Švajcarskoj, Savezna vlada ograničila je ulazak u Konfederaciju državljanima pojedinih zemalja koje se smatraju rizičnim, zbog epidemiološke situacije.

Postoje dve liste sa spiskovima država ili regiona za koje postoje određene mere ili ograničenja koja se odnose za njihove državljane ili putnike koji iz tih zemalja žele da uđu u Švajcarsku.

Prva lista, je lista koju uređuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Švajcarske (Eidgenössiches Departement des Innern EDI), tačnije Savezna kancelarija za javno zdravstvo (Budndesamt für Gesundheit BAG) na kojoj se nalazi spisak država ili regiona sa visokim rizikom od zaraze virusom Covid-19, a koja se odnosi na oblast međunarodnog putničkog saobraćaja. 

Ova lista koje se stalno ažurira sadrži spisak država ili regiona i odnosi sa na obaveznu meru karantina od 10 dana za sva lica koja iz ovih država ili regiona putuju u Švajcarsku. 

Ažuriranu listu možete naći na sledećem linku: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html

Druga lista, le lista koju uređuje Ministarstvo pravde i policije Švajcarske (Eidgenössiches Justiz-und Polizeidepartement EJPD), tačnije Savezna kancelarija za migracije (Staatssekretariat für Migration SEM) na kojoj se nalazi spisak zemalja koje se više ne smatraju rizičnim državama i za putnike koji dolaze iz ovih država ne primenjuje se ograničenje ulaska uvedeno zbog pandemije koronavirusa. To su države Šengena i Evropske unije, male evropske države kao i neke države koje spadaju u kategoriju koju u Švajcarskoj ali i Evropskoj uniji nazivaju “treće zemlje” (u koje na primer spadaju Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Severna Makedonija).

Ažuriranu listu možete naći na sledećem linku: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/einreisebeschraenkungen-drittstaaten.html

Svi ostali državljani koji dolaze direktno iz neke od rizičnih zemalja, a koje se NE NALAZE NA SPISKU, i dalje ne mogu da uđu turistički u Švajcarsku, zbog poseta rodbini ili drugih razloga. 

Prema drugoj listi švajcarskog Ministarstva pravde i policije, dolazak u Švajcarsku dozvoljen je državljanima trećih zemalja (u koje spada i Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija) SAMO U SLUČAJEVIMA PREKE POTREBE, a to je lečenje u Švajcarskoj, tranzita kroz Švajcarsku ukoliko se lice ne zadržava duže od 24 sata, iz poslovnih razloga i posete nevenčanom partneru u Švajcarskoj. Za sva dodatna pitanja i dozvole ulaska za ove slučajeve nadležna je Ambasada Švajcarske u Beogradu, koja izdaje potvrdu (laissez-passer) za nesmetan ulazak u Švajcarsku.

Ove dve liste, za koje većina državljana Srbije ne zna da postoje, najčešće dovode do zabune. 

Republika Srbija se ne nalazi na listi Savezne kancelarije za javno zdravsto (BAG) i za putnike koji dolaze iz Srbije ne važi mera obaveznog karantina od 10 dana. Ovo se odnosi na švajcarske državljane ili državljane Republike Srbije ili drugih zemlja koji imaju regulisan boravak u Švajcarskoj (radna ili boravišna dozvola).

Republika Srbija se takođe ne nalazi na listi Savezne kancelarije za migracije (SEM), što znači da za državljane Srbije koji nemaju regulisan boravak u Švacarskoj, važi OGRANIČENJE ulaska.