Naslovna Demografija Odakle dolazi dva miliona stranaca koji žive u Švajcarskoj?

Odakle dolazi dva miliona stranaca koji žive u Švajcarskoj?

Ko su stranici koji žive u Švajcarskoj, koji čine skoro četvrtinu stanovništva?

2644
0
©Mattias Adolfsson / Magazine cover made for "Die Weltwoche"

Švajcarska je jedna od zemalja sa najvećim procentom stranaca 24,3% u 2014. godini. Više od 80% dolazi iz evropskih zemalja, tačnije, nemci, italijani, portugalci i francuzi sami čine skoro polovinu svih stranaca u Švajcarskoj. Zemlja porekla stranaca u švajcarskoj u procentima:

 • Italija 15,3%
 • Nemačka 14,9%
 • Portugal 13,1%
 • Francuska 5,8%
 • Kosovo* 4,9%
 • Španija 3,9%
 • Srbija 3,9%
 • Turska 3,5%
 • BJR Makedonija 3,1%
 • UK 2%
 • Austrija 2%
 • BiH 1,6%
 • Hrvatska 1,5%
 • Rusija 0,7%
 • Rumunija 0,5%
 • Bugarska 0,2%

Švajcarska zauzima prvo mesto u Evropi kada se posmatra priliv imigranata. Sa godišnjim prosekom od 20 novih dolazaka na svakih 1000 stanovnika, Švajcarska je ubedljivo ispred Francuske (5,1), Nemačke (8,4), Engleske (8,2) i Španije (6).

Veliki priliv imigranata nije jedini razlog visokog procenata stranaca u Švajcarskoj populaciji. Jedan od razloga je i jako komplikovana procedura naturalizacije. Stranci rođeni u Švajcarskoj ne dobijaju automatski Švajcarsko državljanstvo. Takođe, zbog komplikovane procedure, mnogi stranci ne žele da prolaze kroz proceduru naturalizacije. Prema podacima Saveznog zabvoda za statistiku, 2014. godine bilo je 388.700 osoba sa stranim državljanstvom, a koje su rođene u Švajcarskoj, što je jedna petina od ukupnog broja stranaca koji žive u Švajcarskoj.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.