Naslovna Ambasada Obevštenje o prijavi za glasanje u Švajcarskoj na referendumu radi potvrđivanja Akta...

Obevštenje o prijavi za glasanje u Švajcarskoj na referendumu radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije

626
0

Obaveštavaju se birači koji imaju boravište u Švajcarskoj, da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska (do ponoći, 25. decembra 2021. godine), podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećem republičkom referendumu glasati u Švajcarskoj.

Formular zahteva za glasanje na referendumu možete preuzeti ovde.

Zahtev obavezno mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime i ime jednog roditelja birača; jedinstveni matični broj birača; opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji (lica bez prebivališta ne mogu da glasaju), kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećem republičkom referendumu (to jest, mesto gde želi da glasa – na primer: Ambasada Republike Srbije u Bernu) i potpis podnosioca zahteva.

Po donošenju rešenja o određivanju biračkih mesta od strane nadležne izborne komisije za glasanje na republičkom referendumu, nadležna opštinska, odnosno gradska uprava donosi rešenje o upisivanju podatka da će birač na republičkom referendumu glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i biračko mesto na kome će glasati, odnosno rešenje da nisu ispunjeni uslovi da će birač na izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu.

Nakon donošenja rešenja da će birač na predstojećem republičkom referendumu glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska po mestu prebivališta u zemlji, odnosno upisuje se u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.
Podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može se upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak. U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak, za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak. Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Formular zahteva za upis u jedinstveni birački spisak u R. Srbiji možete preuzetiovde.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti elektronskim putem, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana i broju lične karte, na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – https://upit.birackispisak.gov.rs/

Uz zahtev (prijavu za glasanje) mora biti dostavljena kopija važećeg dokumenta Republike Srbije sa fotografijom. Savetujemo da Ambasadi istovremeno dostavite popunjena oba gore navedena formulara i kopiju srpskog pasoša, na jedan od sledećih mejlova: konzul@ambasadasrbije.ch info@ambasadasrbije.ch ili putem pošte na adresu Botschaft der Republik Serbien, Seminarstrasse 5, 3006 Bern (u obzir će se uzeti samo prijave pristigle do ponoći, 25. decembra 2021. godine).

Više informacija dostupno je na sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu R. Srbije, putem sledećih linkova:

http://mduls.gov.rs/obavestenja/obavestenje-za-birace-koji-imaju-boraviste-u-inostranstvu-o-ostvarivanju-birackog-prava-na-republickom-referendumu/?script=lat

http://mduls.gov.rs/obavestenja/poziv-gradjanima-da-provere-da-li-su-upisani-u-jedinstveni-biracki-spisak-3/?script=lat