Naslovna Društvo Tićino: Dva nova kantonalna servisa za gradjane

Tićino: Dva nova kantonalna servisa za gradjane

138
0
foto: Serbinfo.ch

BELLINZONA — U okviru Kantonalnog programa za integracije (PIC 2014 -2017), Kanton Tićino je realizovao dva nova servisa koja su od prvog aprila na raspolaganju gradjanima. Centar za konsultacije i informacije (Centro di consulenza e informazione – CCI), koji je namenjen novim stanovnicima, i Centrar za pomoć u situacijama rasizma i diskriminacije (Centro ascolto razzismo e discriminazione – CARDIS), koji daje pomoć svim žrtvama rasne diskriminacije.

Davanje prve informacije i dobrodošlice novim stanovnicima Konfederacije, kako švajcarcima, tako i stranicma, jesu centralana aktivnost novog programa za integracije, realizovanog u saradnji sa Kantonima i opštinama. Kako je navedeno u programu, lokalne vlasti su prvi i glavni kontakt koji novopridošli stanovnici imaju sa institucijama. Nadležno Kantonalno Ministarstvo je već 2011. godine preko Kancelarije delegata za integraciju stranaca, kroz publikaciju “Tićino ukratko”, a uz pomoć dvadeset opština, distribuiralo opšte informacije o Kantonu Tićino na 12 jezika.

Kroz realizaciju Centra za konsulatacije i informacije, Kanton želi da postigne dva cilja. Kao prvo biće ponuđen telefonski servis o prvim informacijama novim stanovnicima, koji će biti dostupan četvrtkom od 9 do 12 i od 13 do 16 časova na broju telefona 0848 14 72 12 (cci@ti.ch). Kao drugo, CCI garantuje jedan servis koji je namenjen kao sredstvo za obraćanje organima javne vlasti, a namenjen je običnim građanima, kao i zajednicima stranaca, koji će moći da se informišu o svim aspektima integracija pozivom na broj 0848 14 72 11 (cci@ti.ch), svakim radnim danom.

Sa druge strane CARDIS je novi servis u Tićinu, koji je namenjen za informisanje, davanje smernica žrtvama rasne, etničke, religijske diskriminacije kao i diskriminacije u pogledu zemlje porekla, pravnog statusa ili državljanstva, o mogućnosti zaštite njihovih prava i rešavanje konfliktnih situacija. CARDIS je podržan od strane “Savetodavne mreže za žrtve rasizma” (Rete di consulenza per le vittime del razzismo), koji je pod pokroviteljstvom Federalne komisije protiv rasizma (Commissione federale contro il razzismo) i Humanrighits.ch, koji kordinišu sistematsko praćenje rasne diskriminacije u Švajcarskoj. Servis će biti otvoren četvrtkom od 9 do 11 i od 13 do 15 časova, takođe je dostupan i besplatni broj 0800 194 800 i e-mail (cardis@discriminazione.ch). Više informacija možete naći na internet stranici www.discriminazione.ch

Za informacije o politici integracije stranaca u Kantonu Tićino možete posetiti sajt Kancelarije kantonalnog Delegata za integracije (http://www4.ti.ch/index.php?id=76039). Takođe na interenetu je dostupna i publikacija “Tićino ukratko” koju možete preuzeti sa adresse http://www4.ti.ch/di/sg/cosa-facciamo/integrazione-degli-stranieri/il-ticino-in-breve/.