Naslovna Koronavirus Novi uslovi za ulazak u Republiku Srbiju

Novi uslovi za ulazak u Republiku Srbiju

6717
0

Vlada Republike Srbije ažurirala je, 27. maja 2021. godine, uslove za ulazak u Republiku Srbiju. Nova pravila preciznije određuju uslove ulaska za osobe sa ili bez potvrde o potpunoj vakcinaciji u zavisnosti da li se radi o državljanima Srbije ili stranim državljanima.

Državljani Srbije i strani državljani sa regulisanim boravkom u Srbiji

Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima sa regulisanim boravkom u Republici Srbiji (imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji) koji dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom (među kojima je i Švajcarska), a ne poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno negativan Antigen FIA Rapid test, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, prilikom pasoške kontrole uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana, od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice (putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs).

Navedeno se ne odnosi na maloletna lica do navršenih 12 godina života, kao i na državljane Republike Srbije i strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji koji su potpuno vakcinisani (vakcinisani sa dve doze, odnosno sa jednom dozom – ako su vakcinisani sa AstraZeneca COVID-19 vaccine) koji o tome poseduju potvrdu izdatu od strane nadležne zdravstvene ustanove, odnosno organa države u kojoj se lice vakcinisalo.

Ukratko: 

Lica koja žive u Švajcarskoj, a imaju državljanstvo Republike Srbije i poseduju potvrdu o potpunoj vakcinaciji u Švajcarskoj (dve doze vakcine) mogu bez ikakvih uslova da uđu u Srbiju.

Lica koja NISU vakcinisana za ulazak u Srbiju moraju da poseduju i negativan RT-PCR test ne stariji od 48 časova.

Maloletnim licima do navršenih 12 godina, nije potreban negativan PCR test, kao ni potvrda o vakcinaciji.

Režim ulaska za strane državljane

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, licima koja u Republiku Srbiju dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom (među kojima je i Švajcarska), dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata.

Ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju.

Navedeno se ne primenjuje na strane državljane koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju. Tranzit za strane državljane se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije; na maloletna lica starosti do 12 godina, ako roditelj, staratelj ili drugo lice koje je u pratnji deteta poseduje negativan test na lica koja su vakcinisana u Republici Srbiji i koja o tome poseduju odgovarajuću potvrdu,  kao i državljane država sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o priznavanju sertifikata o vakcinaciji (među njima NIJE još uvek Švajcarska) koji su vakcinisani u toj državi i poseduju odgovarajuću potvrdu izdatu od strane nadležnog organa te države. U oba slučaja, lica moraju biti potpuno vakcinisana (vakcinisani sa dve doze, odnosno sa jednom dozom – ako su vakcinisani sa AstraZeneca COVID-19 vaccine);

Ukratko: 

Lica koja žive u Švajcarskoj, a NEMAJU državljanstvo Republike Srbije i poseduju potvrdu o potpunoj vakcinaciji u Švajcarskoj (dve doze vakcine), za ulazak u Srbiju moraju da poseduju i negativan RT-PCR test ne stariji od 48 časova.

Lica koja žive u Švajcarskoj, a NEMAJU državljanstvo Republike Srbije ali poseduju potvrdu o potpunoj vakcinaciji (dve doze vakcine) koju su obavili u Srbiji, mogu da bez ikakvih uslova uđu u Srbiju.

Ulazak u Srbiju iz poslovnih razloga

Domaćim i stranim državljanima koji ulaze u Republiku Srbiju zbog poslovnih razloga, uz prethodno obaveštavanje Privredne komore Srbije, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice dostave Privrednoj komori Srbije negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

Privredna komora Srbije će najavu prelaska državne granice bez odlaganja dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi granične policije, a najkasnije 24 sata pre očekivanog prelaska državne granice.

Ukoliko se ne dostavi negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice ili ukoliko test bude pozitivan na prisustvo virusa SARS-CoV-2, Privredna komora Srbije o tome bez odlaganja obaveštava teritorijalno nadležan zavod za javno zdravlje.

Više informacija možete pronaći direktno na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije:

https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/ulazak-u-srbiju/covid-19-uslovi-za-ulazak

Prethodni tekstUprava za saradnju s dijasporom: Prvi put online konkurs za finansiranje udruženja
Sledeći tekstSaša Stajić: Poziv našim sugrađanima da se uključe u politički život Švajcarske