Naslovna 24 Konfederacija

Konfederacija

214
0
Foto: Peter Mosimann: Bundeshaus

Federalni parlament (Assemblea federale)

Narodno veće (Consiglio Nazionale) (200 članova)
Veće kantona (Consiglio degli Stati) (46 članova)

Federalna vlada (Consiglio federale)

Sedam članova koje bira Federalni parlament. Predsednik Konfederacije bira se svake godine u Parlamentu, a kandidati su članovi Federalne vlade.

Federalni sud (Tribunale federale)

41 član, izabrani od strane Federalnog parlamenta. Broj članova može varirati.

…uskoro opširnije