Home Srbija Kako do pasoša u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Švajcarskoj

Kako do pasoša u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Švajcarskoj

3351
0

Podnošenje zahteva za novi pasoš Republike Srbije u Ambasadi Republike Srbije u Bernu i u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Cirihu, moguće je samo uz prethodno zakazan termin.

Termini za podnošenje zahteva za pasoš u Ambasadi u Bernu se zakazuju svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, u periodu o 09-16 časova na broj telegona +41 (0)31 352 6353.

U konzulatu u Cirihu zakazivanje termina se vrši svakim radnim danom od ponedeljka do petka (osim srede), u periodu od 14-15:30 časova na telefon +41 (0)44 202 02 85.

Za podnošenje zahteva za izdavanje biometrijskog pasoša potrebno je lično prisustvo, kao i prisustvo roditelja za maloletno dete.

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta u originalu:

  1. (Nije obavezno ali ubrzava proceduru za 15 dana) uverenje o državljanstvu (ne starije od godinu dana) samo kod izdavanja prvog biometrijskog pasoša. Kod svakog narednog, uverenje je potrebno ako je došlo do promene ličnih podataka;
  2. (Nije obavezno ali ubrzava proceduru za 15 dana) izvod iz matične knjige rođenih;
  3. dokument za identifikaciju: raniji biometrijski pasoš, plavi pasoš ili lična karta;
  4. švajcarska dozvola boravka (ako je na produženju, onda potvrda nadležnog švajcarskog organa da je postupak produženja u toku). Dvojni državljani mogu staviti na uvid ID-kartu ili švajcarski pasoš.

Maloletno lice, bez obzira na starost, dobija sopstveni pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja. Za maloletna lica, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili overena saglasnost roditelja koji nije prisutan. Navedeno važi i u slučaju kad je drugi roditelj strani državljanin.

Ukoliko se podnosi zahtev za pasoš za dete razvedenih roditelja, pri čemu je prisutan samo jedan od roditelja koji je staratelj deteta, neophodno je priložiti rešenje o razvodu braka u kome jasno stoji da je podnosilac zahteva za pasoš staratelj deteta. Takođe je neoophodno da ovaj deo teksta u sudskom rešenju bude preveden na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača.

Zakonom o putnim ispravama Republike Srbije je propisano da se, na zahtev lica čiji pasoš nije istekao, može izdati nova putna isprava ako strana država odbije da izda vizu i reguliše boravak, jer preostali rok važenja putne isprave iznosi manje od 6 meseci. Iz ovog razloga, ako podnosite zahtev za pasoš koji važi više od šest meseci, potrebno je da priložite dokaz koji će da opravda razloge njegovog izdavanja toliko pre isteka (npr. potvrdu nadležnog švajcarskog organa da nije moguće produžiti dozvolu boravka ako putna isprava važi kraće od 6 meseci, potvrdu turističke agencije o tome da nije moguće pribaviti vizu za putovanje u inostranstvo ukoliko pasoš važi kraće od 6 meseci i sl).

Zakonski rok za rešavanje zahteva je 60 dana.

Diplomatsko-konzularna predstavništva nisu u mogućnosti da prime zahteve za biometrijski pasoš za:

  • novorođenu decu u inostranstvu dok se ne izvrši prijava rođenja, odnosno, ne upišu u matičnu knjigu rođenih u Srbiji, prijavi prebivalište i odredi JMBG (jedinstveni matični broj građanina);
  • lica koja zaključe brak pred inostranim organom i obrate se za izdavanje pasoša radi promene prezimena, sve dok promena prezimena nije evidentirana i u matičnim knjigama u Srbiji.

Prilikom preuzimanja biometrijske putne isprave neophodno je lično prisustvo osobe na čije ime glasi pasoš. Potrebno je poneti potvrdu o predatom zahtevu i stari pasoš.

Maloletna lica koja nisu dala otiske prstiju, ne moraju biti prisutna prilikom preuzimanja biometrijske putne isprave. Maloletno lice koje je dalo otiske, mora biti prisutno prilikom preuzimanja biometrijske putne isprave. Obavezno je prisustvo barem jednog roditelja koji je bio prisutan u trenutku podnošenja zahteva i potpisao zahtev.

Kako do pasoša za dva dana

Svake godine nekoliko hiljada naših sunarodnika boravak u Srbiji osim za odmor koristi i da bi izvadili nove lične karte i pasoše Srbije.

S obzirom na to da državljani Srbije koji žive u inostranstvu nemaju previše vremena, odnosno da su im boravci ograničeni često na desetak, petnaest dana, praznike i odmore, MUP Srbije je izašao u susret i svima omogućio da po hitnom postupku dobiju lična dokumenta. To znači u roku od dva dana, umesto da čekaju do 15 dana, koliki je rok za izdavanje pasoša i ličnih karata u uobičajenom postupku za one koji žive u Srbiji.

Zahtevi za lične karte i pasoše se podnose u mestima u kojima živite, odnosno gde se prijavljeni, dok građani Beograda, Niša ili Novog Sada, gradova koje imaju više opština, mogu da podnesu zahtev za izdavanje pasoša i lične karte u bilo kojoj policijskoj stanici, odnosno u svim opštinama tog grada.

To znači, da ako ste na primer prijavljeni u opštini Zvezdara ili Palilula u Beogradu, ukoliko vam tako odgovara, zahteve možete podneti u policijskim stanicama u Surčinu, Novom Beogradu bez ikakvih problema. Svi zahtevi se podnose u policijskim stanicama, a u opštinama za one koji do sada nisu izvadili biometrijska dokumenta, a takvih je malo, potrebno je da donesu izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, prilikom podnošenja zahteva za pasoš ili ličnu kartu.

Oni koji su već izvadili biometrijski pasoš i novu ličnu kartu, njihovi podaci su skenirani kada su izvadili prvi takav dokument i više nije potrebno da nove izvode ili uverenja o državljanstvu podnose na uvid.

Izdavanje pod hitnom postupku

Važno je istaknuti da naši koji žive van Srbije uglavnom ne moraju više da zakazuju predaju zahteva za izdavanje lične karte ili pasoša, ali iz policije preporučuju da prethodno ipak pozovu lokalnu policijsku stanicu, kako bi videli da li je gužva na šalterima ili ne.

– Naši sugrađani iz inostranstva koji ovde vade pasoše i lične karte nemaju nikakvih problema da ih u najkražem roku, za 48 sati i dobiju. Taj proces se završava po hitnom postupku, kako bi imali što manje neprijatnosti i gubljenja vremena – kažu u MUP-u Srbije.

Kako dodaju, za one koji žive van granica otadžbine je procedura maksimalno olakšana.

– Da bi po hitnom postupku dobili pasoš, naši građani koji žive i rade u inostranstvu treba u trenutku kada predaju dokumenta za izdavanje, da kažu kako rade i žive u inostrantvu, potpišu izjavu i traže da im se hitno izda pasoš – dodaje u MUP Srbije.

Lična karta je obavezna od 16 godine

Kako navode, o svim informacijama vezanih za izdavanje dokumenata naši građani se mogu informisati na sajtu MUP-a ili preko dežurnog telefona, kako bi se izbegli nesporazumi i ubrzao postupak. Takođe, prema novim propisima 16- godišnjaci ne mogu da dobiju pasoš, ukoliko istovremeno ili ranije ne izvade ličnu kartu.

– Važno je takođe dodati da je bitno da kod maloletnika koji žele da dobiju pasoš budu prisutna oba roditelja, a ako je prisutan samo jedan, drugi roditelj može da da pismenu saglasnost, koja je overena u Diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije u zemlji u kojoj žive. Deci do 14 godina pasoš traje dve, a starijima 10 godina. Takođe, promenjeni su propisi, tako da je važno informisati naše građane kako je lična karta sada obavezna od 16 godina, a ne kao ranije od 18 godina, tako da se ne iznenade ukoliko se od njih bude tražilo da izvade i ličnu kartu. U više opština i gradova postoji uslužni servis kako bi onima kojima i dalje treba, mogli da izvade izvodi iz matične knjihe rođenih i potvrde o državljanstvu, a da ne idu u opštinu. Naime, većina opština je sada umrežena, tako da ne moraju da idu po ova dokumenta u opštine gde su rođeni. To je najveći problem u Beogradu, jer je većini rođenih u ovom gradu izvod iz matične knjige rođenih u opštini Savski venac, ali se on može izvaditi i u drugim opštinama ovog grada, jer su slžbe sada umrežene.

Hiljade zaboravljenih ličnih karata

Ali, uprkos tome što traže lična dokumenta po ubrzanom postupku, naši državljani koji žive van Srbije ili otputuju ili zaborave da ih podignu, pa oni ostaju u sefovima policijskih stanica mesecima.

– Naši sunarodnici iz inostranstva su obično tokom boravka u otadžbini podneli zahteve za izdavanje novih dokumenata. Međutim mnogi su samo podigli nove pasoše koji su im potrebniji, dok su ostavili lične karte. One su ostale godinama u sefovima policijskih stanica širom Srbije. U pitanju je hiljade ličnih karata, a još nemamo precizan broj. Samo u Policijskog stanici Novi Beograd imamo nekoliko stotina nepodignutih ličnih karata, a u gotovo svakoj stanici širom Srbije po nekoliko desetina – dodaju u MUP Srbije.

Kako još kažu, naši sunarodnici koji nisu podigli lična dokumenat neće snositi nikakve posledice zbog toga.

– Građani koji nisu preuzeli izrađene lične karte, a kojima je rok važenja u međuvremenu istekao, mogu se po dolasku u zemlju zahtevom za izdavanje nove lične karte obratiti policijskim stanicama po mestu prebivališta. Nikakve posledice što nisu još podigli lične karte neće trpeti – podvlače u MUP Srbije.