Naslovna Ambasada Izbori 2022 – Uputstvo za glasanje u inostranstvu

Izbori 2022 – Uputstvo za glasanje u inostranstvu

1560
0

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je doneo odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike Narodne skupštine koji će biti održani 03. aprila 2022. godine.

Zvaničnu informaciju moguće je pronaći na sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.

KO IMA BIRAČKO PRAVO U INOSTRANSTVU I GDE MOŽE DA GLASA

• Biračko pravo imaju punoletni državljani Republike Srbije, koji žive u inostranstvu, a imaju prebivalište u Republici Srbiji.

•  Pravo da glasaju u inostranstvu imaju i državljani Republike Srbije koji na dan glasanja turistički ili poslovno borave u inostranstvu, ako su prethodno blagovremeno podneli zahtev za glasanje u inostranstvu.

• Ambasadi Republike Srbije u Bernu mogu podneti zahteve za glasanje lica koja u trenutku održavanja izbora, 03. aprila 2022. godine, žive ili se zateknu u sledećim kantonima u Švajcarskoj: Bern/Berne, Fribourg/Freiburg, Solothurn/Soleure, Basel Stadt/Bâle-ville, Basel Landschaft/Bâle-Campagne, Tessin/Ticino, Vaud/Waadt, Valais/Wallis, Neuchatel/Neuenburg, Geneve/Genf, Jura.

• Ukoliko se prijavi dovoljan broj glasača (minimum 100), izbori će biti organizovani u sledećim gradovima: Bern, Ženeva, Lugano… Adrese glasačkih mesta će biti naknadno objavljene.

• Građani Republike Srbije koji imaju biračko pravo u inostranstvu, odnosno ispunjavaju gorenavedene uslove za glasanje, a u trenutku glasanja će se naći u nekom od sledećih kantona: Aargau, Appenzell AI, Appenzell AR, Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, St.Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Thurgau, Uri, Zug i Zürich, zahtev za glasanje mogu podneti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Cirihu (kontakt podaci na sajtu: www.zurich.mfa.gov.rs)

KAKO MOŽETE GLASATI U INOSTRANSTVU

•  Državljanin Republike Srbije može glasati u inostranstvu samo ako je upisan u Jedinstveni birački spisak Republike Srbije.

•  Molimo da pre prijave obavezno proverite da li ste upisani u Jedinstveni birački spisak. To možete učiniti na osnovu jedinstvenog matičnog broja (JMBG) preko sajta Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu: https://upit.birackispisak.gov.rs/

• Ukoliko niste upisani u birački spisak, zahtev za upis u Jedinstveni birački spisak u Republici Srbiji možete preuzeti sa našeg sajta, ovde:

• Pored zahteva, potrebno je priložiti i kopiju važećeg pasoša ili lične karte Republike Srbije. Ako je lična karta sa čipom, a lice nije uvedeno u jednistveni birački spisak, potrebno je da dođe sa ličnom kartom u Ambasadu Republike Srbije u Bernu kako bi se prijavilo za glasanje.

• Ukoliko ste već upisani u Jedinstveni birački spisak, zahtev za upis u birački spisak podataka da će birač glasati u inostranstvu (PRIJAVU ZA GLASANjE) možete preuzeti sa našeg sajta, ovde:

• Pored zahteva, potrebno je priložiti i kopiju važećeg pasoša ili lične karte Republike Srbije.

• Zahtev mora biti popunjen čitko. Podaci moraju biti ispravni.

• Pogrešno uneti podaci mogu biti osnov za donošenje rešenja o odbijanju zahteva.

DO KADA SE MOŽETE PRIJAVITI ZA GLASANJE

• Zahtev za upis u Jedinstveni birački spisak i zahtev za glasanje u inostranstvu mogu se podneti Ambasadi Republike Srbije u Bernu najkasnije do ponoći 12. marta 2022. godine. Lica koja se prijave posle 12.03.2022, neće moći da glasaju na predstojećim izborima.

NA KOJI NAČIN SE MOŽETE PRIJAVITI / DOSTAVITI ZAHTEV

• lično u Ambasadi (svakog radnog dana od 9.00 do 13.00 časova) bez zakazivanja termina;

• putem pošte – adresa: Botschaft der Republik Serbien, Seminarstrasse 5, 3006 Bern;

• putem mejla konzul@ambasadasrbije.ch

OBAVEŠTAVANJE BIRAČA

• Ukoliko se steknu uslovi za otvaranje glasačkog mesta (najmanje 100 prijavljenih) biraču čija prijava ispunjava uslove za glasanje biće poslato obaveštenje na kućnu adresu o danu i vremenu održavanja izbora sa brojem i adresom biračkog mesta na kome glasa i dokumentacijom koju je potrebno da ponese kako bi mogao da glasa.

• Ukoliko se ne ispune uslovi u pogledu dovoljnog broja prijavljenih birača u određenim gradovima u Švajcarskoj (npr. Ženeva) njihovi zahtevi će biti pripojeni zahtevima lica koja žele da glasaju u Bernu i moći će da ostvare svoje glasačko pravo u Ambasadi Srbije u Bernu.

POSEBNE NAPOMENE

• Lica koja se uspešno prijave za glasanje u Švajcarskoj neće moći da glasaju u Srbiji, jer će u jedinstveni birački spisak biti uneta napomena da žele da glasaju u inostranstvu (Švajcarskoj), a njihov glasački listić biće dostavljen na željeno glasačko mesto u Švajcarskoj (npr. u Ambasadu R. Srbije u Bernu).

• Lica koja ne popune i ne dostave Ambasadi zahtev za upis u birački spisak podatka da će glasati u inostranstvu (tzv. zahtev za glasanje) neće moći da glasaju u Švajcarskoj, ali će moći da ostvare svoje glasačko mesto u Srbiji. Glasanje jednostavnim dolaskom u Ambasadu na dan održavanja izbora, bez prethodnog dostavljanja zahteva za glasanje na goreopisan način, neće biti moguće.