Plaćena reklama

Prijava za ulazak u Švajcarsku od 8. februara

0

Osobe koje imaju pravo da uđu iz Srbije u Švajcarsku moraju od 08.02.2021. godine da najave svoj dolazak popunjavanjem prijave za ulazak u Švajcarsku ali samo ako dolaze avionom, autobusom, vozom ili brodom.

Putnici koji dolaze iz Srbije avionom, moraće od navedenog datuma da poseduju i negativan PCR-test.

Ako u Švajcarsku dolazite sopsvenim prevozom (automobil) nije potrebna prijava za ulazak.

Ukoliko nemate mogućnost da elektronskim putem popunite prijavu za ulazak u Švajcarsku, potrebno je da obavestite prevoznika (avion, autobus, voz ili brod), koji će vam dostaviti obrazac prijave na papiru. Nakon popunjavanja obrazca, potrebno ih je predati prevozniku pre ulaska u Švajcarsku.

Sve osobe koja su 10 dana pre dolaska u Švajcarsku boravila u zemljama ili regionima sa povećanim rizikom od infekcije korona virusom, svoj dolazak moraju unapred da najave popunjavanjem prijave za ulazak u Švajcarsku. Ova lica moraće da poseduju negativan PCR-test ne stariji od 72 sata pri ulasku u Švajcarsku i da nakon toga budu u desetodnevnom karantinu, koji će moći da se prekine negativnim PCR-testom tek sedmog dana od ulaska u Švajcarsku.

Srbija se, trenutno, ne nalazi na listi zemalja ili regiona sa povećanim rizikom od infekcije korona virusom.

Turistička putovanja srpskih državljana u Švajcarsku nisu moguća i neće biti moguća ni nakon 8. februara 2021. godine.

Nova pravila za ulazak u Švajcarsku koja će važiti od 8. februara 2021.

0

Savezna vlada Švajcarske odlučila je da promeni pravila za ulazak u Švajcarsku. Od 8. februara 2021. godine biće na snazi čitava serija novih pravila koja će regulisati prelazak državne granice i ulazak u Švajcarsku u zavisnosti od zemlje iz koje se dolazi.

Iz zemalja ili regiona koje se graniče sa Švajcarskom

Nemačka, Francuska, Austrija i Italija, sa izuzetkom pojedinih regiona, trenutno ne smatraju državama visokog rizika. Iz tog razloga, primenjuju se pojednostavljena pravila u zavisnosti od načina na koji se dolazi do Švajcarske. Oni koji dolaze iz ovih država, iz regiona koji se ne smatraju rizičnim moraju da se prijave i dostave svoje kontakt podatke (elektronski ili na papiru) ako putuju vozom, autobusom, brodom ili avionom. Ukoliko dolaze sopstvenim vozilom nije potrebna prijava. Oni koji dolaze avionom, moraće uz prijavu dostaviti i negativan PCR test ne stariji od 72 sata.

Regioni koji se graniče sa Švajcarskom smatraju se “regionima koji se graniče sa Švajcarskom i sa kojima postoji bliska ekonomska, socijalna i kulturna razmena”. Ovo predviđa da ne postoje posebne mere na granici za one koji dolaze iz ovih regiona. To znači da neće biti posebnih mera radnike koji dolaze da rade u Švajcarsku sa ovih teritorija ili druga lica koja ulaze u Švajcarsku kopnenim putem.

Međutim, oni koji su boravili u nekoj od država ili regionu sa visokim rizikom zaraze u prethodnih deset dana, moraće da prikažu negativni PCR test ne stariji od 72 sata i moraće da se prijave i ostave svoje podatke elektronski ili na papiru.

Iz drugih zemalja koje se ne smatraju rizičnim

Oni koji kopnom dolaze iz drugih zemalja koje se ne nalaze na listi rizičnih zemalja, dužni su da navedu svoje kontakt podatke ukoliko dolaze vozom, autobusom ili brodom. Ako osoba dolazi avionom, takođe mora da podnese negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Ukoliko ne poseduju test, biće obavezni da se odmah dogovore sa nadležnim kantonalim organima i da brzi test ili PCR test urade u Švajcarskoj o svom trošku.

Iz zemlje koje se smatraju rizičnim

Svako ko dolazi iz neke od zemalja koje se nalaze na listi Savezne kancelarije za javno zdravlje (BAG), ili je tamo boravio u proteklih 10 dana mora da navede svoje kontakt podatke i da prikaže negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Ako nemaju, moraju uraditi test u Švajcaskoj u najkraćem roku (u dogovoru sa nadležnim kantonalnim organima) o svom trošku. Nakon toga u obavezi su da budu u karantinu 10 dana. Karantin se može prekinuti ranije (ne pre sedam dana) podnošenjem negativnog brzog ili PCR testa uz saglasnost kantonalnih vlasti. Oni koji budu oslobođeni karantina biće u obavezi da nose zaštitnu masku na otvorenom i na udaljenosti 1,5 metara u odnosu na druga lica. 

Iz rizične zemlje, sa tranzitom kroz zemlju koja nije rizična

Oni koji dolaze iz neke od rizičnih zemalja, sa tranzitom kroz neku od zemalja koje se ne smatraju rizičnim, nisu izuzeti od obavezne mere karantina, prijave ili testiranja. Međutim kantonalne vlasti mogu uračunati dane provedene u nekoj od ne rizičnih zemalja, i smanjiti ukupan broj dana obaveznog karantina.

Izuzeci

Obaveza prijave nakon ulaska u Švajcarsku važi za sve one koji dolaze avionom iz neke od rizičnih zemalja, ili bilo koje druge zemlje. Međutim, karantin i obavezni test mogu se izbeći u sledeđim situacijama:

  • Lica koja obavljaju “apsolutne neophodne” aktivnosti u zdravstvenom sektoru, javnoj bezbednosti, međunarodne institucije, diplomatske misije i druge međunarodne organizacije.
  • Vozači autobusa, voza ili kamiona.
  • Lica koja ulaze u Švajcarsku zbog važnij i hitnih profesionalnih razloga.
  • Povratak u Švajcarsku iz rizične države ili regiona nakon hitnih ili važnih medicinskih ili profesionalnih razloga. 
  • Svako ko je u tranzitu boravaio manje od 24 sata u nekoj rizičnoj državi ili regionu.
  • Lica koja u Švajcarsku ulaze isključivo zbog tranizta kako bi putovali direktno u neku drugu zemlju.
  • Svako ko se vrati u Švajcarsku nakon učešća na nekoj manifestaciji u zemlji koja se smatra rizičnom, a poštovao je određeni plan zaštite (na primer profesionalni sportisti ili međunarodne konferencije).
  • Ko može da prikaže da je već preležao koronavirus u poslednja tri meseca i smatra se izlečenim.
  • Ovi izuzeci ne važe za one koji imaju smptome koronavirusa.

Kršenja ovih pravila

Švacarska Savezna uprava carina ima mogućnosti da prijavi lica na obavezni test osobe koje poseduju negativni test i da naplati disciplinske kazne.

Turistička putovanja u Švajcarsku

Zabrana turističkih putovanja iz trećih zemalja (u koje spada i Srbija) u ostaje do daljeg. Podsetićemo da ova zabrana nikad nije ni prestajala od samog početka pandemije koronavirusa i prve Uredbe Savezne vlade Švajcarske o međunarodnom sabraćaju u vreme pandemije i ako je Srbija više puta bila stavljana i skidana sa liste Savezne kancelarije za javno zdravlje (BAG).

Napominjemo da zabrana tursitičkih putovanja važi i za one koji imaju takozvana “garantna pisma“.

Lica koja imaju poslovnih ili neodložnih obaveza u Švajcarskoj mogu se obratiti ambasadi Švajcarske u Beogradu koja obezbeđuje potvrde za ulazak u Švajcarsku. Potrebno je obratiti se putem mejla na belgrade.visa@eda.admin.ch i da u predmetu mejla napisati „Application for laissez-passer“.

 

Savezna vlada Švajcarske želi da smanji period obaveznog karantina

0

Bern je predložio da se period obaveznog karantina smanji sa 10 na 7 dana u slučaju da je test na koronavirus negativan. Predlog je poslat kantonima na konsultacije.

Samanjenje perioda obaveznog karantina odnosio bi se na osobe koje su bile u kontaktu sa osobom zaraženom koronavirusim ili u Švajcarsku dolaze iz neke od zemalja koje se nalaze na listi Savezne kancelarije za javno zdravlje (BAG). 

Savezna vlada predlaže tri mogućnosti za smanjnje karantina. Prva predviđa ukidanje karantina u slučaju negativnog testa nakon 7 dana. Drgua bi omogućila ukidanje karantina nakon negativnog testa prvog i sedmog dana, a treća varijatna zahtevala bi negatinvin test nakon pet dana od poslednjeg kontakta sa zaraženom osobom.

U slučajevima karantina za putnike koji dolaze iz nekih od država sa liste, Savezna vlada predlaže sličnu strategiju. Prema nacrtu izmene Uredbe, osoba koja ulazi u Švajcarsku treba da prikaže negativni rezultat PCR testa. Sedmog dana može, o svom trošku uraditi PCR ili brzi test, koji bi ukoliko je negativan okončao karantin uz saglasnost kanonalnih vlasti. Oni koji uđu u Švajcarsku bez negativnog testa imaju 48 sati da kontaktiraju nadležni kanton ili u suprotnom rizikuju novčanu kaznu.

Prepa predoženoj izmeni Uredbe, aviokompanije su odgovorne za proveru da li putnici imaju negativan PCR test pre ukrcavanja. Savezna vlada predlaže takođe da sva lica koja doleze iz rizičnih područja, budu obavezna da se registruju prilikom dolaska u Švajcarsku, bez obizra na to koja prevozna sredstva koriste. 

Švajcarska ažurirala listu rizičnih zemalja – Srbija nije na listi

0

Švajcarska je danas objavila novu, ažuriranu listu rizičnih zemalja, za koje važi mera obaveznog karantina od 10 dana. Sa liste skinuta Srbija.

Savezna kancelarija za javno zdravlje (BAG) objavila je danas novu ažuriranu listu na kojoj se od sutra 21. januara 2021. godine ne nalaze Srbija, Hrvatska, Danska, Jermenija i Luksemburg.

Nove države na listi za koje važi obavezna mera karantina od 1. februara 2021. godine su: Kipar, Estonija, Izrael, Letonija, Liban, Malta, Kneževina Monako, Portugal, Slovačka i Španija.

Turistička putovanja srpskih državljana u Švajcarsku i dalje nisu moguća

Zabrana turističkih putovanja iz trećih zemalja (u koje spada i Srbija) u ostaje do daljeg. Podsetićemo da ova zabrana nikad nije ni prestajala od samog početka pandemije koronavirusa i prve Uredbe Savezne vlade Švajcarske o međunarodnom sabraćaju u vreme pandemije i ako je Srbija više puta bila stavljana i skidana sa liste Savezne kancelarije za javno zdravlje (BAG).

Napominjemo da zabrana tursitičkih putovanja važi i za one koji imaju takozvana “garantna pisma“.

Lica koja imaju poslovnih ili neodložnih obaveza u Švajcarskoj mogu se obratiti ambasadi Švajcarske u Beogradu koja obezbeđuje potvrde za ulazak u Švajcarsku. Potrebno je obratiti se putem mejla na belgrade.visa@eda.admin.ch i da u predmetu mejla napisati „Application for laissez-passer“.

Više informacija možete dobiti na internet stranicama Savezne kancelarije za javno zdravlje (BAG)  i Saveznog sekretarijata za migracije (SEM) u Bernu.

Nove mere prilikom ulaska u Srbiju

0
AFP/Andrej Isaković

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, od 14. januara 2021. godine, licima koja dolaze u Republiku Srbiju iz svih država sveta, izuzev iz Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije i Crne Gore, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju samo ako poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno iz koje ulaze u Republiku Srbiju.

Ukoliko postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju.

Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji koji dolaze iz svih država sveta, izuzev iz Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije i Crne Gore, a ne poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju, odnosno licima koja dolaze iz SAD, negativan Antigen FIA Rapid test, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, prilikom pasoške kontrole uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs

Mera karantina u kućnim uslovima prestaje da važi ako lice kome je izrečena uradi RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u referentnoj laboratoriji u Republici Srbiji i dobije negativan rezultat.

Švajcarska produžava i pooštrava restriktivne mere — Do kraja februara zatvoreni restorani i prodavnice

0

Barovi i restorani ostaju zatvoreni do kraja februara. Prodavnice koje ne prodaju osnovne namirnice se zatvaraju od 18. januara do kraja februara. Ograničenje okupljanja na javnom mestu ili kod kuće na 5 lica.

Savezna vlada Švajcarske na današnjoj sednici odlučija je da pooštri restriktivne mere, produžujući zabranu rada restoranima i barovima do kraja februara, uz zatvaranje sportskih objekata, struktura za kulturna dešavanja i prodavnica koje ne prodaju osnovne potrepštine. 

Obaveza nošenja maski proširuje se i na zatvorene prostorije u kojima borave više od dve osobe i kada postoji dovoljna udaljenost između njih.

Broj novih infekcija nastavlja da raste i uprkos do sada uvedenim ograničenjima. Nije primećen jasan trend opadanja. U Švajcarskoj su takođe indetifikovane nove, veoma zarazne varijante virusa, koje rizikuju da se dodatno poveća broj novih slučajeva. Zaraznost novih varijanta virusa je od 50 do 70% veća od one kod “normalnog” virusa. 

Švajcarska ažurirala spisak rizičnih zemalja za koje važi karantin

0

Švajcarska Kancelarija za javno zdravlje (BAG) ažurirala je danas listu rizičnih zemalja. Od 15. januara 2021. godine lica koja dolaze iz 19 država ili teritorija – sada uključujući i Holandiju, Češku i Dansku – moraju u desotodnevni karantin nakon ulaska u Švajcarsku.

Što se tiče zemalja sa kojima se graniči Švajcarska, postoje ograničenja za neke regione – Veneto u Italiji i Saksonija u Nemačkoj. Od sutra neće važiti mera karantina za one koji dolaze iz Francuske i Austrije.

Pored pomenutih zemalja i regiona mera karantina ostaje na snazi za Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru. Severna Makedonija je skinuta sa liste, dok se na njoj ne nalazi Bosna i Hercegovina.

Prikaz spiska na mapi sveta dostupan je na covid19.admin.ch

Za ulazak u Srbiju od danas obavezan negativan PCR test ili kućna izolacija

0

U Srbiji su od danas na snazi nove mere za ulazak u zemlju koje predviđaju obavezan PCR test za strane državljane. Državljani Srbije mogu da uđu u zemlju i bez ovog testa, ali uz obavezan desetodnevnu izolaciju, koji će moći da prekinu ukoliko se u međuvremenu testiraju i ako test bude negativan.

Mere su stupile na snagu noćas u ponoć, a u proteklih nekoliko dana na graničnim prelazima na u ulazu u Srbiju zabeležene su gužve i duge kolone automobila, prenose beogradski mediji.

Preko prelaza Batrovci, na granici sa Hrvatskom, u protekla tri dana prošlo je oko 90.000 putnika, a bilo je otvoreno sedam ulaza za putnička vozila i jedan za autobuse.

Slična situacija bila je i na granici sa Mađarskom, gde je kroz prelaz Horgoš za protekla tri dana prošlo oko 50.000 putnika.

Švajcarska izdala dozvolu za Fajzerovu vakcinu – prve vakcinacije već u decembru

0

Švajcarska agencija za regulaciju lekova Swissmedic izdala je danas dozvolu za hitnu upotrebu vakcine koje su razvile kompanije Pfizer/BioNTech, nazivajući ga prvim odobrenjem na svetu koje je prošlo standardnu proceduru.

Swissmedic je izdao dozvolu za hitnu upotrebu dva meseca po podnošenju prijave, u proceduri razmatranja priložene dokumentacije koja se ažurira i pregleda na redovnoj osnovi.

Podaci koji su nam u ovom trenutku dostupni pokazuju visok stepen efikasnosti, bezbednosti i kvaliteta vakcine u svim starosnim grupama obuhvaćenim ispitivanjima, navode iz švajcarske agencije za regulaciju lekova.

Swissmedic razmatra i prijave za dobijanje dozvole za hitnu upotrebu vakcina koje su razvile kompanije “Moderna” i “Astrazeneka”.

Prve vakcinacije već krajem decembra

Direktorka Savezne kancelarije za javno zdravlje (BAG) Anne Lévy, na današnjoj konferenciji za štampu izjavila je da prve količine vakcine dolaze u Švajcarsku narednih dana, tako da će prve osobe primiti vakcinu već krajem decembra.

Prva količina od 100.000 vakcina stiže narednih dana i biće raspoređene po vojnim apotekama, a nakon toga prosleđene kantonima na osnovu broja stanovnika.

Troškove vakcinacije snosiće država, a sama vakcinacija neće biti obavezna.

 

Švajcarska pojačava restriktivne mere

0

Epidemiološka situacija u u Švajcarskoj je zabrinjavajuća. Broj infekcija je veoma visk i ponovo je počeo da raste. Bolnice i zdravstveni radnici su nedeljama pod pritiskom i sa predstojećim praznicima raste rizik od brzog porasta infekcija. 

Nakon konsultacija sa kantonima, Savezna vlada je na sastanku 18. decembra odlučila da pojača restriktivne mere za suzbijanje širenja koronavirusa. 

Od utorka 22. decembra 2020. godine, zatvaraju se restorani, objekti za kulturu, razonodu i sport. Savezna vlada je takođe proširila upotrebu brizh testova kako bi moglo da se testira još više ljudi. 

Cilj ovih mera je naglo i brzo smanjenje novih slučajeva zaraze koronavirusa, kak obi se osigurala zdravstvena zaštita i olakšao pritisak na bolničko osoblje. 

Nove odredbe se odnose na period od 22. decembra do 22. januara 2021. godine.

POSLEDNJE VESTI