Reklama

Do kraja juna COVID sertifikat u Švajcarskoj

0
© Bundesamt für Gesundheit BAG

Savezna vlada Švajcarske najavila je da će COVID sertifikat do kraja juna biti dosptupan svima u papirnom ili elektronskom obliku. 

Sertifikat će biti kompatibilan sa onim EU, pripremljen je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i izdavaće se za osobe koje su vakcinisane, izlečene ili testirane. Dobijaće se u apotekama ili kod porodičnog lekara. 

Uredba stupa na snagu, u ponedeljak 7. juna, kada počinje postepeno uvođenje sistema sertifikacije, kako bi do kraja juna bio operativan u celoj Švajcarskoj. 

Sertifikat će važiti 180 dana nakon vakcinacije, 180 dana za one koji su preležali koronavirus (počev od 11. dana oporavka), kao i 72 sata za negativne PCR testove. Brzi testovi, kao i oni “uradi sam” neće biti važeći za COVID sertifikat. 

Novi uslovi za ulazak u Švajcarsku

0

Kao što je najavljeno prošle nedelje, danas 31. maja 2021. godine stupila su na snagu nova pravila za ulazak u Švajcarsku. 

Turistička putovanja u Švajcarsku su još uvek zabranjena. Ukoliko nemate regulisan boravak u Švajcarskoj (radna ili boravišna dozvola), a razlog vašeg putovanja je neodložan, potrebno je da kontaktirate ambasadu Švajcarske Konfederacije u Beogradu koja u slučajevima kada za to ima opravdanja izdaje dozvole za ulazak. 

Osobe koje imaju važeći švajcarski pasoš ili dozvolu boravka, može ući u Švajacarsku u bilo kom trenutku, poštujući zdravstvene mere koje su na snazi. 

Od 31. maja 2021. godine, putnici koji dolaze iz Srbije, a potpuno su vakcinisani u proteklih šest meseci, nekom od vakcina koje su odobrene u Švajcarskoj ili od strane Evropske agencije za lekove (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Džonson i Džonson) mogu bez posebnih uslova da uđu u Švajcarsku.

Isto važi i za lica koja imaju potvrdu da su preležali Covid19 u proteklih šest meseci. 

Za ostale, važe ista pravila kao i do sada, u zavisnosti od prevoznog sredstva. 

Ukoliko iz Srbije dolazite avionom, potrebno je popuniti prijavu za ulazak u Švajcarsku, kao i negativan PCR test ne stariji do 72 sata.

Ukoliko iz Srbije dolazite autobusom ili vozom, potrebno je popuniti prijavu za ulazak u Švajcarsku. 

Lica koja u Švajcarsku ulaze automobilom, mogu to da učine bez posebnih uslova.

Dodatne informacije možete pronaći na sajtu Švajcarske savezne službe za javno zdravlje: 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html

Novi uslovi za ulazak u Republiku Srbiju

0

Vlada Republike Srbije ažurirala je, 27. maja 2021. godine, uslove za ulazak u Republiku Srbiju. Nova pravila preciznije određuju uslove ulaska za osobe sa ili bez potvrde o potpunoj vakcinaciji u zavisnosti da li se radi o državljanima Srbije ili stranim državljanima.

Državljani Srbije i strani državljani sa regulisanim boravkom u Srbiji

Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima sa regulisanim boravkom u Republici Srbiji (imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji) koji dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom (među kojima je i Švajcarska), a ne poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno negativan Antigen FIA Rapid test, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, prilikom pasoške kontrole uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana, od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice (putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs).

Navedeno se ne odnosi na maloletna lica do navršenih 12 godina života, kao i na državljane Republike Srbije i strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji koji su potpuno vakcinisani (vakcinisani sa dve doze, odnosno sa jednom dozom – ako su vakcinisani sa AstraZeneca COVID-19 vaccine) koji o tome poseduju potvrdu izdatu od strane nadležne zdravstvene ustanove, odnosno organa države u kojoj se lice vakcinisalo.

Ukratko: 

Lica koja žive u Švajcarskoj, a imaju državljanstvo Republike Srbije i poseduju potvrdu o potpunoj vakcinaciji u Švajcarskoj (dve doze vakcine) mogu bez ikakvih uslova da uđu u Srbiju.

Lica koja NISU vakcinisana za ulazak u Srbiju moraju da poseduju i negativan RT-PCR test ne stariji od 48 časova.

Maloletnim licima do navršenih 12 godina, nije potreban negativan PCR test, kao ni potvrda o vakcinaciji.

Režim ulaska za strane državljane

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, licima koja u Republiku Srbiju dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom (među kojima je i Švajcarska), dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata.

Ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju.

Navedeno se ne primenjuje na strane državljane koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju. Tranzit za strane državljane se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije; na maloletna lica starosti do 12 godina, ako roditelj, staratelj ili drugo lice koje je u pratnji deteta poseduje negativan test na lica koja su vakcinisana u Republici Srbiji i koja o tome poseduju odgovarajuću potvrdu,  kao i državljane država sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o priznavanju sertifikata o vakcinaciji (među njima NIJE još uvek Švajcarska) koji su vakcinisani u toj državi i poseduju odgovarajuću potvrdu izdatu od strane nadležnog organa te države. U oba slučaja, lica moraju biti potpuno vakcinisana (vakcinisani sa dve doze, odnosno sa jednom dozom – ako su vakcinisani sa AstraZeneca COVID-19 vaccine);

Ukratko: 

Lica koja žive u Švajcarskoj, a NEMAJU državljanstvo Republike Srbije i poseduju potvrdu o potpunoj vakcinaciji u Švajcarskoj (dve doze vakcine), za ulazak u Srbiju moraju da poseduju i negativan RT-PCR test ne stariji od 48 časova.

Lica koja žive u Švajcarskoj, a NEMAJU državljanstvo Republike Srbije ali poseduju potvrdu o potpunoj vakcinaciji (dve doze vakcine) koju su obavili u Srbiji, mogu da bez ikakvih uslova uđu u Srbiju.

Ulazak u Srbiju iz poslovnih razloga

Domaćim i stranim državljanima koji ulaze u Republiku Srbiju zbog poslovnih razloga, uz prethodno obaveštavanje Privredne komore Srbije, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice dostave Privrednoj komori Srbije negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

Privredna komora Srbije će najavu prelaska državne granice bez odlaganja dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi granične policije, a najkasnije 24 sata pre očekivanog prelaska državne granice.

Ukoliko se ne dostavi negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice ili ukoliko test bude pozitivan na prisustvo virusa SARS-CoV-2, Privredna komora Srbije o tome bez odlaganja obaveštava teritorijalno nadležan zavod za javno zdravlje.

Više informacija možete pronaći direktno na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije:

https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/ulazak-u-srbiju/covid-19-uslovi-za-ulazak

Srbija skinuta sa švajcarske liste rizičnih zemalja

0
Foto: Lukas Ondreka

Savezna kancelarija za javno zdravlje (BAG) ažurirala je listu rizičnih zemalja i regiona, koja stupa na snagu 20. maja 2021. godine.

Pored Srbije sa liste su skinute Poljska, Katar, Palestina i Mađarska.

Švajcarska razmatra ukidanje obaveznog karantina za vakcinisane

0

Savezna vlada Švajcarske najavila je na današnjoj konferenciji za štampu nove popuštanja krajem maja i početak nove faze — stabilizacije.

Pored osoba koje su preležale koronavirus, Savezna vlada najavila je ukidanje obavezne mere karantina nakon ulaska u Švajcarsku iz nekih od rizičnih zemalja i za one koji su potpuno vakcinisani.

Detalji ove odluke, na primer za koje će se vakcine odnositi, treba tek da budu definisani.

Ove mere najavljene su za kraj maja, nakon konsultacija sa kantonima. Savezna vlada takođe priprema i savete za putovanja u letnjem periodu. Trenutno, kako ističe vlada, u svim regionima sveta postoji rizik od zaraze, pogotovu u onima koji se nalaze na listi Savezne kancelarije za javno zdavlje (BAG). Pre svakog putovanja moraju se poštovati informacije i preporuke BAG-a. 

Za putnike koji ulaze u Švajcarsku iz neke države ili regiona u kojij postoji neka od varijanti SARS-CoV-2 koja je zabrinavajuća, biće ograničena izuzeća od obaveze testiranja i karantina koja su u najavi. 

Definitivne odluke biće donešene 26. maja 2021. godine, nakon konsultacije sa kantonima i evolucije novih slučajeva zaraze. 

Švajcarska ažurirala spisak rizičnih zemalja

0

Savezna kancelarija za javno zdravlje (BAG) ažirirala je listu rizičnih zemalja za koje važi mera obaveznog karantina od 10 dana, prilikom dolaska u Švajcarsku.

Na listi od 6. maja 2021. godine neće više biti Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Jermenija, Bugarska, Jordan, Grčka, Liban, Češka Rebublika, San Marino i Ukrajina

Među zemljama koje će biti stavljena na listu od 17. maja 2021. godine nalaze se Kolumbija, Kostarika, Džordžija, Iran, Letonija, Maldivi i Mongolija.

 

Švajcarska će imati dovoljno vakcina za imunizaciju mlađe populacije posle leta

0

Prema rečima direktorke Savezne kancelarija za javno zdravlje (BAG) Ane Levi (Anne Lévy), Švajcarska ima dovoljno doza vakcine da bi mogla da imunizuje mlađe osobe protiv Covid19, nakon leta. 

Međutim, odobrenje seruma zavisi od Švajcarskog instituta za terapetuske proizvode (Swissmedic), precizirala je Levi. “Činimo sve što je u našoj moći da vakcinacja bude dostupna deci i tinejdžerima što je pre moguće”, naglašava Levi.

U svom obraćanju Levi kaže da je “optimista da ćemo uspeti da ispunimo naš raspored, i ako smo uvek govorili da to zavisi od isporuka vakcina kantonima”. Do sada je BAG potpisao ugovore za 35 miliona doza vakcine, koje će biti isporučene tokom godine. Ako je potrebno, deo isporuke mogao bi da se odloži za sledeću godinu.

Tim iz Švajcarske predvođen srpskim doktorom pravi vakcinu za sve mutacije

0

Dok širom sveta ljude vakcinišu sa nekoliko vrsta vakcina, naučnici uveliko rade na vakcinama druge generacije koje bi, kako kažu, trebalo da budu delotvornije u borbi protiv koronavirusa. Tim naučnika kompanije „Svis rokets“, koja je priznata na polju imunoonkologije, trenutno uz pomoć Vlade Švajcarske i grada Bazela radi na izradi vakcine poznatije kao „raketna vakcina“. Tim predvodi čovek iz Srbije dr Vladimir Cmiljanović.

„Još uvek se nalazimo na prekliničkim studijama vakcine Svis rokets, paralelno sa tim testiramo vakcinu na životinjama, na nekoliko vrsta i borimo se da početkom sledeće godine počnemo da vakcinišemo ljude. Raketna vakcina se odnosi na vakcinu druge generacije i nadamo se da će biti mnogo bolja nego što su vakcine prve generacije, jer virus mutira i menja se i vremenom dejstvo tih vakcina slabi. Zato je bolje da imamo nove tehnologije u vakcini koja koristi kompletan virus korone“, rekao je dr Cmiljanović za „150 minuta“.

Sars-Cov-2 virus uspevaju da proizvedu sintetičkom biologijom, a uradili su to tako, kako kaže doktor, da taj virus ne može da se replicira u telu kada se ubrizga kao vakcina.

„Virus koji mi proizvedemo može da uđe u ćeliju, ali ne može da izađe iz nje. Taj ulazak u ćeliji aktivira tzv. T-ćelije ubice, koje u stvari daju imunski odgovor na duže vreme. Korišćenjem svih proteina možemo da povećamo odbrambeni spektar imunskog sistema.“

Prema njegovim rečima, tim je dobio novac od švajcarske federacije, jer su pokazali da njihova vakcina može da napravi tako jak imunski sistem koji može da reaguje na sve mutacije, a to rade tako što ubacuju pravi virus.

„Naš cilj je da damo jedanput vakcinu, eventualno drugu dozu, to još ne znamo, i da ljudi koji se vakcinišu budu imuni minimum godinu-dve dana. Drugačije se imunski sistem aktivira od naše vakcine, imaćemo ne samo drugačije spajk antitelo, već i nukleokapsid antitela, membrana i ostala antitela, koja će nezavisno od mutacije uspeti da prepoznaju virus“, istakao je dr Cmiljanvić.

Plan je, kako kaže vođa ovog tima, da Srbija i Švajcarska budu prve dve zemlje koje će da dobiju vakcinu kompanije „Svis rokets“.

„Dajemo sve od sebe da to bude što pre, ali plan je da bude početkom naredne godine.

Švajcarska ažurirala spisak rizičnih zemalja – Na listi još uvek Srbija

0

Savezna kancelarija za javno zdravlje (BAG) ažurirala je listu rizičnih zemalja i regiona, koja stupa na snagu 3. maja 2021. godine.

Među novim zemljama koje se nalaze na spisku su Egipat, Argentina, Zelenortska Ostrva, Katar i Meksiko

Sa liste su skinuti Litvanija, Maldivi, Malta, Moldavija, Kneževina Monako, Peru, Rumunija i Slovačka.

Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Slovenija i Hrvatska se još uvek nalaze na listi

Švajcarska — Tri faze za izlazak iz pandemije

0

Savezna vlada Švajcarske je na sastanku 21. aprila 2021. godine, finalizirala svoju strategiju za naredne mesece, definišući tri faze. Trajanje pojedinih faza zavisi od spremonsti relevantnih grupa stanovništva da se vakcinišu. Dalje ublažavanje mera u Švajcarskoj neće biti moguće pre 26. maja 2021. godine.

Prva faza — Zaštita

Savezna vlada objašnjava da će trajanje pojedinih faza zavisiti od napretka kampanje imunizacije. U praksi, što više ljudi bude vakcinisano, biće potrebno manje ograničenja kako bi se sprečilo preopterećenje zdravstvenog sistema. Dalje ublažavanje mera neće biti moguće pre 26. maja 2021. godine.

Druga faza — Stabilizacija

Faza stabilizacije biće na snazi sve dok se celokupno punolento stanovništvo spremno za vakcinaciju ne bude u potpunosti zaštićeno, odnosno do kraja jula, kako procenjuje Savezna vlada. 

Treća faza — Normalizacija

Faza stabilizacije podrazumeva ukidanje mera ograničenja u trenutku kada svi odrasli stanovnici budu imali pristup potpunoj vakcinaciji. U praksi, radi se o postepenom ukidanju restriktivnih mera, uz konstantno praćenje epidemijološke situacije. Takođe, osnovne mere zaštite, kao što su nošenje maske, biće postepeno ukidane.

POSLEDNJE VESTI