Reklama

Saobraćaj

0

Švajcarska ima najgušću mrežu javnog prevoza na svetu. Vozovi, tramvaji, metroi i autobusi saobraćaju redovno i u kratkim intervalima, pokrivajući čitavu teritoriju zemlje. U Tićinu se, zbog konfiguracije terena, povremeno retke transportne ponude i lokalnih navika, stanovništvo najčešće odlučuje za automobile

Sredstva javnog prevoza

Urbane zone Lugana, Lokarna (Locarno), Mendrizija (Mendrisio), Kjasa (Chiasso) i Belincone (Bellinzona) imaju brojne gradske i međugradske autobuske linije, koje saobraćaju često i redovno, svakoga dana od 6,00 do oko 23,45 h. Periferne opštine i kotline u Tićinu povezane su sa gradskim centrima zahvaljujući autobuskim linijama Švajcarske poštanske službe (AutoPostale Svizzera SA) i linijama brojnih privatnih prevoznika.

Međugradski železnički sistem «TiLo» (Ticino Lombardia), osim toga, na svakih pola sata nudi linije na relacijama Airolo/Biaska (Airolo/Biasca) i Kjaso/Komo (Chiasso/Como) (S10), između Kjasa i Milana (S11), između Kastione-Arbeda/Belincone (Castione-Arbedo/Bellinzona) i Lokarna (Locarno) (S20) i između Kastiona-Arbeda/Belincone (Castione-Arbedo/Bellinzona) i Luina/ Aerodroma u Malpensi (S30). Linija S60 (FLP) povezuje Lugano sa Ponte Trezom (Lugano/Ponte Tresa), a regionalni vozovi FART Lokarno sa Domodosolom (Locarno/Domodossola).

Vozovi švajcarske Federalne železnice – FFS (Ferrovie federali svizzere) saobraćaju po celom Tićinu, direktno ga povezujući sa najvažnijim švajcarskim i evropskim gradovima.

Aerodrom Lugano u Anju (Agno) uključuje Tićino u interkontinentalnu aviosaobraćajnu mrežu zahvaljujući vezama sa Ženevom, Cirihom i Rimom. Na jezerima Veliko jezero (Lago Maggiore) i Lugansko jezero (Lago di Lugano) saobraćaju brojne brodske linije. Mnoge planine i izolovana sela u Tićinu povezani su različitim vrstama žičara, sedežnica i kabinskih, kao i jednom posebnom železnicom (ferrovia a cremagliera). Pogledati «Korisne informacije» Pretplatna karta Arkobaleno (Arcobaleno) obezbeđuje korišćenje svih linija javnog prevoza u Tićinu. Pretplatna karta «Pola cene» (metà prezzo) omogućava kupovinu karata za javni prevoz po polovnoj ceni i to na celoj teritoriji Švajcarske.

Na železničkim stanicama mogu se tražiti razni popusti, pretplatne karte za decu, mlade, studente, porodice i starija lica. Mnoge opštine nude popuste za pretplatne i dnevne karte.

U Švajcarskoj se vozi desnom trakom kolovoza i važi pravilo prednosti desne strane. Ograničenje brzine na autoputevima iznosi 120 km/h, na magistralnim (superstrade) 100 km/h, kantonalnim 80km/h, lokalnim 50 km/h, a u nekim delovima neseljenih mesta 30 km/h. Maksimalna dozvoljena količina alkohola u krvi je 0,5 promila. U slučaju određenih profesija, npr. profesionalnih vozača, ta količina je 0.
U slučaju mimoilaženja na uskom kolovozu, prvenstvo prolaza ima vozilo koje se kreće uzbrdo. Vezivanje sigurnosnih pojaseva obavezno je i na prednjem i na zadnjem sedištu, dok je upotreba mobilnog telefona u toku upravljanja vozilom formalno zabranjena. 

Vozačka dozvola

Da biste vozili u Švajcarskoj potrebno je da imate vozačku dozvolu (za lice koje vozi) i saobraćajnu dozvolu (za motorno vozilo). Vozači automobila mogu voziti sa stranom vozačkom dozvolom samo u prvih 12 meseci prebivanja u Švajcarskoj (i to kada su u pitanju kategorije B i C) i samo ako su navršili 18 godina. Nakon tih 12 meseci, osoba mora da podnese zahtev za izdavanje švajcarske vozačke dozvole. Strana vozačka dozvola treba da bude registrovana u Odseku za saobraćaj u Kamorinu (Sezione della circolazione Camorino), nakon čega strani državljanin dobija švajcarsku vozačku dozvolu.

U slučaju državljana zemalja EU/EFTA, za razliku od državljana drugih zemalja, ne postoje kontrolni vozački ispiti. Oni koji nemaju vozačku dozvolu moraju se upisati u auto-školu i položiti ispit iz teorije, koji može biti na jednom od tri zvanična jezika (italijanskom, francuskom ili nemačkom) i praktični ispit iz vožnje.

Vozila

Uvezeno vozilo mora biti prijavljeno carinskoj službi odmah po ulasku u Švajcarsku. U roku od godinu dana od datuma ulaska u Švajcarsku (za dozvole kategorije B i C) vlasnik vozila dužan je
da za vozilo obezbedi švajcarsku saobraćajnu dozvolu i registraciju. Pre registracije vozilo mora biti podvrgnuto detaljnoj tehničkoj kontroli. Svi vlasnici motornih vozila obavezni su da potpišu polisu autoodgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima. Osim toga, potrebno je platiti i godišnju saobraćajnu taksu. Kasko osiguranje, koje nije obavezno, omogućava naknadu za štetu počinjenu na sopstvenom vozilu.
Za saobraćanje na švajcarskim autoputevima (u Tićinu su to A2 i A13) potrebno je platiti paušalnu godišnju saobraćajnu taksu, nakon čega se dobija vinjeta koja se lepi na vetrobran vozila. Parkinzi su uglavnom na plaćanje. Parkiranje u plavim zonama je besplatno ali sa ograničenim vremenskim trajanjem i za njih je potrebno imati disk na kome je označeno vreme parkiranja koji se stavlja na vetrobran. Za vožnju bicikla vinjeta nije potrebna, ali se preporučuje korišćenje kacige kao i odgovarajućeg osvetljenja.

POSLEDNJE VESTI