Naslovna Konfederacija «BUNDESART» – umetnička fotografija Saveznog veća za 2018. godinu

«BUNDESART» – umetnička fotografija Saveznog veća za 2018. godinu

Savezna kancelarija objavila je zvaničnu fotografiju članova švajcarske Vlade za 2018. godinu. Po prvi put u istoriji radi se od jednoj animiranoj slici, koja je pre svega namenjena online medijima. Projekat koji se zove “BUNDESART - umetnička fotografija Saveznog veća” izabran je od strane predsednika Konfederacija Alena Berseta (Alain Berset). Fotografija i prokatat su potpisani sa STEMUTZ a pozadina MICHEL FR.

104
0
Klikom na fotografiju možete videti animaciju (© admin.ch)

Fotografija Saveznog veća za 2018. godinu je zajednički rad dvojice umetnika iz Friburga, fotografa Stefano Šmuc (Stéphane Schmutz) i umetnika Mišela Kotinga (Michel Cotting). Na fotografiji je predstavljeno sedam članova Švajcarske savezne vlade i saveznog sekretara koji poziraju ispred pozadine na kojoj su tipično švajcarske ilustracije u stilu stripa. U animiranoj varijanti fotografije ilustracije na pozadini se pokreću.

“Cilj je da se na umetnički način ilustruje velika raznovrsnost u maloj Švajcarskoj”, objašnjava Stefane Šmuc opisujući svoj projekat. Mišel Koting je rukom dizajnirao svaki pojedinačni deo stripa koje je na kraju kopmpjuterom montirao u jednu celinu.

Zvanična fotografija je štampana u 55.000 prmeraka i od 3. januara će biti dostupna na šalterima zgrade Saveznog palamenta. Takođe moguće je naručiti ili preuzeti klikom na www.admin.ch

Prethodni tekst«BUNDESART» – umetnička fotografija Saveznog veća za 2018. godinu
Sledeći tekstOd 2018. teže do Švajcarskog pasoša