Naslovna 16 Bezbednost i vanredne situacije

Bezbednost i vanredne situacije

349
0

Kantonalna policija je javna služba čiji je zadatak da štiti bezbednost i održava zakonom propisani poredak: dostupna je 24 sata dnevno pozivom na broj 117. Kantonalna policija (Polizia cantonale) vrši prevenciju i, kada je to moguće, sprečava prestupe putem informisanja i kontrole, vrši uviđaje i podnosi prijave nadležnim orgaima. Mobilne jedinice žandarmerije u severnoj zoni (Sopraceneri) i južnoj (Sottoceneri) garantuju pokrivenost cele teritorije u slučaju potrebe za neplaniranim, vanrednim, hitnim i intervencijama spasavanja, hapšenja ili privođenja osoba, kao i patroliranja sa uobičajenim ciljem kontrole i represije. Njeni osnovni zadaci su: prevencija kroz prisustvo na terenu, kontrola saobraćaja i osoba, utvrđivanje saobraćajnih, železničkih i avio saobraćajnih nezgoda, utvrđivanje krađa, otmica i nanošenja štete, nezgoda u kući ili na radnom mestu, intervencije usled tuča, agresivnog ponašanja i nasilja u porodici, utvrđivanje smrti i požara, kao i mere održavanje javnog reda. Sudska policija je nadležna za saradnju sa Tužilaštvom (Ministero Pubblico), prikupljanje informacija, proveru podataka, vršenje istraga, hapšenja, prevenciju, stratešku i komparativnu analizu kriminogenih fenomena, upotrebu naučno-tehničkih metoda u istrazi.

Žrtve provale i krađe odmah treba da obaveste policiju i pokušaju da ostanu smirene. Potrebno je sačekati policajce pre ulaska u kuću, jer je moguće da su provalnici još uvek unutra. Ne treba ulaziti u kuću i početi vraćati stvari na njihovo mesto ili dodirivati otvorene stvari, jer se tako uništavaju eventualni tragovi koje je ostavio provalnik. Ne oklevajte da policiju kontaktirate i samo radi razjašnjavanja neobičnih i neredovnih situacija.

Teritorijalna žandarmerija (Gendarmeria territoriale) nudi potrebne informacije građanima, na terenu kao i na šalterima pri policijskim stanicama. Obavlja i poslove sudske policije u vezi sa mikrokriminalom i sitnim prestupima. Žandarmerija takođe vodi računa i o bezbednosti aerodroma Lugano-Anjo (Lugano-Agno). Najveće opštine u Tićinu imaju svoje opštinske policije. Specijalne mobilne jedinice garantuju delovanje u slučaju visokorizičnih hitnih slučajeva na celoj teritoriji Kantona. Te jedinice se sastoje iz Jedinice za specijalne intervencije (Reparto Interventi Speciali) i Jedinice za saobraćaj (Reparto del Traffico). Kantonalna policija svakodnevno vrši konstatovanje saobraćajnih nezgoda. U slučaju posebno teških i kompleksnih nesreća, poziva se i Forenzička jedinica (Polizia scientifica).

U Tićinu postoje mnoge specijalizovane kompanije koje se bave obezbeđenjem i kojima se možete obratiti za savete u vezi sa instalacijom alarmnih sistema.

Služba hitne pomoći Tićina kao i ostale asocijacije koje se bave pružanjem prve pomoći članovi su Tićinske kantonalne federacije ambulantnih transportera (Federazione Cantonale Ticinese dei Servizi Autoambulanze). Osnovni zadaci ambulantne službe Hitna pomoc Tićina tel. broj 144 (Ticino Soccorso 144) jesu odaziv na pozive u vezi sa zdravstvenim hitnim slučajevima, kao i pouzdana organizacija i optimalna koordinacija intervencija. Besplatnim pozivom na broj 144 moguće je tražiti pomoć za bilo koji hitan slučaj. Broj 144 ne treba zvati za lekarske savete (zvati 091 800 18 28), za informacije o medicinskim uslugama van radnog vremena (zvati 091 800 18 28), za upite o Službi kućne nege (Servizi di Aiuto Domiciliare) zvati 0840 22 44 22.

Spasavanje i zaštita ljudi, životinja, životne sredine i materijalnih dobara su glavni zadaci vatrogasne službe Tićina (pompieri ticinesi), koja je dostupna pozivom na broj 118.

Civilna zaštita (Protezione della popolazione) je integrisani sistem zaštite, spasavanja i pomoći. Njen zadatak je da koordinira različita interventna sredstva u cilju zaštite populacije, sredine i spomenika kulture u slučaju prirodnih ili tehnoloških katastrofa, drugih vanrednih situacija ili oružanih sukoba. Vojska i civilna zaštita organizovane su za delovanje u tri sfere: vojnom sektoru, civilnoj zaštiti i zaštiti populacije. Civilna zaštita stara se o primeni federalnih odredaba o civilnoj zaštiti na teritorijama regija i kantona, bavi se planiranjem, obukom vojnika i izgradnjom specijalnih struktura za zaštitu (skloništa, regionalne strukture). Služba za zaštitu gradjana (Il servizio della protezione della popolazione) za glavni zadatak ima pripremu u vanrednim slučajevima ili u slučaju katastrofa.